Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması 2023

Yeşilay ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, 7. Sanat yoluyla, özellikle gençler arasında, uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması 2023

Düzenleyen:Yeşilay ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil üniversitelerde öğrenim gören T.C vatandaşı tüm öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:27 EKİM 2023 (Güncellendi)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 13 KASIM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000
Üçüncülük Ödülü: 30.000
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: 50.000₺
Halkın Favorisi Özel Ödülü: 30.000₺

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

7. Sanat yoluyla, özellikle gençler arasında, uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı artırmayı amaçlıyoruz.

Yarışmanın Konusu

“Gençlerin gözünden uyuşturucu madde bağımlılığı”

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma, Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil üniversitelerde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır.
 • Film sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya en fazla 3 film ile başvuru yapılabilir. Her bir film için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Her bir yarışmacı en fazla bir filmiyle dereceye girebilir.
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış filmler ile başvuru yapılabilir.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, 6 Ekim 2023 tarihine kadar çevrim içi formu eksiksiz olarak doldurarak başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Başvuru yapacak kişi filmi Youtube’a “Liste Dışı” yükleyerek, başvuru formunda yer alan link kısmını doldurmalıdır. Herkese açık yayınlanan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, başvuru sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Başvurular yalnızca kisafilm.yesilay.org.tr web sitesi üzerinden çevrim içi başvuru alınarak yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru yapılırken; öz geçmiş, senaryo özeti (sinopsis), öğrenci belgesi ve yönetmenin seçeceği film karesi veya film afişi başvuru formuyla yüklenmek zorundadır. Başvuru sahipleri başvuru aşamasında çevrim içi olarak aydınlatma metni ve/veya açık rıza metinlerini onaylamalıdır.
 • Başvuru sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilen filmlerdeki özgün olmayan ve/veya alıntı-çalıntı metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konu ve cezai sorumluluk film sahibinin sorumluluğundadır. Yeşilay bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
 • Kısa filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü veya herhangi bir kişisel verisi yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince aydınlatmanın yapılması ve/veya açık rızalarının alınmasına, işlenmesine ve Yeşilay’a aktarılmasına ilişkin her türlü yükümlülük film sahibine aittir. Yeşilay Kısa Film Yarışma Düzenleme Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde, film sahibi, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve gerekli diğer hususlarda aydınlatmanın yapıldığını ve/veya açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları derhal paylaşmak mecburiyetindedir. Aynı şekilde filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü kullanılanlardan, icracı sanatçılardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereği telif haklarının devrine, muvafakatine ilişkin yazılı onayları almak film sahibinin sorumluluğunda olup, Yeşilay hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 • Başvuru yapılması ile birlikte “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dâhil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/tarafımızda/ olduğunu, daha önce aynı eserle benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz.
 • Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Umuma Arz, Adın Belirtilmesi, Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın bedelsiz ve süresiz olarak Yeşilay Genel Müdürlüğüne geçeceğini ve tüm şartları kabul ederim/ederiz.” ibaresi kabul edilmiş sayılacaktır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.
 • Filmlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzemenin (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya telif haklarına uygun olduğu veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. “Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması Düzenleme Komitesi” bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına, ek koşullar talep etme hakkına veya sonucun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada, sebep göstermeksizin yarışmayı erteleme / iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi halinde, yarışmaya gönderilen hiçbir film Yeşilay tarafından kullanılamaz.
 • Yarışma jürisi dereceye layık filmler bulamadığı durumda ödül vermeyebilir.
 • Ödüle layık görülen kişilerle e-posta ve iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilecektir. 3 ay içinde geri bildirim alınamayan / ulaşılamayan kişiler ödül töreninden sonra hak talep edemezler.
 • Finale kalan filmlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, film sahiplerinin adı belirtilerek Yeşilay tarafından internet, sosyal medya, yurt içi/yurt dışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yeşilay çalışanları ve jüri heyetinin birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma hakkında duyurular yesilay.org.tr ve kisafilm.yesilay.org.tr web adreslerinden ve Yeşilay sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

Filmde Aranan Özellikler

 • Film, başvuru tarihinden en fazla 12 ay önce çekilmiş olmalıdır.
 • Kısa filmin süresi en az 30 saniye ile en fazla 5 dakika olmalıdır.
 • Filmler Türkçe dilinde veya Türkçe altyazılı olmalıdır.
 • Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
 • Filmlerde kullanılan müzik ve benzeri görsellerin telifiyle ile ilgili tüm yasal sorumluluk film sahibi / sahiplerine aittir.
 • Filmlerde kaynak belirtilmeden alıntı yapılmamalıdır. Yapıldığı takdirde bildirilmesi zorunludur.
 • Kısa filmde “Bonzai, Jamaika” gibi maddeyi markalaştırılmaya, özendirmeye çalışılan ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Filmlerde uyuşturucu madde, şırınga ve benzeri özendirici ürünler gösterilmemelidir. Metafor ile anlatım tercih edilmelidir.
 • Yarışmaya mobil cihazlar ile çekilen filmler de başvuru yapılabilecektir.
 • Yarışma kapsamında jüri değerlendirmesinin yanı sıra https://kisafilm.yesilay.org.tr/ web sitesi üzerinden yapılacak oylama ile “halkın favorisi” belirlenecektir. Halkın favorisi seçilen filme “Yeşilay Özel Ödülü” verilecektir.

Değerlendirme

Ön Jüri
İletişim, sinema alanlarında yetkin değerlendirme kurulu üyeleri ve uzman psikoloğun dâhil olduğu ekipten oluşur. Ön jüri, Yeşilay Genel Merkezi tarafından belirlenir. Başvuran tüm filmlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan filmleri belirler. Finalde jüri tarafından değerlendirilmek üzere filmleri seçer ve sunar.

Jüri

Finale kalan filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Yeşilay Genel Merkezi tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman kişilerden oluşur. Jüri, finale kalan filmleri değerlendirir ve ödüle hak kazanan filmleri belirler.

 • Prof. Dr. Peyami Çelikcan / Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Ali Büyükaslan / Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Selahattin Yıldız / Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Birol Güven / Yapımcı
 • Mehmet Güleryüz / SETEM
 • Yasin Erol / Yeşilay Yönetim Kurulu Genel Başkan Vekili

Yarışma İletişim

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi

 • Sepetçiler Kasrı – Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, PK:34110
  Fatih / İSTANBUL
 • kisafilm@yesilay.org.tr

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması 2023dülleri

Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000
Üçüncülük Ödülü: 30.000
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: 50.000₺
Halkın Favorisi Özel Ödülü: 30.000₺

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıcı: 25 MAYIS 2023
Son Başvuru Tarihi: 27 EKİM 2023 (Güncellendi)
Ön Değerlendirme Süreci: 30 EKİM – 1 KASIM 2023
Jüri Değerlendirme Süreci: 2 – 6 KASIM 2023
Halkın Favorisi Oylama Tarihi: 7 – 10 KASIM 2023
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 13 KASIM 2023
Ödül Töreni: 20 KASIM 2023

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kisafilm.yesilay.org.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap