Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması

Yaşar Üniversitesi tarafından serbest konulu Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması

  Düzenleyen: Yaşar Üniversitesi
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Şiir Yarışması, Öykü Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş ve üzeri Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları.

  Son Başvuru Tarihi: 5 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 HAZİRAN 2021
  Ödüller:
 
2 Ayrı Kategoride;
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺
değerinde hediye çeki
   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Bu öykü ve şiir yarışmasının konusu “serbest” olarak belirlenmiştir.

Yarışma Organizasyonu

Bu şiir ve öykü yarışması Yaşar Üniversitesi tarafından organize edilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma, 18 yaş üzeri Yaşar Üniversitesi öğrencilerine (Hazırlık, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü) ve Yaşar Üniversitesi çalışanlarına açıktır.
 • Yarışmanın konusu serbesttir.
 • Yarışmanın dili Türkçedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma başvuruları 05 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, 05 Mayıs 2021 tarihinden sonra gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcıların eserleri, öykü ve şiir alanında iki kategoride değerlendirilecek olup, katılımcılar öykü alanında en fazla bir eserle ve şiir alanında en fazla üç eserle başvurabilir. Eserlerin daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 2 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word ve/veya PDF formatında hazırlayıp dijital ortamda, belirtilen tarihler arasında edebiyat@yasar.edu.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların eserleri seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve yarışma sonuçları 10 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecektir.
 • Yarışma sonuçlarının ilan tarihini takiben, akademik takvim ve pandemi koşulları dikkate alınarak belirlenecek tarihte okul yönetiminin katılımıyla ödül töreni gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar e-posta adreslerini değiştirmemeleri
  gerekmektedir.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri (Seçici Kurul) ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcılar, eserlerin Yaşar Üniversitesi’nin, sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında Yaşar Üniversitesi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; Üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek h er türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Yaşar Üniversitesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Yaşar Üniversitesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Yaşar Üniversitesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.
 • Yarışmayı düzenleyen Yaşar Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
 • Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve ödül kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.
 • Yarışma seçici kurulunun takdirine bağlı olarak mansiyon ödülü verilebilir.
 • Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere yirmi (20) maddeden oluşmaktadır.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Ayşe Lahur Kırtunç

Dr. Öğr. Üyesi Evren Akaltun Akan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Süner

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Geyikler

Şair Nisa Leyla

Dr. Öğr. Üyesi Esen Kara

Öykü yazarı Deniz Özbeyli

Yarışma İletişim

Adres: Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova
Telefon: (232) 570 70 70
Web Sitesi: yasar.edu.tr

Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması Ödülleri

Şiir Alanında
Birincilik Ödülü: 1.500,00 TL değerinde hediye çeki
İkincilik Ödülü: 1.000,00 TL değerinde hediye çeki
Üçüncülük Ödülü: 750,00 TL değerinde hediye çeki
Öykü Alanında
Birincilik Ödülü: 1.500,00 TL değerinde hediye çeki
İkincilik Ödülü: 1.000,00 TL değerinde hediye çeki
Üçüncülük Ödülü: 750,00 TL değerinde hediye çeki
Not: Ödül kazanan ve uygun görülen eserlerden bir seçki oluşturulacaktır.

Yarışma Takvimi

Katılım tarihi: 5 NİSAN – 5 MAYIS 2021
Değerlendirme Takvimi: 10 MAYIS – 09 HAZİRAN 2021
İlan Tarihi: 10 HAZİRAN 2021

Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sks.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/Siir-ve-Oyku-Yarismasi-Sartnamesi.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap