Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öykü Yazma Yarışması

Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Okuyorum Projesi kapsamında, Yunus Emre’nin benimsediği birleştirici, insancıl sağduyulu düşünce ve değerlerin vurgulandığı eserler verilmesi, Türkçenin zenginliklerinden yararlanılarak nitelikli öyküler yazılması ve genç yazarların edebiyatımıza kazandırılması amaçlarıyla Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öykü Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öykü Yazma Yarışması

Düzenleyen:Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları,
İlkokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Çanakkale
Kimler Başvurabilir:Çanakkale ilindeki resmî / özel / örgün tüm ortaöğretim öğrencileri
ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:14 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 ŞUBAT 2022
Ödüller:Ortaokul Öğrencileri Kategorisi
Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Lise Öğrencileri Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Yükseköğretim Öğrencileri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Türk edebiyatının eşsiz ve ölümsüz siması olan Yunus Emre’nin edebî kişiliğinin en önemli ve başarılı yönünü kullandığı dil oluşturur. Yunus Emre, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilinin, ilk devresini oluşturan ve Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan safhanın en büyük temsilcisidir. Sanat yönü ve kullandığı dil bakımından çağdaşlarından daha üstün bir seviyede olup öncü durumundadır. Dilimizin millî sesini, millî dehasını kendi döneminde en iyi aksettiren sanatçı Yunus Emre’dir. Dili son derece güzel kullanıp işlediği ve geliştirdiği için bu devrenin oluşmasında ve Türkçenin bir yazı dili halinde teşekkül etmesinde en büyük rolü oynamıştır.

“Eski Anadolu Türkçesi denilen bu devrenin en büyük temsilcilerinden olan şairimiz, dilimizi son derece güzel kullanıp işleyen, geliştiren büyük bir sanatkârdır. Dili eşsiz bir kudret ve hünerle kullanan Yunus’un şiirlerinde Türkçe en güzel şeklini almıştır. Onun dili en güzel, en hâlis Türkçedir. Yunus halkın dilini en canlı, en ışıklı ve en sıcak şekilde kullanmıştır. Türkçenin bir edebiyat ve kültür dili olmasında Yunus’un hizmeti son derece büyüktür. Bu dil, İslâmi Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği içine alan ve aksettiren milli bir dildir. Türk halkının bütün duygu, heyecan ve düşüncelerini, bütün iç zenginliğini en iyi şekilde verebildiği için de son derece samimi ve bizdendir. Yunus sâde bir dil kullandığından halk, O’nu yüzyıllar boyunca severek okumuştur, bugün de severek okumaktadır. Türk milleti Yunus’ta kendi öz dilini ve kendi iç dünyasını bulmaktadır” (Timurtaş,1989: III).

Bu nedenle gençlerimize Yunus’u tanıtmak, onun açtığı yolda Türkçe için milli bilinci oluşturmak ve onun yolundan ilerleyecek genç dehaları, kalemleri bulup edebiyatımıza kazandırabilmek için Çanakkale’deki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerimizi dahil ettiğimiz bir öykü yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Kendi devrinden bugüne Türkçenin milli sesi, milli çehresi ve dehası olan Yunus Emre’nin bugünün çocukları ve gençleri tarafından daha iyi anlaşılmasını, tanınmasını ve yaşatılmasını sağlamak; dilini seven, benimseyen, koruyan, doğru kullanan ve milletinin diliyle üretmekten onur duyan milli bilince sahip nesiller yeşertmek.

Yarışmanın Amacı

Yunus Emre’nin benimsediği birleştirici, insancıl sağduyulu düşünce ve değerlerin (sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük, teslimiyet ve sağduyu) vurgulandığı; Türkçenin zenginliklerinden yararlanılarak oluşturulmuş nitelikli öykülerin ve yeni genç yazarların edebiyatımıza kazandırılması. Bu amaçla, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçelerde okuyan ortaokul, lise öğrencileri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenip dil sertifikasına sahip uluslararası öğrenciler olmak üzere dört (4) farklı kategoride öykü gönderebileceklerdir.

Adaylar öykülerini yalnızca kendi kategorilerine gönderebilirler. Bu kategoriler aşağıda yer almaktadır:

 1. Ortaokul Kategorisi
 2. Lise Kategorisi
 3. Yükseköğrenim Kategorisi
 4. Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci Kategorisi

Yarışma Teması

Sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

1. Öykü dalında yarışmaya Çanakkale ilindeki resmî / özel / örgün tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri katılabilecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek öykülerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3.Yarışma için her aday en fazla bir (1) öykü ile katılabilir.

4.Yarışmaya gönderilecek öykülerin kapak sayfasında sadece rumuz (takma ad) bulunacaktır. Yarışma için hazırlanan öykünün kapak sayfasında aday kendi ismini kullanmayacak bunun yerine kendisi için bir takma ad (rumuz) yazacaktır.

5. Başvurular ücretsiz olup, 14 Ocak 2022 Saat: 23:59’a kadar yalnızca internet sitesi olan https://okuyorum.global üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

6. Yarışmacılar tarafından katılacakları kategori (Ortaokul / Lise / Yükseköğretim / Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci) online kayıt sırasında belirtilecektir.

7. Yarışmanın yazım formatı:

Öyküler;

 • A4 boyutunda,
 • 12 punto,
 • 1,5 satır aralığında,
 • Times New Roman yazı sitili ile yazılacaktır.
 • Metinlerde sayfa sınırlaması bulunmaktadır.
 • Ortaokul grubu için sayfa aralığı          : En az (2),  en fazla (10) sayfa,
 • Lise grubu için sayfa aralığı                 : En az (3),  en fazla (10) sayfa,
 • Yükseköğretim grubu için sayfa aralığı: En az (3),  en fazla (10) sayfa,
 • Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci grubu için sayfa aralığı: En az (3), en fazla (10) sayfa olacaktır.
 • (Kapak sayfası sayfa numarasına dahil değildir.)

8. Yarışmada ödül kazanan öykülerin telif hakkı öykü sahibine aittir. Ancak Çanakkale Valiliği, öykü sahibinden izin almak şartıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak öyküler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

9. Yarışma sonuçları 15 Şubat 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreninin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınacak tedbirler çerçevesinde ve pandemi şartlarına uygun şekilde yapılması 1 Mart 2022 tarihinde planlanmaktadır.

10. Yarışma sonuçlarına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11. Engelli katılımcılar için başvuru kolaylığı sağlanacaktır.

12. “Yunusun Diliyle Yazmak” adlı Yarışmada ticari kazanç hedeflenmemektedir.

13. Yarışmaya katılan öyküler Doç. Dr. Sevim İNAL, Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI, Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKBULAK ve Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI’nın oluşturduğu 3 ayrı değerlendirme komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

Yarışma Seçici Kurulu

Doç.Dr. Sevim İNAL  ÇOMU Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Ümit EKER     ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akbulak  ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI   ÇOMÜ TÖMER
Dr. Gülçin OKTAY    ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Özgür ÜSTÜN   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Nilsu TARHANÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Mehtap ELDEMİR   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Cüneyt SAYIT   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Nilay AĞAN    ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Ebru ÖZDOĞANÇÖMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü

Yarışmada İş Birliği Yapılan Kurumlar

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Çanakkale Valiliği
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (https://okuyorum.global)

Yarışma Düzenleme Kurulu

·         Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ – ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

·         Ferhat YILMAZ – Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü

·         Doç. Dr.  Sevim İNAL – ÇOMÜ Eğitim Fakültesi

·         Doç.Dr. Nilay KÖLEOĞLU – ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi

·         Doç. Dr. Ümit EKER       – ÇOMÜ TÖMER Müdürü

·         Dr. Cumali YAŞAR – ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

·         Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI – ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü Başkanı

·         Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKBULAK – ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.

·         Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI – ÇOMÜ TÖMER

·         Serdar BAL – MEB Öğretmen

·         Barış KAPLAN – ÇOMÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Öykü Değerlendirme Formu

  Ölçütlerİyi (40 ile 50 arası puan değeri 40 ve 50 dahil)Orta ( 20 ile 39 arası puan değeri 20 ve 39 dahil )Yetersiz ( 0 – 19 arası puan 0 ve 19 dahil)
  Başlık  Yazılan öyküye uygun ve ilgi çekici bir başlığı var.Yazılan hikâyeye uygun bir başlığı var.Başlık öykü ile çok az ilgili.
KahramanlarÇok iyi betimlenmiş ve yeterli sayıda kahramanı var.Kahramanlar betimlenmiş.İyi betimlenmemiş bir temel karakteri var.
Yer ve ZamanAnlatımda yer ve zaman ayrıntılı olarak betimlenmişAnlatımda yer ve zaman belirtilmiş.Anlatımda yer ve zaman belli değil.
  Problem  Kahramanların karşılaştığı problemler ve sebepleri kolayca anlaşılabilecek şekilde açıklanmış.Kahramanların karşılaştığı problemler belirtilmiş,  fakat sebeplerine girilmemiş.Kahramanların karşılaştığı problemler açık değil.  
  Çözüm  Kahramanların çözüm İçin yaptıkları ve çözüm, kolayca anlaşılabilecek şekilde belirtilmiş. Çözüm mantıklıdır.Kahramanların çözüm İçin yaptıkları ve çözüm, kolayca anlaşılabilecek şekilde belirtilmiş. Fakat çözümde bazı mantık hataları yapılmıştır.Herhangi bir çözüm görülmemektedir veya anlaşılması çok zordur.
İçerik ve DilAkıcı şekilde okunabilecek ayrıntılar vardır. Zengin kelime içeriği ve sade bir dil kullanılmıştır.Kısmen akıcılık vardır, yeterli kelime çeşitliliğine sahiptir. Dili bazı zorluklar dışında sadedir.Akıcılık yok, dili çok karmaşık.
  Sonuç  Parçada anlatılmak istenen açıktır.  Parçada anlatılmak istenen kısmen açıktır.Parça, herhangi bir mesaj içermemektedir veya ne anlatmak istediği belli değildir.

Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öykü Yazma Yarışması Ödülleri

Ortaokul Öğrencileri Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Tablet
 • İkincilik Ödülü: E-Kitap Okuyucu
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Lise Öğrencileri Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Yükseköğretim Öğrencileri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Ayrıca yarışma sonunda dereceye giren öykülerden oluşturulacak kitap her kategoriden başarı sırasına göre 10 kişiye hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 ŞUBAT 2022

Öykülerin Basılı Kitap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağıtılması: 01 MART 2022

Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öykü Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://okuyorum.global/blog/yunus-emre-nin-diliyle-yazmak–yarisma-1637833412

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap