Vedat Günyol Deneme Yarışması 2023

Kartal Belediyesi tarafından, Vedat Günyol’un anısını yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak, deneme alanındaki çalışmaları desteklemek, yüreklendirmek ve başarıları ödüllendirmek amaçlarıyla Vedat Günyol Deneme Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 8.’si düzenlenen ödüllü deneme yarışması başvuruları devam ediyor.

Vedat Günyol Deneme Yarışması 2023

Düzenleyen:Kartal Belediyesi
Kategori:Deneme Yarışması, Edebiyat Yarışması, Yazı Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:15 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ŞUBAT 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Plaket
Genç Deneme Yazarı Ödülü: 10.000 ₺ + Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Eleştiri ve deneme alanlarında kendine özgü bir yeri olan Vedat Günyol, eleştiriyi bir deneme havasında, denemeyi de genel bir eleştiri doğrultusunda işlemiştir. Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere, toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak, Deneme alanındaki çalışmaları desteklemek, yüreklendirmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla VEDAT GÜNYOL DENEME ÖDÜLÜ verilir.

Adaylık

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise 1,5 satır aralıklı 12 punto Arial ya da Times New Roman fontlarıyla en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler.

Yürütme Kurulu, ödül verileceğini duyurur ve başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

Aday Olabilmenin Genel Koşulları

 • Vedat Günyol Ödülü Yazmanlığı’na gönderilmesi gereken, ödüle başvuru dosyası şunları içermelidir: (herbirinden 10 adet)
 • Eğer basılmış ise adayın kitabı;
 • Eğer kitap basılmamış ise en az 30 sayfa ve spiral sırtlıkla ciltlenmiş çalışma;
 • Adayın özgeçmişi; adayın adresini, telefon numaralarını, varsa e-posta adresini içeren imzalı başvuru dilekçesi.
 • Gönderilen kitap ve dosyalar, değerlendirme sonrasında iade edilmeyecektir.
 • Kendileri aday olmaksızın ödüle aday gösterilenlerden, Seçici Kurul’un değerlendirmesinden önce adaylıkları için bizzat kendilerinden veya yasal vekillerinden onay alınır.
 • Son 2 yıl içinde yayımlanan kitaplar ödüle aday olabilir, daha önceki tarihlerde yayımlanan kitaplar ödüle aday olamaz. Daha önce ödüle aday olan yazarlar yeni eserleriyle yeniden aday olabilir. Ödüle aday gösterilen eserler bir daha aday olamaz.
 • Ortak çalışmalar, ortak kitaplar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır.
 • Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş ya da gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ödenir.
 • Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar, daha sonraki yıllarda ödül için yeniden aday olmak için başvurabilir.
 • 2023 yılı için adaylık başvuru süresi, 31 Temmuz’da başlar ve 15 Kasım’da sona erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Yürütme Kurulu

 • Aydın Ergil, 
 • Aykut Sezgin,
 • Celal Ülgen,
 • Halil İbrahim Özcan,
 • İsmail Biçer,
 • Muharrem Semir,
 • Mustafa Köz,
 • Nesim Ovadya İzrail,
 • Rengin Cemiloğlu,
 • Tahir Şilkan
 • Umut Veli Develi

Seçici Kurul

 • Adem Uçar,
 • Adnan Özyalçıner,
 • Arif Kızılyalın,
 • Celal Ülgen,
 • Esila Ayık,
 • Halil İbrahim Özcan, 
 • Haydar Ergülen, 
 • Hürriyet Yaşar,
 • Hüseyin Köse,
 • Rengin Cemiloğlu,
 • Tahir Şilkan
 • Uğur Kökden

Başvuruların Koşullara Uygunluğunun İncelenmesi

Vedat Günyol Deneme Ödülü yazmanlığı, başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler. Koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.

Biçem açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtlar, Seçici Kurul’a sunulur.

Seçici Kurul Süreci

Seçici Kurul kendi belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendisine sunulan yapıtlarla ilgili karara varmak üzere tümüyle bağımsız olarak çalışma düzenini saptar.

Vedat Günyol Deneme Ödülü, düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.

Seçici Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli gördüğü durumlarda yazmanlık, alt kurullar gibi yapıların oluşumu için gerekli kişilerle ilişkiye geçer.

Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Seçici Kurul başkanının tek ve eşit oy hakkı vardır.

Seçici Kurul, karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.

Seçici Kurul tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçici Kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul’a verilmek üzere yazmanlığa gönderir.

Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Seçici Kurul kararlarını Şubat 2024 sonuna kadar, ödülün gerekçesi ile birlikte hazırlayacağı bir tutanakla Vedat Günyol Deneme Ödülü Yazmanlığı’na bildirir. Sonuçları kamuoyuna Yürütme Kurulu açıklar.

Seçici Kurul, ödüle değer aday görmemesi durumunda ödül verilmemesine karar verebilir.

Seçici Kurul gereksinim duyarsa, Vedat Günyol Deneme Ödülü dışında, Yürütme Kurulu’nun da onayıyla, ikinci bir “özel ödül” veya “onur ödülü” verebilir. Bu yıl ödüllerden biri Genç Deneme Yazarları arasından seçilecek birine verilecektir.

Yarışma İletişim ve Başvuru Adresi

Ebru Şahin

Kartal Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 Kartal / İstanbul

0216 280 58 06

ebrusahin@kartal.bel.tr

Vedat Günyol Deneme Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Plaket
Genç Deneme Yazarı Ödülü: 10.000 ₺ + Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUB

Vedat Günyol Deneme Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://vedatgunyol.wordpress.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap