“Yüreklerde Âkif Dillerde Hürriyet” Temalı Şiir Yarışması

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü kapsamında öğrencilerde millî manevi ruhu yansıtmak ve yaşatmak amaçlarıyla “Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet” Temalı Şiir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

“Yüreklerde Âkif Dillerde Hürriyet” Temalı Şiir Yarışması

Düzenleyen:Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Kategori:Şiir Yarışması, Edebiyat Yarışması, Okul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:11 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:4 MART 2022
Ödüller:İllerde ilk 3 dereceyi alanlara: Valiliklerce Verilecek Ödüller
Her İl Birincisine: Teşekkür Belgesi ve Mehmet Âkif ERSOY’un Safahat Eseri
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne (MTEGM) bağlı okullar arasında İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü kapsamında “Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet” temasıyla düzenlenecek olan “Şiir Yarışması” etkinliğiyle İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve yüreği vatan, millet sevgisiyle yoğrulmuş, kahramanlık sembolü, büyük fikir adamı Mehmet Âkif ERSOY’u anmak ve öğrencilerimizde millî manevi ruhu yansıtmak ve yaşatmak.

Yarışmanın Konusu

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerarasında Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet teması çerçevesinde şiir yazma yarışması.

Yarışmanın Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirlenen yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan katılacak öğrencileri, şiirde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, değerlendirme ve ödüllendirme şekli ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın Genel Şartları

 • Yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
 • Her öğrenci, yarışmaya en az sekiz en fazla 40 dizeden oluşan yalnız bir şiirle katılabilecektir.
 • Yarışma sonuçlarına itiraz edilemeyecektir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olup katılım sağlayan öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılanlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında adı-soyadı, şiir, yarışma ve ödül tören fotoğraflarının dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda okul, ilçe, il ve Bakanlığa izin verecektir.
 • Engellilere gerekli kolaylık sağlanarak yarışmaya katılımları teşvik edilecektir.
 • Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • MTEGM, yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 • MTEGM, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekillerde şiirleri işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına sahiptir. Bu konuda yarışmacıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

Şiirde Aranacak Özel Şartlar

 • En az sekiz en fazla 40 dizeden oluşacaktır, istenilen ölçü ve türde yazılabilir.
 • Şiir, Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet temasına uygun olarak Mehmet Âkif ERSOY’un vatan ve millet sevgisini, şanlı tarihimizi, milletimizin cesaretini, kahramanlığını ve hürriyet sevdasını yansıtan, farkındalık geliştiren özelliklerde olmalıdır.
 • Şiir, belirli bir organizasyonu, kurumu veya markayı yansıtmamalı ve özgün olmalıdır.
 • İçinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygu ve düşünceler barındırmamalıdır.
 • Herhangi bir yerde yayımlanan ve/veya herhangi bir şiir yarışmasına katılan şiirler kabul edilmeyecektir.
 • Şiirler, T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecektir.
 • Yarışma takvimine uygun olarak zamanında gönderilmeyen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun olarak A4 kâğıda, bilgisayarda, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto olacak şekilde yazacaklardır.
 • Şiir metninin başında şiirin başlığı ve şiirin sağ alt köşesinde öğrencinin rumuzu yer alacaktır.

Başvuru Şekli

 1. Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
 2. Yarışmacılar, kendilerine rehberlik edecek öğretmenlerin yardımıyla iki zarf hazırlayacaklardır.
 3. Birinci zarfa Ek-1 ve Ek-2 formları koyarak, zarfın üzerine “Ek-1 ve Ek-2 Form Yer Almaktadır.” ifadesiyle birlikte “Rumuz”unu yazacaktır.
 4. İkinci zarfa şiiri koyarak zarfın üzerine “Şiir Yer Almaktadır.” ifadesiyle birlikte “Rumuz”unu yazacak ve iki zarfı da kapalı bir şekilde okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 5. Okul müdürlüğünce teslim alınan kapalı zarflar yarışma takvimine uygun olarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Şiirler, aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

 • Temaya uygunluk ve başlık                                    : 20 puan
 • Şiirin derinliği ve etkileyiciliği                                : 20 puan
 • Özgünlük                                                                : 20 puan
 • Akıcılık / Üslup                                                       : 20 puan
 • Yazım kuralları / Türkçeyi kullanma gücü         : 20 puan

“Yüreklerde Âkif Dillerde Hürriyet” Temalı Şiir Yarışması Ödülleri

 • İlk üç dereceye giren öğrenciler Valiliklerce ödüllendirilecektir.
 • MTEGM tarafından her ilin birincisi olan öğrenciye Teşekkür Belgesi ve Mehmet Âkif ERSOY’un Safahat isimli eseri gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 ŞUBAT 2022
İllerdeki Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 MART 2022

Bakanlık Tarafından Türkiye Geneli Sonuçların Açıklanması: 11 MART 2022

“Yüreklerde Âkif Dillerde Hürriyet” Temalı Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://celtik.meb.gov.tr/www/yureklerde-akif-dillerde-hurriyet-temali-mesleki-ve-teknik-egitim-genel-mudurlugune-bagli-okullar-arasi-siir-yarismasi/icerik/531

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap