Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından, Yunus Emre’nin felsefesindeki morfolojik anlatımlarla Eskişehir’in simgesi Porsuk Çayı’nın beraber düşünüldüğü, Yunus felsefesini, insanı, dostluğu ve birleşmeyi hatırlara işleyecek tasarım oluşturulması amacıyla Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Valiliği, MÜSİAD
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim gören Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
lisans ve yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:26 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:21 OCAK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Jüri Ödülü: 2.000 ₺
Yarışma Ödülü: 1.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı ve Konusu

Padişahın hikmeti gör neyledi

Od’u su toprag’u yile söyledi

Ateş. Su. Toprak. Yel.

Dört unsuru bu dizelerle ele alan Yunus’un düşüncesinde suya verilen önem diğer tasavvuf alimlerinde olduğundan daha başkadır. Su, madde aleminde fiziksel bir gerçekliği tanımlasa da mana aleminde daha derin anlamlara kavuşur; hayat veren, ateşi söndüren, yol olup götüren ve getiren, şeylerin künhüne sızan, aşmayı öğreten bir olgudur. Ateşe yakacak odun, yele değecek ten, toprağa hayat verecek su gerekir. Su kendinedir: diridir, devinir, övünür, aşar, aşındırır, yol verir, yol alır. Sudan olan suya gider, su kavuşmak, buluşmak, buldurmak yolundadır. Yağmuru denize, buharı buluta, insanı kendine, insanı insana kavuşturur, insanı insanla buluşturur.  İnsan nedir, insanlık nedir? İnsan, alem denizine varacak suya testidir. Testi ise fıtratının gereğini suyu taşımakla yerine getirir. Topraktan oluşan bedenin dörtte üçünün suyla var olması gibi. Yar’a yarenlik, dünyaya misafirlik eder.  Gezer de durmaz, yolu su gibi akar, bütüne ulaşır, deryaya kavuşur. İşte Yunus böyle düşünür, düşündürür.

‘Gâh eserim yeller gibi

Gâh tozarım yollar gibi

Gâh akarım seller gibi

Gel gör beni aşk n’eyledi..,’

Yunus felsefesindeki morfolojik anlatımlar incelenerek Eskişehir’in simgesi Porsuk Çayı ile beraber düşünülüp tasarlanacak mekânın suda seyyah misali ilerlemesi, suyun dinamik yapısıyla uyumlu bir kurgu oluşturulması beklenmektedir. Bu hareketli mekân, gün içerisinde belirli zaman aralığında bir rota izleyip kurgulanan konumlarda da sabitlenecektir. Şehrin çeşitli bölgelerinde kendini gösterip Yunus felsefesini, insanı, dostluğu ve birleşmeyi hatırlara işleyecek yapının yıllar içinde bir simge olarak anılması beklenmektedir. Nehrin durak bölgeleri, hareket için zaman aralığı, yolcu kapasitesi tasarımcı tarafından belirlenecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır.

 • Yarışma ulusaldır. Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim gören Mimarlık ve Tasarım Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.
 • Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir. Ekipler en fazla 5 kişiden oluşmalıdır. Ekipte en az 1 tane mimarlık öğrencisi bulunmak zorundadır.
 • Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur.
 • Yarışma jürisi asıl ve danışman üyeleri, yedek üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri, raportörler, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmacı ve ekipler istenen belgeleri başvuru tarihine kadar ilgili e-posta adresine göndermelidir.
 • Yarışmacı ve ekipler pafta ve raporu belirtilen teslim tarihine kadar ilgili e-posta adresine göndermelidir.
 • Yarışmacılar kayıt işlemini tamamlayarak rumuz aldıktan sonra ekip üyelerinde değişiklik yapamaz.
 • Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kaydolup proje sunmuş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.
 • Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.
 • Bu koşullara uymayanlar, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci, Yönetimi Ve İstenilenler

 • Yarışma, www.yunusemreeskisehir.com adresli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
 • Yarışmacılardan yarışmanın konusuyla ilgili geliştirilen fikirlerin ve önerilerin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
 • Yarışma başvuruları yarışmanın ilanıyla başlayacak ve son başvuru tarihiyle sonlanacaktır. Yarışmaya başvuru tarihleri dışında yarışmaya katılım kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacıların yarışmaya katılım için son başvuru tarihi olan 26 Eylül 2021 Pazar, saat: 23:59’a kadar, Yarışmacı Başvuru Formunu ve ekip üyelerinin öğrenci belgelerini yarisma@yunusemreeskisehir.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru için kullanılacak olan dokümanlar yarışma web sitesinden indirilebilecektir.
 • Başvuru süresi içinde istenilen belgeleri eksiksiz gönderen her katılımcı veya ekip 5 karakterden oluşan bir rumuz ile yarışmaya katılacaktır.
 • Katılımcılar proje paftalarını başvuru aşamasında sitede yer alan şablona göre hazırlayacaktır. Kullanılan her paftada rumuz için ayrılan yerde ve proje açıklama raporunun sağ üst köşesinde rumuzlar bulunmalıdır. Ayrıca gönderilen raporda “YUNUSEMRE SU ve DİNAMİK MEKAN ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI” başlığı yer almalıdır.
 • Başvuru tarihleri içinde başvurularını gerçekleştiren yarışmacıların son teslim tarihine kadar yarışma web sitesine aşağıdaki dokümanları yüklemeleri gerekmektedir:
 • Katılımcılar en fazla 2 tane dikey olarak kullanılmış A1 pafta kullanabilir.
  İkinci A1 pafta kullanımı zorunlu değildir. İkinci A1 paftayı kullanan yarışmacıların pafta sıralamasını paftanın sağ altında belirtmesi gerekmektedir.
  Kullanılan paftalar 150 DPI çözünürlükte ve CMYK renk formatında olmalıdır.
 • Dosya ismindeki RUMUZ yerine katılımcıların kendi belirlediği 5 karakterden oluşan rumuzu yazmalıdır.
 • A4 formatında Times New Roman ile yazılmış 12 punto 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış proje açıklama raporu yarışma paftalarıyla beraber gönderilmelidir.
 • Teslim edilecek dosyaların isimleri aşağıda belirtilen formatlarda olmalıdır.
 • Pafta 1: “yunusemre2021_1.JPG”
 • Pafta 2: “yunusemre2021_2.JPG” (Eğer varsa)
 • Rapor: “yunusemre2021_RAPOR.PDF”
 • Yüklenen projelerin kimlikleri değerlendirme süreci boyunca gizli tutulacaktır.
  Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan projeleri kendi içinde sıralayacak, bu sıralama sonucunda; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü projeler belirlenecektir.
 • Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.yunusemreeskisehir.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
 • Yüklenen projeler, yarışma sonuçlarının ilanından sonra ve dijital kolokyum süresince, rumuzlarla tanımlı olarak ve kimlikleri açıklanarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
 • Yarışma sonuçlarının ilanından sonra yarışma web sitesi ve sosyal medya üzerinden herkesin erişimine ve katılımına açık olarak yürütülecek bir dijital kolokyum düzenlenecektir. Kolokyum tarihi yarışma web sitesinden ilan edilecektir.

Sunumda İstenenler

 · En çok 2 A1 Olarak teslim edilecektir

· Üst ölçek kararlar

· A4 Proje raporu

 · Ana yaklaşım senaryoları ve stratejileri

· Yakın çevre ilişkisi gözetilerek Porsuk Çayının Eskişehir kent merkezi içerisinden geçen durak bölgelerinin dinamik mekânın bağlamıyla ilişkisi ve sayısı, hareket için zaman aralığı, kullanıcı kapasitesi tasarımcı tarafından belirlenecektir.

 • 1/5000 yaklaşım planının şematik gösterimi
 • 1/1000 proje alanı, odak ve çevre etkileşim alnını gösteren vaziyet planı
 • 1/100 alan ve yakın çevresi ile etkileşimini gösteren planlar ve diyagramlar
 • 1/50 ölçekli odak alanlarını açıklayıcı uygulama planı kesit, görünüş ve perspektif
 • Prensip detaylar 1/20 kısmi detay
 • Yol, kaldırım, cephe mevcut yapı ve dokuların iyileştirme önerileri, sunum ve ölçek yarışmacıya bırakılmıştır.
 • Temsil araçları ve yöntemleri tasarımcıya bırakılmıştır.

Yarışmacıların Yükümlü Olduğu Esaslar

 • Yarışmaya katılacak tüm projelerin yarışmacı veya ekiplerinin şartnamede belirtilen günü geçmeyecek şekilde başvuru yapması, pafta ve raporun şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim etmesi zorunludur.
 • Projelerde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare veya işaret bulunması yasaktır. Projenin veya raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması veya idare tarafından istenilen ve adrese yüklenmesi istenen belgelerden birinde eksik olması durumunda jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.
 • Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen yarışmacılar fiilen elenecektir.
 • Yarışmaya katılan projede özgün olma, başka bir yerde yayımlanmamış olma ve başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi durumunun tespit ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması durumunda, proje yarışmadan çıkartılır. Proje yarışmadan ödül kazandı ise ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Yarışmadaki kurallar ve şartlar her katılımcı için ve her ekip üyesi için geçerlidir.
 • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

Yayın, Telif Hakkı ve Satın Alma

Yarışmaya katılan projelerin fikri mülkiyet hakları proje müellifi tasarımcıya aittir. Yarışmaya katılan proje sahipleri, fikir projelerine ait yayınlama, çoğaltma ve maddi haklarını, eser sahibi olarak adlandırılma hakları saklı kalmak koşuluyla, yayın haklarını Eskişehir Valiliği ve MÜSİAD devretmeyi kabul ederler.

Jüri Üyeleri ve Yarışma Düzenleme Kurulu

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri

 • Erol AYYILDIZ (Eskişehir Valisi)
 • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Prof. Dr., ESTÜ Rektörü)
 • Alper ÇABUK ((Prof. Dr., ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri

 • Mehmet İNCEOĞLU (Doç. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar, Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Hicran Hanım HALAÇ (Doç. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar)
 • İsmail KANBER (Yük. Mimar, İnşaat Yüksek Mühendisi)
 • Tuna TORUN(Araştırma Görevlisi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar)
 • Engin VURAL(Mimar)
 • Burcu COŞGUN OVALI
 • Feride TURAN (Yazar)

Raporatörler

 • Sertan BAKAR– (Araştırma Görevlisi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar)
 • Zeynep Gül BAĞAN –  Mimarlık Bölümü
 • Şule APAK – Mimarlık Bölümü
 • Rafet Barkın SARIHAN – Mimarlık Bölümü
 • Cansu TATLI – Mimarlık Bölümü
 • Kübra ÖZKAN – İç Mimarlık Bölümü
 • Ahmet İBİŞ – Mimarlık Bölümü
 • Mehmet Emin SARIHAN – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Muhammed KAŞIKÇI – Mimarlık Bölümü
 • Doğa BİLGİN – Endüstriyel Tasarım Bölümü

Yarışma İletişim

Kurum: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Adres: Gazipaşa, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Telefon: (0222) 321 35 50
E-posta: yarisma@yunusemreeskisehir.com 
Web: www.yunusemreeskisehir.com

Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Jüri Ödülü: 2.000 ₺
Yarışma Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 ARALIK 2021

Son Proje Yükleme Tarihi: 3 OCAK 2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 21 OCAK 2022

Yunus Emre Su ve Dinamik Mekan Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.yunusemreeskisehir.com/yarisma

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap