Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2024

Günışığı Kitaplığı tarafından, etkileyici öyküleri ve öykülerle Eğitimciye Notlar isimli kurguladığı romanlarıyla çocuk edebiyatımıza özgün bir derinlik kazandıran Zeynep Cemali’nin anısına, gençleri yazmaya teşvik etmek ve Edebiyata yakınlaştırmak amaçlarıyla Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2024

Düzenleyen:Günışığı Kitaplığı
Kategori:Öykü Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Hikaye Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:29 MAYIS 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL 2024
Ödüller:Tablet (1 adet)
Sertifika
Seçilen eserler, Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

Eğitimciye Not

 • Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. 5. sınıflar yarışmaya katılamaz.
 • Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 • Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.
 • Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar, öykü yazma deneyimini ve coşkusunu her gencin yaşaması ayrıca anlamlıdır.
 • Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.
 • Ödül almayan 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki yıl yarışmaya tekrar katılabilir.
 • Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.
 • Yazılan bütün öykülerin, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme yapılmadan gönderilmesi beklenir.
 • Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli bir ölçüttür.
 • Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Öyküde yer alması zorunlu değildir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye genelinde, 2023- 2024 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
 • Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 • Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 • Öykü, “Macera” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
 • Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 • Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 • Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.
 • Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 • Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencinin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak yeterli olacaktır: gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi-hakkinda
 • Başvuru Formu ile birlikte şu 3 belge de yollanacaktır: 1) Veli İzin Yazısı; 2) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni; 3) Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.
 • Veli İzin Yazısı yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 • Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin altındaki onay bölümünün, Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanması ve 2 belgenin de başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.
 • Öğretmen olarak yalnızca bir (1) isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
 • Başvuruların şartnameye uygunluğu proje sekreterliği tarafından denetlenir.
 • En iyiler seçkisi Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunulur. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.
 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine, yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı, eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
 • Yarışmaya katılan öykülerin, başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.
 • Ödül almaya hak kazanan öyküler, 2024 yılının Eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.
 • Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesi ve kitap seçkisi sunulacaktır.
 • Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Yarışma Başvuru Şekli

gunisigikitapligi.com’daki Başvuru Formu, Veli İzin Yazısı ve KVKK izin belgeleri eksiksiz doldurulmalı ve aday öyküyle birlikte yollanmalıdır.

E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Posta Günışığı Kitaplığı 13. Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2024 Fulya Mah. Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi 78/1 Şişli 34394 İstanbul

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • Proje Başkanı, Müren Beykan
 • Raportör, Hande Demirtaş

Seçici Kurul

 • Doğu Yücel
 • İrem Uşar
 • Mehmet Erkurt
 • Sevin Okyay
 • Dr. Müren Beykan

Yarışma İletişim

Yetkili: Oya Balkan

Telefon: (0212) 212 99 73

E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2024 Ödülleri

Tablet (1 adet)

Sertifika

Seçilen eserler, Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 MAYIS 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2024

Ödül Töreni: Ödüle değer görülen gençler, düzenlenecek törenle ödüllerini usta edebiyatçıların elinden alacak. Törene İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak ağırlanacaktır. Ödül töreninin tarihi ve yeri yaz sonunda gunisigikitapligi.com web adresinde duyurulacaktır.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap