Vedat Günyol Deneme Ödülü

Edebiyat alanında eleştiri ve denemeleriyle kendine özgü bir yere sahip olan Vedat Günyol anısına deneme alanındaki çalışmaları desteklemek ve alana ilgi duyanları cesaretlendirmek ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl 5. kez Vedat Günyol Deneme Ödülü düzenlenmektedir.

Vedat Günyol Deneme Ödülü

  Düzenleyen:

Kartal Belediyesi

  Kategori: Deneme, Edebiyat Yarışmaları, Diğer, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 15 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 07 MART 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺

Jüri Özel Ödülü: 3.000 ₺

Genç Deneme Yazarı Ödülü: 3000 ₺

Ödül Belgesi + Plaket

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Eleştiri ve deneme alanlarında kendine özgü bir yeri olan Vedat Günyol, eleştiriyi bir deneme havasında, denemeyi de genel bir eleştiri doğrultusunda işlemiştir. Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere, toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak, Deneme alanındaki çalışmaları desteklemek, yüreklendirmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla Vedat Günyol Deneme Ödülü verilir.

Adaylık

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler.

Yürütme Kurulu, ödül verileceğini duyurur ve başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu: Adem Uçar, Aydın Ergil, Aykut Küçükkaya, Aykut Sezgin, Celal Ülgen, Haluk Hepkon, Muharrem Semir, Mustafa Köz, Nesim Ovadya İzrail ve Rengin Cemiloğlu’dan oluşur.
Yürütme Kurulu’nun görevleri:

 • Ödülün sürekliliğini sağlamak,
 • Ödül çalışmalarını yürütmek için gerekli yazmanlık/sekretarya görevini yapmak,
 • Aday dosyalarının şekil bakımından ön incelemesini yapmak, yönetmelik kurallarına uymayanları geri çevirmek,
 • Ödüle destek olan kuruluşlardan herhangi birinin çekilmesi durumunda, yeni destekçi kuruluş bulmak,
 • Seçici Kurul üyelerinden herhangi birinin ayrılması durumunda, kurul ile işbirliği içinde yeni üye belirlemek.

Seçici Kurul

Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü belirleyen Seçici Kurul üyeleri: Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden ve Zeynep Oral.

Başvuruların Koşullara Uygunluğunun İncelenmesi

Vedat Günyol Deneme Ödülü yazmanlığı, başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler. Koşullara uygun olmayan başvuruları belirler. Biçim açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtlar, Seçici Kurul’a sunulur.

Seçici Kurulun Çalışması

Seçici Kurul kendi belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendisine sunulan yapıtlarla ilgili karara varmak üzere tümüyle bağımsız olarak çalışma düzenini saptar. Vedat Günyol Deneme Ödülü, düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir. Seçici Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli gördüğü durumlarda yazmanlık, alt kurullar gibi yapıların oluşumu için gerekli kişilerle ilişkiye geçer.
Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ödülün bölünüp bölünmemesi kararı için de aynı oy çokluğu aranır. Seçici Kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır.

Seçici Kurul karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir. Seçici Kurul tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçici Kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul’a verilmek üzere yazmanlığa gönderir. Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz. Seçici Kurul kararlarını Şubat ayı sonuna kadar, ödülün gerekçesi ile birlikte hazırlayacağı bir tutanakla Vedat Günyol Deneme Ödülü Yazmanlığı’na bildirir. Sonuçları kamuoyuna Yürütme Kurulu açıklar.

Seçici Kurul, ödülün bir ya da daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle değer aday görmemesi durumunda ödül verilmemesine de karar verebilir. Seçici Kurul, Vedat Günyol Deneme Ödülü’nün birden çok aday arasında bölüştürülmesini uygun görürse, parasal ödül tutarı adaylar arasında eşit şekilde paylaştırılır. Seçici Kurul gereksinim duyarsa, Vedat Günyol Deneme Ödülü dışında, Yürütme Kurulu’nun da onayıyla, ikinci bir “özel ödül” veya “onur ödülü” verebilir. Bu yıl ödüllerden biri Genç Deneme Yazarları arasından seçilecek birine verilecektir.

Adaylık Koşulları 

Vedat Günyol Ödülü Yazmanlığı’na gönderilmesi gereken, ödüle başvuru dosyası şunları içermelidir: (herbirinden 10 adet)

 • Eğer basılmış ise adayın kitabı;
 • Eğer kitap basılmamış ise en az 30 sayfa ve spiral sırtlıkla ciltlenmiş çalışma;
 • Adayın özgeçmişi; adayın adresini, telefon numaralarını, varsa e-mail adresini içeren imzalı başvuru dilekçesi.
 • Gönderilen kitap ve dosyalar, değerlendirme sonrasında iade edilmeyecektir.
 • Kendileri aday olmaksızın ödüle aday gösterilenlerden, Seçici Kurul’un değerlendirmesinden önce adaylıkları için bizzat kendilerinden veya yasal vekillerinden onay alınır.
 • Son 2 yıl içinde yayımlanan kitaplar ödüle aday olabilir, daha önceki tarihlerde yayımlanan kitaplar ödüle aday olamaz. Daha önce ödüle aday olan yazarlar yeni eserleriyle yeniden aday olabilir. Ödüle aday gösterilen eserler bir daha aday olamaz.
 • Ortak çalışmalar, ortak kitaplar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır.
 • Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş ya da gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ödenir.
 • Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar, daha sonraki yıllarda ödül için yeniden aday olmak için başvurabilir.
 • Ödül alan yapıt, bir kitap olabilecek hacim ve biçemde olması halinde yayımlanacaktır.
 • 2020 yılı için adaylık başvuru süresi, 6 Temmuz’da başlayacak ve 15 Kasım’da sona erecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Edebiyat Yarışması Ödülleri

2020 yılı için belirlenen Birincilik Ödülü: 7.500 Türk Lirası

Seçici Kurul Özel Ödülü: 3.000 Türk Lirası

Genç Deneme Yazarı Ödülü: 3.000 Türk Lirası’dır.

Vedat Günyol Deneme Ödülünün tutarı, Yürütme Kurulu tarafından her yıl yeniden saptanır. Ödülü kazanana, parasal ödül dışında, “Ödül Belgesi” ile Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü simgeleyen “plaket” verilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 KASIM 2020

Sonuçların Açıklanması: 07 MART 2021

Ödül Töreni: 07 MART 2021

Vedat Günyol Deneme Ödülü Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://vedatgunyol.wordpress.com/2020/06/30/5-vedat-gunyol-deneme-odulu-yonetmeligi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap