Van Fotoğraf Maratonu Yarışması

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, Van ilinin fotoğraf sanatının görsel gücüyle şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak amaçlarıyla Van Fotoğraf Maratonu Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Van Fotoğraf Maratonu Yarışması

Düzenleyen:Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından,
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:22 MAYIS 2022 Saat: 20:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 MAYIS 2022
Ödüller:Fotoğraf Makinası – Dört Ayrı Kategorinin Her Birinde Ayrı Olmak Üzere
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (8 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (Her bölümden en az 10 adet)

Drone Görüntüsü Ödülleri
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (2 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (En fazla 10 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Tarihi Ören Yerleri, Van’da Yaban Hayatı, Doğal Güzellikler ve Van’da Yaşam

Yarışmanın Amacı

Doğunun incisi ve güneşin şehri VAN ilinin fotoğraf sanatının görsel gücüyle şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmaktır.

Yarışma Organizasyonu

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf olarak dört farklı temada yapılacaktır.

•   Tarihi Ören Yerleri (VA)

•   Van’da Yaban Hayatı (VB)

•   Doğal Güzellikler (VC)

• Van’da Yaşam (VD) konularında yapılacaktır.

Drone fotoğrafı için sadece Tarihi Ören Yerleri ve Doğal Güzellikler bölümlerinde fotoğraflar kabul edilecek olup, bu fotoğrafların değerlendirme ve ödülleri işbu şartnamenin 11. bölümünde belirtildiği üzere verilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması 19 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olup, başvuru kayıtları aynı gün kayıt merkezinde başlamak üzere 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 20:00’ye kadar devam edecektir. Belirtilen saatten sonra kayıt işlemi yapılmayacaktır.
 • Kayıtlar, İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanında kurulacak Kültür Çadırında bulunan kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılacaktır.
 • Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve makinenin seri numarası alınır. Katılımcının T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğraf Maratonu, her yarışmacı için kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesikullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların 19-20-21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Van İli Mülki sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
 • Fotoğraf çekiminde belirli bir alan ve mekân sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Her katılımcı yarışma için tüm kategorilere toplamda en fazla 8 (sekiz) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir. Son fotoğraf teslimi 22 Mayıs 2022 Saat 23.00’dır.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast ve ışık ayarları yapılabilir. Fotoğrafta belge niteliğini kaybedecek, fotoğrafta toz silme veya herhangi bir objenin silinmesi veya eklenmesi diskalifiye sebebi sayılır.
 • Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışma için teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Van Büyükşehir Belediyesi uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Van Büyükşehir Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Van Büyükşehir Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Valiliği birim ve iştiraklerine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web siteleri ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ve TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb. unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmacılar, doğal ve tarihi bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-034” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

 • Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 • Kategori tanımlaması yapan karakter (VA, VB, VC ve VD) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının kayıt numarası rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 052).
 • Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası, kategori ve ad da verilmelidir (Örnek; 052_VA_1_fotoğraf_adı, 052_VA_2_fotoğraf_adı, …).
 • Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.
 • Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Exif bilgilerinde ve fotoğraflarda gömülü halde makine sahiplerinin bilgilerinin bulunması ve değerlendirme aşamasında görülmesi halinde fotoğraflar değerlendirme dışında bırakılır.
 • Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup, e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraf isimlendirmede;

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine rumuz yazılmalıdır. (Rumuz kayıt sırasında size verilen kayıt numarasıdır)

2.adım: Sonraki karakter kategorinin baş harfleri olmalıdır (“Tarihi Ören Yerleri” için

 • VA,  “Van’da Yaban Hayatı” için > VB,  “Doğal Güzellikler” için  >VC,  “Van’da Yaşam” için
 • VD kodu yazılmalıdır).

4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

(Örnek; 052_VA_1_renklerin_cumbusu, 052_VA_2_doganın_sesi…).

Seçici Kurul

•      Coşkun ARAL – Fotoğraf Sanatçısı- Savaş Muhabiri

•      Tahsin CEYLAN – Fotoğraf Sanatçısı- Su Altı Görüntü Yönetmeni

•      Fırat Ç. YURDAKUL – Fotoğraf Sanatçısı Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni          

•      Bünyamin AYGÜN – Fotoğraf Sanatçısı, Demirören Görsel Medya Direktörü

•      Rıza ÖZEL – Fotoğraf Sanatçısı-Foto Muhabiri – Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı

•      Mustafa SEVEN – Fotoğraf Sanatçısı-Foto Muhabiri

•      Ümit BEKTAŞ – Fotoğraf Sanatçısı- Reuters Foto Muhabiri

•      Erhan SEVENLER – Fotoğraf Sanatçısı, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü

•      Ali İhsan ÖZTÜRK – Fotoğraf Sanatçısı- Foto Muhabiri

 • Mehmet Nuri BEKİROĞLU Van Büyükşehir Bel. Kültür ve Sos. İşler. Da. Bşk.

Jüri değerlendirmesi tek turlu olacak şekilde yüz yüze yapılacaktır.

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 5 (beş) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 • TFSF Temsilcisi: Yakup YENER

Ödüller-Sergileme/Satın Alma

Van Fotoğraf Maratonu Yarışması ödülleri değerlendirilirken fotoğraf makinası ile drone makinası fotoğrafları birbirinden bağımsız olarak değerlendirmeye alınacaktır. Fotoğraf makinasıyla yarışmaya katılacak fotoğrafçılar dört farklı temada fotoğraf teslim edebilirken, drone makinasıyla yarışmaya katılanlar sadece tarihi mekânlar ve doğal güzellik konularında fotoğraf teslim edebileceklerdir.

Konaklama

 • Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği belirli sayıdaki konaklama ihtiyacını KYK Yurtları ve Misafirhane imkânlarıyla giderecektir. Fakat bu sayı 300 ile sınırlı olup, bu hizmet öncelikle kayıt başvurusunu yapanlara yapılacaktır.
 • Kendi imkanlarıyla Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Uygun fiyatla konaklanabilecek otel ve pansiyonların isim, adres, telefon ve özellikleri gibi bilgiler kurumların sosyal medya sayfalarından duyurulacaktır.
 • Çadırda konaklama yapacak katılımcılar için Edremit Fidanlık Tesislerinde ücretsiz kamp alanı tahsis edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.
 • Katılımcılar foto maraton boyunca, kendilerine kayıt sırasında verilen yarışmacı kartlarını göstererek, isimleri sonradan duyurulacak cafe ve restoranlarda, indirimli fiyatlarla kahvaltı yapabilecek ve yemek yiyebilecektir.

Yarışma İletişim

•   Mesut Gül- Sanat Tarihçisi ( Organizasyon-Kayıt ve Kabul İşlemleri-Etkinlikler)

•   Orhan Demirtas-Turizm Müdürü(Ulaşım Hizmetleri)

•   Ayhan Abukan- (Barınma Hizmetleri)

•   Özkan Bilgin (Genel Koordinasyon)

Van Fotoğraf Maratonu Yarışması Ödülleri

Fotoğraf Makinası – Dört Ayrı Kategorinin Her Birinde Ayrı Olmak Üzere
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (8 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (Her bölümden en az 10 adet)

Drone Görüntüsü Ödülleri
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (2 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (En fazla 10 adet)

Yarışma Takvimi

Kokteyl ve Açılış Töreni-Sunum: 18 Mayıs 2022 Çarşamba – 19.00 –(Hacıbekir Kültür Merkezi)

Başvuru Kabul: 19-20-21 Mayıs 2022 Saat: 09.00 – 20.00

Sonuç Bildirimi: 24 Mayıs 2022 Saat 20:00

Ödül Töreni ve Sergileme: 10 Haziran 202

Van Fotoğraf Maratonu Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/van-fotograf-maratonu-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap