Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022

Günışığı Kitaplığı tarafından, öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amaçlarıyla Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022

Düzenleyen:Günışığı Kitaplığı
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Ortaokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye genelinde tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:23 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL 2022
Ödüller:Başarılı Öykü Sahiplerine: Tablet + Sertifika
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konusu

Çocuk edebiyatı yazarı Zeynep Cemali’nin öykülerinde ve romanlarında işlediği “Uzay” teması 2022 yarışmasının ana teması olarak belirlenmiştir. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir.

Amacı

Yarışma, öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Düzenleyen Kurum

Günışığı Kitaplığı (Türk ve dünya edebiyatından çocuklar ve gençler için kitaplar yayımlayan yayınevi)

Hedef Kitle

Bu yarışmaya Türkiye genelinde tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilirler. Öğrencilerin yazdıkları öykülerin, okul yönetimlerince herhangi bir ön elemeye tabi tutulmadan tamamının gönderilmesi teşvik edilmelidir.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022 Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021-2022 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır.
 • Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 • Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 • 2022 yarışmasının ana teması “Uzay” kavramıdır. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir. Bu kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
 • Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 • Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 • Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.
 • Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Çarşamba günüdür.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, öykülerinin en son sayfasında kendi adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasında ve EK-1’de yer alan Başvuru Formu ’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır:
 • Öğretmen olarak, öğrenciye edebiyat sevgisi aşılayan, yarışmaya katılımı konusunda destekleyip, yol gösteren yalnızca bir isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu raportörler tarafından denetlenir. Yarışmanın raportörleri Hande Demirtaş ve Oya Balkan’dır.
 • EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları EK-3’de yer alan “Katılımcı Aydınlatma Metni” belgesinde açıklanmıştır.  Başvuru formunda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenleyen kuruma göndermeleri gerekmektedir.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen, bir örneği EK.8’de yer alan dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır. Bu hakların kullanımına ilişkin olarak Günışığı Kitaplığı öğrenci velilerinden EK-4’de yer alan Muvafakat Belgesi’ni almakla yükümlüdür.
 • Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
 • Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. (Örn: Görme engelli öğrencilerin Brail Alfabesi ile yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesine çevrilerek seçici kurulun değerlendirmesine sunulacak, ödül töreni sırasında engelli öğrenciye özel refakat görevlisi sağlanacaktır.)
 • Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular için sorumluluk kabul edilmez.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

Başvurunun Yapılacağı Yer

Başvurular Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ. Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul adresine kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; yarisma@gunisigikitapligi.com adresine e-posta ekinde de gönderilebilir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

E-posta ile yapılacak başvurular

Yarışmaya gönderilecek öykü .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ibaresi yer alan bir e-posta ekinde yarisma@gunisigikitapligi.com adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

E-posta ekinde yer alması gereken diğer belgeler:

Başvuru formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakat Metni”, öğretmen tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”.

Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

İlgili Kişi: Oya Balkan

Tel: (0212) 212 99 73

E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Posta/kargo ile yapılacak başvurular

Aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir zarf içine, arkasında katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgilerin yer aldığı öykü metni, başvuru formu, veli izin yazısı, veli tarafından imzalanmış katılımcı aydınlatma metni, muvafakat belgesi, öğretmen tarafından imzalanmış aydınlatma metni konularak gönderilmelidir.

Gönderen

Öğrencinin adı, soyadı

Posta adresi

                                                                                                   Günışığı Kitaplığı

                                                                                                   Zeynep Cemali Öykü Yarışması

                                                                                                  Büyükdere Cad. İ.Polat Holding Binası 87/6

                                                                                                  Mecidiyeköy 34387

                                                                                                  İstanbul

Seçici Kurul

Yarışmanın 2022 Seçici Kurulu, isimleri aşağıda belirtilen yazar ve editörlerden oluşmaktadır.

Seçici Kurul üyeleri ve raportörlerin fotoğraflı özgeçmişleri ve adli sicil kayıtları ekte yer almaktadır.

 • Burcu Aktaş (Yazar, Yayıncı)
 • Murat Özyaşar (Yazar)
 • Ömer Açık (Yazar)                             
 • Sibel K. Türker (Yazar)
 • Müren Beykan (Proje Başkanı, Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni)
 • Hande Demirtaş (Raportör, Günışığı Kitaplığı Telif Haklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)
 • Oya Balkan (Raportör, Günışığı Kitaplığı Destek Operasyonlar Yöneticisi)

Değerlendirme Şekli ve Süreci

 • Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı tarafından denetlendikten sonra, öykülerden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici kurul üyelerine ulaştırılacaktır.
 • Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra, 2022 yılının Ağustos-Eylül döneminde belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek ödüle değer bulunan öyküleri belirleyeceklerdir. Yarışmaya gönderilen öyküler alanında uzman, bağımsız bir seçici kurul tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre, adayların isimleri ve kişisel bilgileri gizli biçimde değerlendirilmektedir. Ödüle değer bulunan öyküler Seçici Kurul toplantısında oy çokluğuyla alınan kararlara göre belirlenir.
 • Ödül almaya hak kazanan öyküler 2022 yılı Eylül – Ekim aylarında ilan edilecektir.

Ödüle Esas Değerlendirme Kriterleri

Seçici Kurul yarışmaya katılan öyküleri 5 ana ölçüt altında, toplam 10 puan üzerinden değerlendirir:

 • Temayla uyum: Öykülerin ilan edilen tema çerçevesinde, seçilen cümlenin yol göstericiliğinde kaleme alınmış olmasını gözetir. (2 puan)
 • Öyküsellik: Edebi “öykü” türünün özelliğinde yazılması amaçlanan metnin öyküselliği, kurgu ve karakterlerinin işlenişi açılarından değerlendirir. (3 puan)
 • Özgünlük: Öykülerin özgünlüğünün önemi gözetilerek, öykünün, öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesini, yaşına uygun dilsel birikimini ifade edebilmesini arar. Metne yetişkinlerin müdahale etmediğini; metnin herhangi bir yazı, eser ya da ortamdan kopyalanmadığını, raportörlüğün ön araştırmaları ışığında değerlendirir. (2 puan)
 • Dil ve anlatım: Öğrencinin sözcük dağarcığının zenginliğini, Türkçe’yi kullanma ve anlatım becerisini göz önünde

        bulundurur. (2 puan)

 • Yazım Kuralları: Öğrencinin öyküsünü yazarken Türkçe yazım kurallarına ne derece uyduğu göz önünde bulundurulur. (1 puan)

*Yarışma ülkemizdeki okuma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri ve raportörler de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

Ödül Töreni

Ödül töreni 2022 yılı Eylül-Kasım döneminde Günışığı Kitaplığı tarafından gerçekleştirilecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında yapılacaktır.

Yarışma İletişim

Günışığı Kitaplığı

İlgili Kişi :  Oya Balkan

Adres     :  Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ.Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul

Telefon  :  (0212) 212 99 73

e-posta  :  yarisma@gunisigikitapligi.com (başvurular ve bilgi için)

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022 Ödülleri

Başarılı Öykü Sahiplerine: Tablet + Sertifika

(Ödüle değer görülen öyküleri yazan öğrencilere 8”, 16GB, 3MP ya da muadili özelliklerde Android 1 adet tablet armağan edilerek, ödül ve sertifika verilecektir. Armağan edilecek tabletin takribi satış bedeli 1.000 TL’dir.)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 23 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2022

Ödül Töreni: EYLÜL – KASIM 2022

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap