Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması 2023

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteğiyle, fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarını Zeytinburnu’na çekerek, ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sunmak amaçlarıyla Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteğiyle
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Tüm Amatör ve Profesyonel Fotoğrafçılar ve Fotoğrafa Meraklı 18
Yaş Üstü Herkes.
Son Başvuru Tarihi:17 KASIM 2023 Saat: 23:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 KASIM 2023
Ödüller:Serbest Kategoride Ödüller
Birincilik: 15.000
İkincilik: 12.000
Üçüncülük: 9.000 ₺
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 8.000
Mansiyon Ödülü: 4.000 (en fazla 5 adet)
Sergilenmeye Değer Eser: 2.000 (en fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi Ödüller
Birincilik: 15.000
İkincilik: 12.000
Üçüncülük: 9.000 ₺
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 10.000
Mansiyon Ödülü: 8.000 (en fazla 5 adet)
Sergilenmeye Değer Eser: 3.000 (en fazla 20 adet)
Mansiyonlar (3 eser): 5.000
Sergilemeler (En fazla 50 eser): 500

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu, “ZEYTİNBURNU” dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf
(lar)ını Zeytinburnu sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır.
Yarışmanın amacı, fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarını Zeytinburnu’na çekerek,
ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı
sunmaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir.
 • Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun
  anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler
  fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu ilçesinin
  sınırları https://sehirrehberi.zeytinburnu.bel.tr/ adresinde belirtilen mahalle, cadde ve
  sokaklarıdır. Dereceye giren fotoğrafların sahipleri fotoğrafı Zeytinburnu sınırları içinde
  çektiğini ispatlamakla yükümlüdür. Havadan, yüksek bir yerden, denizden çekilen
  fotoğraflarda kadraj içinde kalan kısmında Zeytinburnu sınırları içinde yer alması
  gerekmektedir. Yarışmacı; seçici kurulun bilgi istemesi durumunda bunu da
  ispatlamakla yükümlüdür.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı Serbest bölümde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya
  siyah-beyaz eserle katılabilir. Foto Öykü bölümünde ise Zeytinburnu Belediyesi sınırları
  içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz) en fazla 12 (on iki) adet
  sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf içeren en fazla 4 seri (öykü) ile katılabilecektir. Foto öykü kategorisinde; bir tema etrafında toplanan aynı/benzer içeriğe sahip
  fotoğraflar veya öykü anlatısı gibi, yaşamdan kronolojik bir akışı içeren konular
  seçilmelidir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da
  sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Foto Öykü kategorisinde yüklenen
  fotoğraflar TFV sisteminde seçici kurul karşısına da aynı sıralama ile gelecektir.
  Kategoriler için yükleme aşamalarında zorunlu açıklama alanları doldurulmalıdır.
  Foto öykü kategorisinde aşağıda belirtilen veya başka konular seçilebilir. Konu başlıkları
  tavsiye niteliğindedir. Farklı kültürler, Mimar Sinan eserleri, tarihi eserler, kültürel
  zenginlikler, kahvehaneler, kütüphaneler, Zeytinburnu sokakları, meslekler,
  (yorgancılar, matbaacılar, dericiler ve benzeri), unutulan meslekler, dini mekânlar, dini
  ritüeller, mezarlıklar, sportif aktiviteler, semt pazarları, surlar, çayırlar, sanayi
  kuruluşları, tarihi bostanlar ve benzeri. Geçmiş senelerde ödül alan fotoğraflardan farklı
  konulara da çalışmalarınızda yer vermek seçici kurul önünde işlerinizin başarı şansını
  arttıracaktır.
 • Yarışma; seçici kurul üyeleri, Zeytinburnu Belediye Başkanı, Belediye Başkan
  Yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, TFV Temsilcileri ve birinci dereceden
  yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama
  kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18
  yaş üstü herkese açıktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir
  yarışmada ödül alan (sergileme hariç) ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir
  kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
  katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce
  veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun
  ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın,
  sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya
  katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
  kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler makul karşılanır. Çerçevenin tamamında
  veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renkler veya desenlere
  dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın
  birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için
  kabul edilemez. Yarışmada seçici kurulun aldığı karar esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
  İstisna olarak birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, belgesel yapısı
  korunan yatay/dikey çoklu birleştirmeli panorama fotoğraflar kabul edilir.
 • Go Pro, Cep telefonu, 180, 360 derece kayıt cihazları ve görüntü kaydı yapılan cihazlar ile
  çekilen fotoğraflar, HDR ( High Dynamic Range ) ve insanlı veya insansız drone ve benzeri
  hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı
  veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar
  katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
  bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
  yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
  çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
  görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
  hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı
  hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
  gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
  değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Zeytinburnu ilçesi sınırları
  içerisinde ve 2019,2020,2021,2022 veya 2023 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan
  katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri
  ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde
  gösterilemez.
 • Kural ihlallerinde yaptırımlar uygulanır. Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Görüntü ve Etik
  Kurulu, ilgili yarışmada eser veya eserlerin kural ihlali şikâyeti nedeniyle gerekli
  incelemeleri yaparak, konuyu sonuca bağlamaktadır. Kural ihlalinin kesinleşmesi ile
  Türkiye Fotoğraf Vakfı Görüntü ve Etik Kurulu eser sahibinin kısıtlanacağı süreyi belirler.
  Bu süre Türkiye Fotoğraf Vakfı Görüntü ve Etik Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre
  içerisinde kural ihlali gerçekleştirmiş sayılan katılımcı, kural ihlali yapmadığını Türkiye
  Fotoğraf Vakfı Görüntü ve Etik Kurulu onayına ispatlarsa, kısıtlılık süresi kararının
  kaldırılmasını talep edebilir. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan
  ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer
  yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış
  ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının
  ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 8 (sekiz) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma
  iade edilir.
 • TFV onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği
  fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFV kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit
  edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri
  kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
  sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
  çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
  gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmacının
  bütün bu koşulları dikkate alarak davranması, katılım sağlaması beklenmektedir.
  TFV sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (çekim tarihi, DPI, piksel bilgileri gibi)
  bozulmamış, değiştirilmemiş, silinmemiş olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak
  problemlerden düzenleyici ve TFV sorumlu değildir.
 • Zeytinburnu Belediyesi ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan
  fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham (RAW) dosyaları eser sahipleri
  tarafından Zeytinburnu Belediyesi’ne yarışma sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren
  1 haſta içerisinde teslim edeceklerdir.
 • Asıl dosyaları teslim edilmeyen fotoğraflara ait ödül iptal edilecek ve katalogdan
  çıkartılacaktır. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşullara onay vermiş, kabul etmiş
  sayılır.
 • Zeytinburnu Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir
  kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Zeytinburnu Belediyesi, iptal ya
  da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına
  sahiptir. Zeytinburnu Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli
  görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme,
  ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFV Son Katılım Tarihi’nden en geç
  bir haſta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla,
  yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Zeytinburnu Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Zeytinburnu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Zeytinburnu Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilecektir.
 • Ödül, Sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Zeytinburnu Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Zeytinburnu Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğraſta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Zeytinburnu Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan Zeytinburnu Belediyesi’ nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinde ve https://turkiyefotografvakfi.org/ aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı’na ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFV sisteminden 30 (otuz) gün sonra otomatik olarak silinecektir. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar sistemde kalmaya devam edecektir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflara itiraz süreci “Sonuç Bildirim Tarihi”nden itibaren 3 (üç) gündür.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Zeytinburnu Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
 • Zeytinburnu Belediyesi e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Zeytinburnu Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’ nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinde ve Zeytinburnu Belediyesi’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFV Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın https://turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitelerinde ve TFV’ nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap (katalog) haline getirilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Zeytinburnu Belediyesi, seçici kurul ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; https://turkiyefotografvakfi.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin isimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulursa daha rahat ve tek bir oturumda yüklenebilir fakat zorunlu değildir. Katılımcı son başvuru tarihine kadar istediği değişikliği yapabilir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, Adobe Photoshop uygulamasında 8-12 sıkıştırma oranı veya karşılığı kalitede kaydedilmeli, uzun kenar en az 3600 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayttan az olmamalı, 4 megabaytı de geçmemelidir. TFV sisteminde boyut ve dosya büyüklüğü gibi kriterler yüklemede otomatik olarak kontrol edilmekte ve katılımcıya doğrudan uyarı verilmektedir.
 • Fotoğraflarınıza isimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Örnek: “Zeytinburnu Kütüphaneleri”, “Günbatımı” vb. Dosya adının buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; internet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veyakullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://turkiyefotografvakfi.orgadresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa süredegiderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu
  Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Katılımcıların fotoğraf yüklemelerini
  katılımın son günlerine bırakmamaları, son günlerdeki yoğunluğun
  yaşanmaması için özellikle tavsiye edilir.

Seçici Kurul

 • Coşkun ARAL, Foto Muhabiri
 • İzzet KERİBAR, Fotoğraf Sanatçısı
 • Süleyman GÜNDÜZ, Fotoğraf Sanatçısı
 • Murat GÜR, Fotoğraf Editörü
 • Leyla EMEKTAR, Fotoğraf Sanatçısı
  Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma
  sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul
  üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu belirlenen
  yeni bir tarihe ertelenir. Mücbir sebeplerden dolayı seçici kurul üyelerinin bir araya
  gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı
  çevrimiçi olarak yapılabilir.
 • TFV Temsilcisi: Zübeyir SÜĞLÜN

Yarışma İletişim

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5 Kat:3 Zeytinburnu / İstanbul
Telefon: 0212 413 11 11 (Dahili 2244)
Yetkili Kişi: Nur Güler
E-Posta: nguler@zeytinburnu.bel.tr

Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Serbest Kategoride Ödüller
Birincilik: 15.000
İkincilik: 12.000
Üçüncülük: 9.000 ₺
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 8.000
Mansiyon Ödülü: 4.000 (en fazla 5 adet)
Sergilenmeye Değer Eser: 2.000 (en fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi Ödüller
Birincilik: 15.000
İkincilik: 12.000
Üçüncülük: 9.000 ₺
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 10.000
Mansiyon Ödülü: 8.000 (en fazla 5 adet)
Sergilenmeye Değer Eser: 3.000 (en fazla 20 adet)
Mansiyonlar (3 eser): 5.000
Sergilemeler (En fazla 50 eser): 500

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 17 KASIM 2023, Saat 23.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 21 KASIM 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 24 KASIM 2023, Saat 14:00
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 09 ARALIK 2023

Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.turkiyefotografvakfi.org/competitions-detail/17/geleneksel-13-zeytinburnu-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap