Yapı Tasarım Yarışması 2023: Kamusal Alanda Bir Arada

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek, malzemenin üretim, uygulama, tasarım potansiyellerini keşfetmek amaçlarıyla Yapı Tasarım Yarışması 2023: Kamusal Alanda Bir Arada düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Yapı Tasarım Yarışması 2023: Kamusal Alanda Bir Arada

Düzenleyen:Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Kategori:Tasarım Yarışması, Fikir Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:21 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 ARALIK 2023
Ödüller:Profesyonel Kategorisinde
Birincilik Ödülü: 200.000
İkincilikÖdülü: 120.000
Üçüncülük Ödülü: 80.000
Eş Değer Mansiyon Ödülü (4 Adet): 40.000

Öğrenci Kategorisinde
Birincilik Ödülü: 100.000
İkincilik Ödülü: 60.000
Üçüncülük Ödülü: 40.000
Eş Değer Mansiyon Ödülü (4 Adet): 20.000

Yarışmanın Amacı

ÇEİS, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek, malzemenin üretim, uygulama, tasarım potansiyellerini keşfetmek amacıyla ulusal bir fikir projesi yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir.

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar da yarışmaya katılabilmektedir.

Yarışmanın Teması

İki yılda bir farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın 2023 teması “Kamusal Alanda Bir Arada” olarak belirlenmiştir.

Günümüzde Türkiye ve dünyada en yaygın yapı malzemesi olarak kullanılan beton; çimento, su, agrega (kum, çakıl, kırma taş), kimyasal ve mineral katkılardan meydana geliyor. Suni bir kaya olarak da tanımlayabileceğimiz beton, doğası gereği çeşitli malzemelerin bir araya getirilmesiyle elde ediliyor. Betonun konvansiyonel olarak kullanılan bileşenleri ve bağlayıcılarının yeniden değerlendirilmesi, çimentonun yanı sıra farklı/sürdürülebilir bağlayıcılar vb. ile yenilikçi beton kimyası önerilerinin geliştirilmesi, malzemenin taşıdığı gizli potansiyelleri açığa çıkartma olanağı veriyor.

Sudan sonra en çok tüketilen madde olmasına karşın betonun kullanım çeşitliliği giderek azalıyor. Kapasite ve potansiyelinin zorlandığı kabuk, katlı plak, ön ve ard gerilmeli deneysel geniş açıklık geçen örtü sistemler, gelişen teknolojiye rağmen, malzeme ve mühendislik çözümleri ile mimari tasarım arasındaki yaratıcı iş birliğinin gerilemesine bağlı olarak yeterli ilgiyi görmüyor. Öte yandan yeni kalıp teknolojileri, robotik, hesaplamalı tasarım ve uygulama gibi alanlar sayesinde binlerce yıllık beton deneyimi ve bilgisi yeni olanakları, olasılıkları, yaratıcı fikirleri kışkırtıyor.

Betonun kendi kimyasında sunduğu bu bir araya getirme/gelme durumu bir metafor olarak ele alınırsa, kamusal alanların kullanımında bir aradalığı yeniden tariflemek, alternatif karşılaşmalara, farklılıkların bir arada bulunmasına imkân tanıyacak senaryolar geliştirmek ve kamusallığın yeniden değerlendirilmesi için bir düşünce temeli / yeni bir perspektif oluşturulabilir. Bu nedenle Cumhuriyet’in 100. yılını da kutladığımız 2023 yılında yarışmacılardan kamusal alanda sıklıkla ihtiyaç duyulan, farklı kullanıcı gruplarının bir araya gelebileceği/bir arada zaman geçirebileceği, işlevsel olarak kamusal fayda sağlayacak tasarım önerileri bekleniyor. Kullanıcıları bir şemsiye altında toplayacak, kimi zaman çepeçevre kuşatacak ya da etrafından dolanacak, yerin ruhuna vücut verecek, sınırlarını tanımlayacak, kimi zaman yeni yükseklikler ve ölçekler vadedecek tasarım önerileri, program alternatifleri önermesi bekleniyor.

Yapı Tasarım Yarışması, malzemenin sınırlarını genişletmeyi, “alternatif” hallerini ve kamusal alanda yaratacağı etkiyi keşfetmeyi ve yeni üretim/uygulama biçimleri üzerine düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Günümüzde verimli kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve döngüsel tasarımın özellikle inşaat sektörünün dönüşümünde büyük önem taşıdığı ve bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiği vurgulanarak yarışmacılardan %20 geri dönüştürülmüş, %80 yeni malzeme kullanılması bekleniyor.

Yarışmacılardan, yere ve çevreye saygılı bir yaklaşımla tasarımlarını, seçtikleri kamusal bir yer için geliştirmelerini, yere ait bilgiyi bulur ve geliştirirken beton/betonarme malzeme teknolojisine de yenilikçi bakışlar, kamusal fayda sağlayacak alanlar önermeleri bekleniyor. Tasarımlarını mevcut yapıya ek olarak düşünebilecekleri gibi, mevcut “yer”e yeni bir yapı/kurgu da önerebilirler. Teslim edecekleri paftalarda, yer ve çevresine ait analizlerini sunmalı; yerin proje öncesi ve sonrasına ait hallerini aynı açıdan aktarmalı; malzemenin kullanımına dair önerdikleri çözümleri açıklamalılar.

Fikrin geliştirilmesi bağlamında üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması; ortaya çıkan mekânların açık-kapalı alan kullanımlarının ilişkisi, kriz anlarında dönüşebilme ve gelecekte yeni kullanımlara adapte edilebilme gibi yönlerden ele alınması; malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki teknolojik ve tektonik performans beklentilerinin açıklanması da değerlendirme için önem taşıyor. Malzemenin üretim yöntemleri, çevre dostu kullanımların ele alınması, önerilecek tasarımların yaşam döngüsünün, ihtiyaca göre dönüşebilme potansiyellerinin düşünülmesi gibi başlıklar da diğer önemli tasarım değerlendirme ölçütleri arasındadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

Aşağıdaki esaslar yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için de geçerlidir.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.
 • Raportörlük ile iletişimin tek kanaldan sağlanabilmesi için tüm ekipler yarışmaya kayıt sırasında bir ekip temsilcisi belirtmelidir. Ekip temsilcisi idare ile olan süreçteki iletişim kişisidir. Ekibin ödül alması durumunda ödül ödemesi ekip temsilcisinin hesabına yatırılır. Ödül heykelciği ekip adına ekip temsilcisine teslim edilir.
 • Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
 • ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan projenin, ödül almış dahi olsa, ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
 • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde internet sitesi üzerinden teslim edilmelidir.
 • Bu şartnamede bulunan kuralların herhangi birinin ihlali, diskalifiye sebebidir.

Profesyonel  Kategorisi

 • Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller, mimarlık bölümü mezunu bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.
 • Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).
 • Ekip üyelerinin tümü TC veya KKTC vatandaşı olmalıdır.

Öğrenci Kategorisi

 • TC ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, mimarlık bölümü öğrencisi olan bir ekip temsilcisi ile birlikte bu kategoride yarışmaya katılabilirler.
 • Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).
 • Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Ekiplere profesyoneller danışman olarak dahil olabilir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Betonun tasarımda strüktürel malzeme ve ana kurucu malzeme olması,
 • Malzemenin yenilikçi ve alternatif kullanımının önemsenmesi senaryolarının geliştirilmesi,
 • Verimlilik ve bütünsel yaklaşım sergilemesi. Hem taşıyıcı hem dekoratif, hem de fonksiyonel olma gibi bir çok özelliği aynı anda barındırması,
 • Beton, kalıp vb. malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanıma alınması (%20 geri dönüştürülmüş, %80 yeni malzeme),
 • Çevreye eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesi, kentsel alanın eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanması,
 • Üretilen çözümün birden çok noktaya uygulama yapılarak uyarlanabilirliğin tartışılması,
 • Önerinin yaratıcı ve ilham verici olması,
 • Belirlenen sorunun, yapılan tasarım aracılığıyla bulundukları yerin mekânsal kalitesini artıracak, kentsel çevre içinde kimlik kazandıracak, insana, doğaya ve yapılı çevreye saygılı ve iyimser bir bakış açısıyla ele alınması,
 • Betonun geleneksel olarak kullanılan bileşenleri ve bağlayıcılarının yeniden değerlendirilmesi ve yenilikçi beton kimyası,
 • Yeni kalıp teknikleri önerilerinin geliştirilmesi,
 • Üretime dair bilginin, estetik bir değer ortaya çıkarabilme potansiyelinin tartışılması,
 • Malzemenin rolü, kullanılma hali, hazırlanma ve uygulanma prosedürleri ve bu süreçlerdeki performans beklentilerinin açıklanması.

Yarışma İletişim

Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Adres: Köybaşı Caddesi No: 40 34464 Yeniköy
Sarıyer / İSTANBUL

Website: ceis.org.tr

Yarışma Organizasyonu ve Raportörlüğü

Binat Mimarlık Medya Grubu

Adres: Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sok. No:2 Güneş Apt. K:6 D:7 34353
Beşiktaş / İSTANBUL

Website: binatdanismanlik.com

Yapı Tasarım Yarışması 2023: Kamusal Alanda Bir Arada Ödülleri

Profesyonel Kategorisinde
Birincilik Ödülü: 200.000
İkincilikÖdülü: 120.000
Üçüncülük Ödülü: 80.000
Eş Değer Mansiyon Ödülü (4 Adet): 40.000

Öğrenci Kategorisinde
Birincilik Ödülü: 100.000
İkincilik Ödülü: 60.000
Üçüncülük Ödülü: 40.000
Eş Değer Mansiyon Ödülü (4 Adet): 20.000

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 KASIM 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 ARALIK 2023

Yapı Tasarım Yarışması 2023: Kamusal Alanda Bir Arada Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.yapitasarimyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap