Yeni Medya Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022

1927 Mimarlar Derneği tarafından, her türlü medya aracının, mimarlığın bu araçlarla kurduğu ilişkilerin ve bu yolla “yeni” olanın sorgulanmasını ve/veya yeniden yorumlanmasını tartışmaya açmak amaçlarıyla Yeni Medya Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Yeni Medya Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022

Düzenleyen:1927 Mimarlar Derneği
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Mimari Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin mimarlık
bölümlerine kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:2 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:12 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu ve Amacı

Mimarlık, disipliner araçları, üretim teknikleri, temsiliyet ve söylem gücü ile “yeni”yi arayan, sorgulayan, üreten, eleştiren bir aygıt olmakla birlikte teknolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal gelişim ve dönüşümlerle etkileşimli “yinelenen” ve “yenilenen” bir alan.

Hemen her entelektüel üretim ve paylaşımın, kamuoyuna en hızlı ulaşabildiği, dağıtıma/ dolaşıma sokulabildiği mecranın biçim ve kapasitesine uyma, bu kabın biçimini alma zorunluluğu uzun süredir tartışılmakta. Yaygın kullanılan paylaşım platformlarında tanımlanan karakter ya da boyut sınırları, paylaşım ve beğeni sayısı gibi parametrelere bağlı olarak üretilen işin mesajı öne çıkarması ya da görünürlüğünü azaltması sadece formatı değil içeriği de belirler hale geldi.

Pandemi ile birlikte hemen her alanda olduğu gibi mimarlığa dair de yoğun bir paylaşım ve etkileşim söz konusu. Mimarlığın imge ve medya aracılığıyla sürekli olarak (yeniden) üretiliyor ve tüketiliyor olması paylaşılan mimari içerikleri hızla viral yapabiliyor, mimar olmayan kent kullanıcılarının ya da diğer aktörlerin mimarlıkla ve kentle ilişkisini izlemek, anlamak, değerlendirmek için fırsat sunabiliyor. Evlerde kapalı kalırken medya aracılığıyla olan bitene şahitlik ettiğimiz, bedenlerimiz aracılığıyla değil, imgeler vasıtasıyla kentleri, yapıları deneyimlediğimiz, fziki olarak sınırlı dolaşıma sahipken, imgelerin sürekli sirküle olduğu, yer değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Mimarlığın sürekli olarak yeniden üretilen içeriği ve kullanılan platformlar aracılığıyla yapının bağlamında yeniden üretilmesi ya da farklı bir bağlamlarda “yeni” anlamlar üretmesi, yeni olana dair sorgulamalara, eleştirilere, tanımlara ve üretimlere aracılık ediyor. “Yeni medya” başlığı ile açılan fotoğraf yarışması, her türlü medya aracının, mimarlığın bu araçlarla kurduğu ilişkilerin ve bu yolla “yeni” olanın sorgulanmasını ve/veya yeniden yorumlanmasını tartışmaya açmaktadır.

Mimari içeriğin, mimarlık düşüncesinin, farklı mimari üretim biçimlerinin, farklı medya / ortam ilişkileri ile birlikte ele alındığı, yeniden üretildiği dijital, geleneksel ya da karma her türlü teknik kullanımına açık olan 1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının dokuzuncusu üretilen eserin estetik/mimari değerler, ifade ettiği fkir ve mimari ifadenin sınırlarının araştırıldığı bütünlüğü her türlü içerik ve teknik sorgulama ile yeniden düşünmeye davet ediyor.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya; Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin mimarlık bölümlerine kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Değerlendirme kurulu üyeleri ve derneğin görevdeki yönetim kurulu üyelerinin birinci derecedeki yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli olabilecek tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Eserlerde daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması şartı aranır.
 • Her katılımcı yarışmaya tek çalışmayla (tek fotoğraf ya da en fazla üç fotoğraftan oluşan anlamlı mesaj/bütünlüğe sahip bir seçki) ile katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler birden fazla kişi tarafından üretilmiş olabilir. Bu durumda eserin üretimine katkıda bulunanların katılım koşullarını sağlaması ve her birinin başvuru formu doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Ödüllendirilen ve yayınlanmaya/sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri, eser sahibinin adı belirtilmek ve fkri haklarının kendisinde kalması üzere 1927 Mimarlar Derneği’nden eserlerin yayını, sergilenmesi ve kullanılması karşılığında herhangi bir bedel ve ücret talep etmez, eserin kullanım hakkını 1927 Mimarlar Derneği için serbest bırakır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Eser
 • Eserler dijital olarak teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak eser; tek bir fotoğraf olabileceği gibi; en fazla 3 sayıda, farklı boyutta ve nitelikte seçkiden oluşan ANLAMLI/ MESAJ BÜTÜNLÜĞÜ olan bir kompozisyon da olabilir.
 • Eser eğer tek bir fotoğraf yerine en fazla 3 fotoğraftan oluşan bir seçki ise maksimum A2 (59.4cm x 42cm) boyutunda çalışma alanı içerisine sığacak şekilde hazırlanmış ve yüklenmiş olması gerekmektedir.
 • Eser tek fotoğraf ise kısa kenarı en az 2400 piksel, uzun kenarı serbest olarak hazırlanmalıdır.
 • Eserlerin dijital sergilemeye uygun:
 • RGB renk modunda
 • 300 dpi çözünürlükte
 • .JPG / .JPEG formatında
 • En fazla 30 MB büyüklüğünde, hazırlanması gerekmektedir.
 • Açıklama Yazısı
 • Eserin adı
 • Kullanılan teknikler
 • Eserin ne ifade ettiğine dair kısa açıklama (en çok 150 kelime)
 • Word programında 12 punto karakter kullanarak hazırlanmış olan açıklama yazısı A4 boyutunda dijital olarak teslim edilecektir.
 • Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi

Eserle birlikte yukarıda istenilen belgeler aşağıda linki verilen Google Form üzerinden teslim edilmelidir.

Başvuru Şekli

 • Değerlendirme süresince eser kimliklerinin gizli kalması için katılımcılar kendilerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Bu rumuz teslim edilen tüm dijital dosyaların dosya adı olarak örnekte olduğu gibi okunabilir şekilde yazılacaktır.

(Örn: 123456 – ESER ADI // 123456 – KATILIM FORMU gibi)

 • Eserin, açıklama yazısının, katılım formunun ve öğrenci belgesinin dijital kopyaları belirtilen formatlarda aşağıda URL adresi verilen Google Forms bağlantısına yüklenecektir.
 • Eserlerin dijital sergilemeye uygun:
 • RGB renk modunda
 • 300 dpi çözünürlükte
 • .JPG / .JPEG formatında
 • En fazla 30 MB büyüklüğünde
 • (Örn: 123456 – ESER ADI.jpg)
 • Açıklama Yazısı
 • Eserin adı
 • Kullanılan teknikler
 • Eserin ne ifade ettiğine dair kısa açıklama (en çok 150 kelime)
 • .DOCX formatında
 • 12 punto karakter büyüklüğünde
 • (Örn: 123456 – ACIKLAMA.docx)
 • İmzalı Katılım Formu
 • (Örn: 123456 – KATILIM FORMU.pdf)
 • Onaylı Öğrenci Belgesi
 • (Örn: 123456 – OGRENCI BELGESI.pdf)

Google Form URL adresi: https://forms.gle/SVWpAN16gPVCNH3r8

 • Ekteki katılım formu; çıktısı alınarak veya dijital olarak eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup, el ile veya dijital olarak imzalanarak yukarıdaki URL adresine yüklenecektir. El ile doldurulması durumunda dosyanın taranmış olması beklenmektedir.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri

 • Murat GERMEN (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)
 • Yener TORUN (Yener Torun Photography, İstanbul)
 • Türkan Nihan HACIÖMEROĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • Rana ILDIZ (1927 Mimarlar Derneği, ODTÜ, Ankara)
 • Melek Pınar UZ BAKİ (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Raportör: Memduh Buşah EVREN

Raportör başvuru dosyalarını saklayacak, eserler Değerlendirme Kurulu üyelerine eser sahibinin kimliği belirtilmeden iletilecektir.

Yarışmadan Çıkarılma

Aşağıda belirtilen durumlarda, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, ilgili eser/görsel/çalışma değerlendirmeye alınmaz ve yarışmadan çıkarılır:

 • Katılımcıların, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve derneğin görevdeki Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci derecede yakınlıkları tespit edilmesi,
 • Eserde, eser sahibini tanıtan işaret vb. bulunması,
 • Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uyulmaması,
 • Eserin, kimlik zarfında belirtilen katılımcı/katılımcılara ait olmadığı tespit edilmesi,
 • Eserin daha önce herhangi bir yerde ödül almış olması.

Yarışma İletişim

Adres: 1927 Mimarlar Derneği, Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA

Telefon: 0 (312) 495 06 64-65

Gsm: 0 530 314 16 95

Faks: 0 (312) 495 06 66

E-posta: info@md1927.org.tr

Web: www.md1927.org.tr

Yeni Medya Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)

*Jüri, 1.lik için uygun eser bulamazsa ödülü mansiyon olarak dağıtabilir ya da vermeyebilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MAYIS 022

Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 24 MAYIS 2022

Yeni Medya Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.md1927.org.tr/yarismalar/yeni-medya-mimarlik-ogrencileri-mimari-fotograf-yarismasi-2022

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap