Ytong Mimari Fikir Yarışması 2023

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, katılımcıların kendi seçecekleri bir yapılı çevrede, seçilen yapı ya da yapıları “yeniden” değerlendirmeleri, bunu yaparken mimarlığı bir dönüştürme ve değerlendirme aracı olarak ele almaları amaçlarıyla Ytong Mimari Fikir Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Ytong Mimari Fikir Yarışması 2023

Düzenleyen:Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin mimarlık bölümlerindeki (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenciler ve mimarlık bölümü mezunları.
Son Başvuru Tarihi:25 NİSAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:HAZİRAN 2023
Ödüller:3 Ekibe Eşdeğer Başarı Ödülü: 3 Gün 2 Gece Süreli Atina Gezisi

Yarışmanın Konusu ve Amacı

YENİDEN:

Bir Dönüştürme ve Değerlendirme Aracı Olarak Mimarlık

Dünya ve özellikle uluslararası sermayeyi çekme yarışında cazibe merkezi olmaya gayret eden kentler, bazı mega projeler üzerinden mimarinin araçsallaşmaya devam ettiğine tanıklık ediyor. Yapmaya ve hatta yıkarak dahasını inşa etmeye odaklanan yaklaşımı, bilinçli bir şekilde manipüle etme ihtiyacı duyuluyor. Bugün mimarlığın, yapmak kadar yapmamaya, var olanı yeniden değerlendirmeye, gerekirse eklemlenerek başka bir yeni üretmeye açık bir alan olduğu vurgulanıyor.

Bu anlamda 2023 Ytong Mimari Fikir Yarışması kapsamında katılımcıların kendi seçecekleri bir yapılı çevrede, seçilen yapı ya da yapıları “yeniden” değerlendirmeleri, bunu yaparken mimarlığı bir dönüştürme ve değerlendirme aracı olarak ele almaları bekleniyor.

Yarışmacı, mevcut olanın yeniden değerlendirilecek olan ile birlikte nasıl var olabileceği, varsa arasındaki gerilimi, eklerini projeye dahil ederek konuyu eleştirel bir yöntem ile ele alabilir. Proje “Bir Dönüştürme ve Değerlendirme Aracı Olarak Mimarlık” konusu kapsamında; yeniden işlevlendirme, kültür, kimlik, doğa dostu tasarım yaklaşımları, iklim krizi, kültürel mirasın korunması, az yapma, küçülme gibi kavramları merkezine alabilir.

Proje alanı; yerel bir bina, küçük bir ev, kentsel dönüşüme uğramış bir mahalle, mekânsal kalitesini yitirmiş bir sokak, atıl bir fabrika binası, yarı-harabe bir tarihi mekân, bir türlü korunamadığı için çevrelenmiş eski bir yapı gibi farklı ölçek ve bağlamda seçilebilir. Söz edilen örnekler ile sınırlı olmayan proje alanı seçimi, yarışmacının dikkat çekmek istediği konuya ilişkin kent içinde dokunulmaz bir yapı gibi görünen kışkırtıcı bir örnek de olabilir.

Yarışmacıların seçecekleri yerde geliştirecekleri projeyi;

 • kavramsal arka planı,
 • güç ilişkilerine dayanan ideolojik boyutu,
 • farklı fikirleri bir arada barındıran gerilimleri ile tartışmaya açık mesleki zemini,
 • üretim ve tüketim ilişkileri içinde anlaşılmaya açık yaklaşımı,
 • ekolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal referansları ile ele almaları ve
 • konuya, yapı ölçeğinde faydacı bir yaklaşımdan ziyade, kurduğu ilişkiler içinde bütünsel bir anlam ifade edecek şekilde yaklaşmaları beklenmektedir.

Not: Yarışma takvimi yenilenmiştir, şartnamede yer alan tarihler güncel tarihler göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

Mimari Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır:

 • Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uyması zorunludur. Bu durumda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
 • Ekip temsilcisinin mimar/mimarlık öğrencisi olması koşuluyla ekipler diğer disiplinlerden katılımla oluşturulabilir. Ekip temsilcisi, mimarlık eğitimine devam ediyorsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgesini; mezunsa mezun olduğuna dair diploma örneğini, başvuru sırasında ibraz etmesi gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.
 • Katılımcıların 20 Mart 2023, Pazartesi gününe kadar www.ytongakademi.com adresinden projelerini, katılımcı formunu doldurarak yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Katılımcı Başvuru Formunu doldurmuş olmak (tüm ekip üyeleri için geçerlidir),
 • Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
 • Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
 • Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma, www.ytongakademi.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
 • Katılımcılar başvuru formunu doldurup, 3. ve 6. maddede belirtilen diğer belgelerle birlikte ön proje yüklemelerini 20 Mart 2023, Pazartesi gününe kadar bu site üzerinden gerçekleştirmelidir.
 • Katılımcılar, diledikleri medya türündeki çalışmalarını belirlenen teslim formatıyla yüklemelidir. Fikir projeleri, yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde toplanacaktır.
 • Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler. Üretilen çözüm senaryosu, yarışma amacında belirtildiği gibi net olarak jüriye aktarılmalıdır.
 • Yarışmanın, ortak akıl ile etkileşim yaratılarak fikir paylaşımına fırsat veren şeffaf bir süreç sunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ön proje teslim tarihi sonrası yarışma web sitesi ve sosyal medya üzerinden herkesin erişimine ve katılımına açık olarak yürütülecek bir dijital kolokyum düzenlenecektir.
 • Yüklenen projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlarla tanımlı olarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
 • Dijital kolokyum üzerinden jüri yorumlarını alan yarışmacılar, son teslim tarihine kadar fikirlerini geliştirmek ve sundukları projeleri zenginleştirmek için zamana sahip olacaktır.
 • Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan ilk üç projeyi eşdeğer ödül için belirleyecektir.
 • Ytong, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar Ytong tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.
 • Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
 • Ytong, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Dijital Kolokyum

Ytong Mimari Fikir Yarışması, süreç ve yöntemiyle şeffaflığı benimsemekte, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşuyla da farklılık yaratarak, yarışma konusuna yönelik üretilen çeşitli medya türlerinde sunulmuş fikir projelerinin hem jüriden hem de birbirinden beslenmesi gerektiğine inanmaktadır. Herkese açık tartışma ortamının yarışma bitiminde değil de öncesinde yaratılması için dijital olarak yürütülecek bir kolokyum kurgulanmıştır.

Dijital kolokyum süreci aşağıdaki gibidir:

 • Yarışmacılar fikir projelerini 20 Mart 2023 tarihine kadar siteye yüklemelidir.
 • Yüklenen projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlarla tanımlı olarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
 • Jüri üyeleri, her bir proje üzerine görüşlerini 8 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek www.ytongakademi.com ve youtube.com/turkytong canlı yayınında izleyicilereaktaracaktır.
 • Canlı yayın sırasında, yarışma sitesi yayın sayfasındaki chat bölümünden, youtube yayını yorum bölümünden, sosyal medya üzerinden soru sorulabilecek, yarışmacılar karşılıklı olarak tüm projeler üzerine görüş belirtebilecek, fikir projeleri jüriden alınan yorumlar ile geliştirilebilecektir.
 • Dijital kolokyum ortamı sayesinde herkesin erişimine açık, şeffaf bir platform yaratılması hedeflenmektedir.
 • Yarışmacılar, 8 Mayıs 2023 tarihine kadar dijital kolokyum sayesinde edindikleri görüşleri değerlendirmekte ve fikir projelerini geliştirmekte serbesttir.
 • Geliştirilen fikir projeleri 8 Mayıs 2023 tarihine kadar, daha önce atanmış rumuzlar aynı tutularak sisteme tekrar yüklenecektir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır.
 • Dijital kolokyum yayını kaydedilerek yarışma sitesinden erişime açık hale getirilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri ve geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
 • Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) hazırladıkları projelerini 50 MB’yi geçmeyecek tek bir yatay PDF dosyası halinde yarışmanın web sitesine yüklemelidir. Blog, video gibi farklı formatlardaki projelerin erişim bağlantıları PDF dosyasında iletilmelidir. Bu bağlantılarda kullanıcı adı, site uzantısı vb herhangi bir yerde katılımcı kimliğini ifşa edecek bir bilgi yer almamalıdır.
 • Yüklenen dokümanlara yatay PDF formatında hazırlanmış, seçilen mekânı, senaryoyu, vizyonu, fikir ve proje sürecini anlatan ve en çok 2 A4 sayfası uzunluğunda, 1000 kelimeyi aşmayan bir proje özeti eklenmelidir.
 • Katılımcıların, kolokyum sergisinde projelerinin tanıtımında kullanılmak üzere 96 DPI çözünürlükteki 180 X 254 pixel ve 900 X 940 pixel ölçülerinde iki adet görseli dokümanlar ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sistem, başvuru sonunda her bir proje için 5 karakterden oluşan bir rumuzu otomatik olarak atayacaktır.
 • Teslim edilen proje ve rapor PDF’lerinin her sayfasının sağ üst köşesinde “2023 Ytong Mimari Fikir Yarışması” ve yarışmacının kendi belirleyeceği “Proje Adı” bulunmalıdır.
 • Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır.
 • Katılımcıların “Katılımcı Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmaları, Proje Yükleme Aşaması”nda sırasıyla Proje, Proje Özeti, Tanıtım Görselleri (2 adet),Diploma/Öğrenci Belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. Yüklemelerde dosya adı olarak kendi belirledikleri “Proje Adı”nı kullanmaları gerekmektedir.
 • Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır. Proje dosyası olmaksızın, sadece katılımcı formunu doldurup istenen diğer belgeleri gönderenler yarışmadan fiilen elenecektir.
 • Dijital kolokyumdan sonra, kolokyumda edinilen görüşlerle geliştirilen projeler, sistemin ilk yüklemede atadığı rumuzla siteye yeniden yüklenmelidir.
 • Dijital kolokyum öncesi 20 Mart 2023’te yüklenen ilk projeyle devam etmek isteyen katılımcıların da 8 Mayıs 2023 gününe kadar tekrar yükleme yapması gerekmektedir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

Yarışmacıların uymakla yükümlü olduğu esaslar aşağıdaki gibidir.

 • Her yarışmacı yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.
 • Her yarışmacı ya bireysel ya da tek bir ekibin üyesi olarak katılım sağlayabilir.
 • Yarışmaya katılacak tüm fikir projelerinin, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmesi zorunludur.
 • Fikir projelerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret bulunması yasaktır.
 • Her fikir projesi için çevrim içi Katılımcı Başvuru Formu doldurulmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Katılımcı Başvuru Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır. Katılımcı Başvuru Formu’nun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığını bildiren onay yazısı ekranda görünecektir.
 • Sisteme birden fazla yükleme yapılması durumunda son yüklenen dosyalar esas alınacaktır.
 • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.

Jüri Röportajları

Yarışma sürecinin başında, jüri üyelerinin yarışma konusunu yorumladıkları video röportajlar www.ytongakademi.com ve youtube.com/turkytong adreslerinden yayınlanacaktır.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, 20 Şubat 2023 günü saat 17:00’a kadar, raportor@ytong.com.tr adresi üzerinden yarışmaya ilişkin sorularını raportörlüğe iletebilirler. Tüm cevaplar, 1 Mart 2023’te yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.

Yayın ve Telif Hakkı Seyahat Şartları

 • Ödül alan proje sahipleri, fikir projelerine ait yayınlama, çoğaltma ve maddi haklarını, eser sahibi olarak adlandırılma hakları saklı kalmak koşuluyla YTONG’a devretmeyi kabul ederler. Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli mimari projelerin hem maddi hem de manevi hakkı müellife aittir.
 • Ödül alan eserlerin sahipleri sunulan projenin kısmen veya tamamen Ytong tarafından iç ve dış amaçlar için çoğaltılacağını, dağıtılacağını veya başka bir şekilde dünya çapında değerlendirilebileceğini kabul ederler. Kullanım amaçları şunları içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir: poster, kitap, albüm, katalog, sunum, broşür, sergi, reklam, video, TV programı, web siteleri, sosyal ağlar, her türlü kitle iletişim araçları ve galeriler gibi çevrim içi yayınlar.
 • YTONG, yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler.
 • Yarışmacılar sundukları proje ve dolaysıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin ve dolayısıyla da bu proje ile ilgili Ytong’a devrettiği hakların kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; Ytong’un bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.
 • Kazanan kişi veya ekiplerin, şartnamede belirlenen tarihlerde kafile olarak yapacakları yurt dışı ödül gezisinin ulaşım, konaklama, yemek, müze vb. yerlere giriş, yurt dışı çıkış harcı ve vize masrafları öngörülen çerçevede Ytong tarafından karşılanacaktır. Ödül sahiplerinin pasaport masrafları, gezi süresince yapacakları kişisel harcamalar kendilerine aittir. Kazananların ilan edilmesinden sonra 1 hafta içinde yurt dışı programı ve gezinin organizasyonu için gerekli evraklar kazananlara yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilen evrakların eksik ve hatalı teslimi, zamanında tamamlanmaması, ilgili merciler tarafından kabul edilmemesi, vize verilmemesi vb. durumlardan kaynaklanacak her türlü gecikme ve olumsuzluktan Ytong sorumlu değildir. Bu sebeplerle geziye katılamayanlar yukarıda belirtilen yükümlülükleri devam etmekle birlikte ödül haklarını kaybederler. Gezi ödülü paraya çevrilemez, devredilemez, ertelenemez. Doğal afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, yangın, diğer felaketler, salgın hastalıklar veya makul olarak Ytong’un kontrolü dışında bulunan diğer sebepler sonucunda seyahatin gerçekleşememesi halinde Ytong mütemerrid addedilmeyecek, ifada bir gecikmeden veya hizmetin aksamasından sorumlu tutulamayacaktır. Bu hallerin varlığında Ytong gezi tarihini değiştirme hakkına sahip olduğu gibi, ödülü yeniden değerlendirme veya başka bir ödülle ikame etme hakkına da sahiptir. Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

Tema Ek Metin

“YENİDEN: Bir Dönüştürme ve Değerlendirme Aracı Olarak Mimarlık” başlığıyla duyurduğumuz yarışma şartnamesini hazırlarken Türkiye’de dönüşüm kavramının arka planını oluşturan en önemli girdilerden biri olan deprem konusu tekil ve baskın bir alt başlık olarak ele alınmamıştı. Ancak şartname yayınlandıktan sonra yaşadığımız deprem ve onun oluşturduğu çok yönlü tahribat bu çok önemli konunun altı çizilerek öne çıkartılması gereğini bir kez daha anımsattı. Yarışmacıların bu konuyu doğrudan ya da dolaylı olarak şartnamenin tanımladığı “dönüştürme ve değerlendirme kavramları” ile süreklilik içinde ele almalarını bekliyor, böylelikle oluşan duyarlılık ortamına katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçeve içinde konunun gerektirdiği inşaat mühendisliği, kentsel planlama gibi uzmanlıklardan destek almayı, böylelikle danışma grubunu genişletmeye karar verdik. Bu değişikliklerle birlikte bu seneki Ytong yarışmasının geleneksel kurgusunun yanı sıra güncel önceliklere duyarlı, ekonomik, ekolojik, kültürel, sosyal ve teknik bağlamları bütünsel ilişkileri içinde sorgulayan katılımcı bir sorgulama, düşünce ve tasarım üretme zeminine dönüşmesini bekliyoruz.

Jüri üyeleri

 • Buşra Al, Y. Mimar, PLUG Ofis Kurucusu
 • Prof.Dr. Ece Ceylan Baba, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Eren Çıracı, Y. Mimar, FIELDS Kurucu Ortağı
 • Prof.Dr. Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Nevzat Sayın, Mimar, NSMH Kurucusu

Danışman Jüri Üyesi

Tolga Öztoprak, Türk Ytong Genel Müdürü

Raportörler

 • Aslı Erdem, Y. Mimar, Binat Mimarlık Medya Grubu
 • Neslihan İmamoğlu, Y. Mimar, Binat Mimarlık Medya Grubu

Yarışma İletişim

Yarışma Türk Ytong Sanayi A.Ş. (Ytong) tarafından düzenlenmektedir. Ytong adına sekreterya görevini üstlenen Yarışma Raportörlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kurum: Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Yarışma Raportörlüğü: Binat İletişim ve Organizasyon

Adres: Barbaros Bulvarı Dörtyüzlü Çeşme Sk. No:2 Güneş Apt. D:7 34353 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0212 259 90 79

E-posta: raportor@ytong.com.tr

Web: www.ytongakademi.com

Ytong Mimari Fikir Yarışması 2023 Ödülleri

3 Ekibe Eşdeğer Başarı Ödülü: 3 Gün 2 Gece Süreli Atina Gezisi

Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü, 3 gün 2 gece süreli Atina Gezisi’dir. Gezide jüri üyeleri ile birlikte Yunanistan’ın Atina şehrindeki mimarlık, tasarım ve sanat rotaları ziyaret edilecektir. Kazanan kişi veya ekiplerin ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurt dışı çıkış harçları, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede Türk Ytong tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 NİSAN 2023

Ön Değerlendirme: MAYIS 2023

Final Değerlendirmesi: HAZİRAN 2023

Ytong Mimari Fikir Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ytongakademi.com/sartname.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap