Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023

Günışığı Kitaplığı tarafından, öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amaçlarıyla Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023

Düzenleyen:Günışığı Kitaplığı
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Ortaokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülkemizde, 2022- 2023 öğretim yılında okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan tüm öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:22 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL 2022
Ödüller:Başarılı Öykü Sahiplerine: Tablet + Sertifika
+ Uygun başvuru ileten tüm katılımcılara ve öğretmenlerine Teşekkür Belgesi
+ Başarılı öyküler Ödüllü Öyküler Kitapçığında yer alacaktır.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Teması

Sevinç

“Atışmalara şen kahkahalar eklendi.”

*Zeynep Cemali’nin Ballı Çörek Kafeteryası kitabından tema cümlesi.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023 Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye genelinde, 2022- 2023 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
 • Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 • Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 • Öykü, “Sevinç” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
 • Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 • Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 • Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.
 • Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 22 Mayıs 2023 Pazartesi günüdür.
 • Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencinin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak yeterli olacaktır: gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi-hakkinda
 • Başvuru Formu ile birlikte şu 3 belge de yollanacaktır:

1)Veli İzin Yazısı; 2) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni; 3) Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.

 • Veli İzin Yazısı yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 • Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin altındaki onay bölümünün, Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanması ve 2 belgenin de başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 • Öğretmen olarak yalnızca bir (1) isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu proje sekreterliği tarafından denetlenir.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öykülerin tümü yarışma başkanlığı (Proje Başkanı Müren Beykan ve Raportör Hande Demirtaş) tarafından değerlendirilir. En iyiler seçkisi Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunulur. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine, yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı, eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
 • Yarışmaya katılan öykülerin, başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.
 • Ödül almaya hak kazanan öyküler, 2023 yılının Eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.
 • Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve sertifika verilecektir.
 • Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesi sunulacaktır.
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem, yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir, gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Başvuru Hususları

 • Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • 5. sınıflar yarışmaya katılamaz.
 • Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 • Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.
 • Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar, öykü yazma deneyimini ve coşkusunu her gencin yaşaması ayrıca anlamlıdır.
 • Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.
 • Ödül almayan 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki yıl yarışmaya tekrar katılabilir.
 • Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.
 • Yazılan bütün öykülerin, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme yapılmadan gönderilmesi beklenir.
 • Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli bir ölçüttür.
 • Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Öyküde yer alması zorunlu değildir.

Başvuru Şekli ve Adresi

gunisigikitapligi.com’daki Başvuru Formu, Veli İzin Yazısı ve KVKK izin belgeleri eksiksiz doldurulmalı ve aday öyküyle birlikte yollanmalıdır.

E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Posta: Günışığı Kitaplığı 13. Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023

Büyükdere Cad. İ.Polat Holding Binası 87/6

Mecidiyeköy 34387 İstanbul

Seçici Kurul

 • Aslı Der,
 • Başar Başarır,
 • Haydar Ergülen,
 • Irmak Zileli,
 • Dr. Müren Beykan

Ödül Töreni

Ödüle değer görülen gençler, 2023 yılı Eylül-Kasım döneminde yayıncılık sektörünün yıllık buluşması Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nde gerçekleşecek törende ödüllerini usta edebiyatçıların elinden alacak. Törene İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak ağırlanacaktır. Salgın, afet vb. gibi beklenmedik bir durumda ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Yarışma İletişim

Yetkili: Oya Balkan

Telefon: (0212) 212 99 73

E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023 Ödülleri

Başarılı Öykü Sahiplerine: Tablet + Sertifika
+ Uygun başvuru ileten tüm katılımcılara ve öğretmenlerine Teşekkür Belgesi
+ Başarılı öyküler Ödüllü Öyküler Kitapçığında yer alacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2023

Ödül Töreni: EYLÜL – KASIM 2023

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi-2023/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap