Yakın Doğu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, sanatı güçlendirmek ve gençlerin eğitimlerde edindikleri bilgi birikimini üretime de yansıtmalarını teşvik etmek amaçlarıyla Yakın Doğu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi düzenleniyor. 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi

Düzenleyen:Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:K.K.T.C., Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye, KKTC ve Uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:5 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:8 MART 2022
Ödüller:İlk 10 Filme: e-Study Box Dijital Eğitim Platformu’nda Kullanılabilen 1.250₺ Değerinde Kredi
Jüri Özel Ödülleri: e-Study Box Dijital Eğitim Platformu’nda Kullanılabilen 750₺ Değerinde Kredi
Katılan Tüm Eser Sahiplerine: Katılım Sertifikası
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kısa Film Seçkisi Başvuru Koşulları

 • Seçki Türkiye, KKTC ve Uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Seçkiye katılacak filmlerin süreleri, en az 3 dakika uzunluğunda ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.
 • Film, İngilizce ve/veya Türkçe açıklamalı olmalıdır.
 • Kısa filmler kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.

Kurgusal Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080
(HD) veya 4K çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer ile teslim edilmelidir.

Kısa Film Seçkisi Başvuru Süreci

 • Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer ile teslim edilmelidir.
 • Son iletim ve başvuru tarihi 5 Şubat 2022 saat 23:59’dur.
 • Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

( Dr. Serkan FUNDALAR)

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi/Film Making & Broadcasting Bölümü

Telefon: 0 548 8704040

E-mail: serkan.fundalar@neu.edu.tr

Başvuru Formunda Bulunması Gerekenler

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer
alması zorunludur.

 • Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti(synopsis)
 • Yapım yılı
 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın doğum tarihi
 • Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
 • Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
 • Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

Katılımcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

 • Katılımcı seçkiye katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formunu doldurup tarafımıza ilettiğinde imzalamış kabul edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Seçkiye gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Seçkiye katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi başka bir Seçkida ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Seçkiye katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa Seçkiye kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından Sempozyum Kurulu sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Koşulları

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

 • Filmin özgün olması
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel – işitsel niteliği
 • Yaratıcılık unsurları

Jüri Üyeleri

 • Dr. Derviş Zaim   Juri Başkanı – Yönetmen)  
 • Prof. Dr. Fevzi Kasap
 • Doç. Dr. İzlem Kanlı
 • Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç
 • Dr. Öğretim Üyesi Zehra Cerrahoğlu
 • Dr. Öğretim Üyesi Erkan Turan
 • Dr.Serkan Fundalar
 • Dr. Göral Erinç Yılmaz
 • Öğr. Gör. Murat Cem Acaralp
 • Öğr. Gör Zeyde Y.Örek
 • Öğr Gör. Mert Yusuf Özlük
 • Öğr Gör. Evren Maner
 • Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu (Yapımcı)
 • Canol Balkaya (Yapımcı)
 • Hayri Çölaşan (Yönetmen)

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Kanun Kapsamındaki Haklar

 • İşbu şartname ile Eser Sahibi aşağıda sayılan haklarını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi altında kullanılmak üzere a. 5846 Sayılı FSEK Madde 14’te tanımlanan manevi haklarından “Umuma Arz Hakkını” b. 5846 Sayılı FSEK’te tanımlanan maddi haklarından Madde 21 İşleme Hakkını, Madde 22 Çoğaltma Hakkını, Madde 23 Yayma Hakkını, Madde 24 Temsil Hakkı, Madde 25 Umuma İletim Hakkını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devreder.
 • Eser Sahibinin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi devretmiş olduğu haklarından “İşleme Hakkı”, “Yayma Hakkı”, “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”nı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi kendi ismi altında, farklı projeler içerisinde herhangi bir ticari amaç gütmeden kullanabilir.
 • Eser Sahibi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkının tek sahibi olup, buna yönelik bir talebin olması durumunda ilgili platform ve ortaklar Eser Sahibi ile iletişime geçecektir.
 • Eser Sahibi tarafından devredildiği sayılan haklar, eser sahibinin bu haklarını kullanmasını engellemez.

Sonuçların Açıklanması

 • Seçkiye başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen gösterimde gösterilir ve dereceye giren kısa filmler gösterimden 1 hafta önce ilan edilir.
 • Seçki sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 08 Mart 2022’dir.

Yakın Doğu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi Ödülleri

 • Seçkinin jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri Sempozyum sayfasında yayınlanır.
 • Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye giren kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

Seçkide gösterilmeye değer görülen ilk 10 filme 2500 Study Coin (1250TL) karşılığı e-Study Box Dijital Eğitim Platformunda kullanılmak üzere,
Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen diğer filmlere de 1500 Study Coin (750TL) karşılığı e-Study Box Dijital Eğitim Platformunda kullanılmak üzere ödül verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 MART 2022

Yakın Doğu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://usc2022.neu.edu.tr/duyurular/kisa-film-seckisi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap