Zeytindalı Kısa Film Yarışması

Manisa – Muradiye OSB tarafından, Manisalı gençler arasında film yapımını özendirmek, sinemanın gelişmesine katkıda bulunmak ve sektöre yeni yetenekler kazandırmak amaçlarıyla Zeytindalı Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Zeytindalı Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Manisa – Muradiye Organize Sanayi Bölgesi
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes. (Yapımcılardan en az biri; filmin yönetmeni ya da senaristi Manisa’da ikamet ediyor olmalı ya da öğrenci olarak kayıtlı olmalıdır.)
Son Başvuru Tarihi:25 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 MART 2022
Ödüller:İlkokul/Ortaokul Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺

Lise Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000₺

Büyükler Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺

Çevre Konulu Senaryo Destek Kategorisi Ödülü: 2.000₺
+ Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Muradiye OSB, “ ZEYTİNDALI Kısa Film Yarışması” ile Manisalı gençler arasında film yapımını özendirmeyi, sinemanın gelişmesine katkıda bulunmayı ve sektöre yeni yetenekler kazandırmayı hedeflemektedir.

 Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Film yarışmasına katılım için çekim formatı şartı yoktur.
 • Film yarışması başvurularında tür ayrımına (kurmaca, belgesel, animasyon, vs.) gidilmeyecektir. Filmler; İLK ve ORTA ÖĞRETİM, LİSE ile BÜYÜKLER olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirilecektir.
 • Yarışma kapsamında ayrıca ‘Çevre Duyarlılığı’ temalı kısa film senaryoları da değerlendirmeye alınacaktır. Senaryo Kategorisine her yaştan katılımcı başvurabilir.
 • Yapımcılardan en az birinin, filmin yönetmeninin ya da senaristin Manisa İli ve ilçelerindeki okullarda kayıtlı öğrenci veya Manisa ili ve ilçelerinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 • Yarışmacılar istedikleri sayıda eser ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya, 01-01-2015 tarihinden sonra hazırlanmış olan yapımlar katılabilir. Ön Eleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde tarih kısıtlamasında esnek davranabilir.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış, ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir.
 • Yarışmaya, jenerik dahil süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Ön Eleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir. Fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 • Yarışmada dil sınırlaması yoktur. Yabancı dildeki filmler yarışmaya Türkçe alt yazıyla katılabilirler.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru belgesini aşağıda adresi verilen Muradiye OSB adresinden, ya da http://muosb.org.tr/kisafilm/ adresinden temin edebilirler.
 • Başvurunun tamamlanması için ıslak imzalı Başvuru Formu ve ekleri ile yine ıslak imzalı Yarışma Yönetmeliğinin yarışma adresine teslim edilmesi gereklidir.
 • İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
 • Katılımcılar başvuru formu ve ekli belgeleri, filmleri veya senaryoları ile beraber en geç 25-02-2022 günü saat:16:00’ya kadar gönderim adresine ulaştırmak zorundadırlar.
 • Yarışma için seçilen filmler ve senaryolar değerlendirme tarihleri süresince Ön Eleme Kurulu ve Seçiciler Kurulu tarafından izlenir ve okunur.
 • Yarışmaya katılan filmler ve senaryolar ön elemeden geçirilecek ve ön elemeyi geçen filmler ve senaryolar 15-03-2022 tarihinde web sitesi ve medya aracılığıyla duyurulacaktır.
 • Dereceye giren filmlere ve senaryoya 26-03-2022 günü düzenlenecek olan tören ile ödülleri verilecektir.
 • Ayrıca yarışmada finalist olma hakkı kazanan tüm eser sahiplerine de plaket verilecektir.
 • Başvuru formu ve ekli belgeler ile filmlerin ve senaryoların gönderim adresi; Muradiye OSB, Muradiye Mahallesi, 3 OSB Sokak, No:1 Yunusemre/ MANİSA’dır.

Ön Eleme Süreci

 • Ön Eleme Kurulu, Yarışma yönetimi içinden ve/veya dışından seçilecek uygun sayıda üyeden oluşturulur.
 • Ön Eleme Kurulu son başvuru tarihini takip eden hafta içinde internet üzerinden veya yüz yüze toplanır ve kendi içinden başkanını seçer, çalışma yöntemini saptar ve çalışmaya başlar.
 • Ön Eleme Kurulu Üyeleri, yarışmaya katılan filmlerin hepsini izlemek ve senaryoların hepsini okumakla yükümlüdürler.
 • Ön Eleme Kurulu tüm filmleri seyredip, tüm senaryoları da okuduktan sonra, her film yarışma kategorisi içinden en az 8’er, senaryo kategorisi için de 4 finalistten az olmamak üzere finalistleri belirleyerek Yarışma Kuruluna sunar. Finalist sayısını arttırmak veya azaltmak Ön Eleme Kurulu’nun yetkisindedir.
 • Ön Eleme Kurulu tarafından belirlenen finalistler kamuoyuna ilan edilir ve Ödül sahiplerini belirlemek için Seçiciler Kuruluna teslim edilir.

Seçici Kurul ve Final Süreci

 • Seçiciler Kurulu uygun sayıda üyeden oluşur ve Yarışma Yönetimi tarafından sinemacılar, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivali düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Üyelerde TC vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır.
 • Seçiciler Kurulu, filmleri izlemeye ve senaryoları okumaya başlamadan önce Yarışma Yönetimi ile ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.
 • Seçiciler Kurulu Üyeleri finale kalan filmlerin hepsini izlemekle ve senaryoların hepsini okumakla yükümlüdür.
 • Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin ve senaryoların “teknik”, “kurgusal”, “yenilikçi”, “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar. Senaryoların değerlendirmesinde ise buna ek olarak, “Çevre Duyarlılığı” temasının işlenmesi hususu ayrıca dikkate alınacaktır.
 • Seçiciler Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir.

Diğer Hususlar

 • Başvurusu yapılmış filmler ve senaryolar son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekilemez. Yarışmaya başvuru yapan eser sahipleri bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Ödüller, yapılacak olan törenle sahiplerine verilir.
 • Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin kopyaları ile senaryolar sahiplerine iade edilmeyecek ve yarışma arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.
 • Yarışmadan sonra Yarışma arşivinde bulundurulacak olan senaryolar ile filmlerin kopyalar ulusal ya da uluslararası Festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, göndermek için zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, yapımcı bunu kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma Yönetimi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir. Başvuru sürecinde istenen belge ve dokümanları eksiksiz bir şekilde festival ofisine ulaştırmayan filmlerin başvuruları kabul edilmez.
 • Yarışma Yönetiminin yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde başvuru yapmış film veya senaryoları yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.
 • Festival yönetimi başvuran filmlerin 3 (üç) dakikayı aşmayacak uzunlukta bir bölümünü tanıtım amacıyla kullanım hakkına sahiptir.
 • Ön Eleme Kurulu tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından veya medya aracılığıyla duyurulur. Ön elemeyi geçemeyen filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilme zorunluluğu yoktur.
 • Seçiciler kurulu tarafından finale kalmaya layık görülen filmlerin temsilcileri ödül törenine davet edilecektir.
 • Ödül Törenine katılacak olan Finalistler geceye katılmak için organizasyon sorumlusu ile görüşüp kendileri ve beraberlerinde geceye katılacak kişi sayısını önceden bildirmeleri gerekmektedir.
 • Ödül törenine katılacak olan finalistlerin tüm ulaşım ve barınma masrafları kendilerine aittir.
 • Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup, ödül kazananlara daha önceden bir bildirim yapılmayacaktır.
 • Para ödülü kazananların ödülleri en geç ödül töreninden 15 gün sonra kendilerine ödenir.
 • Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.
 • Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu metni imzalayan kişiye aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle ya da bilgilerin katılımcı tarafından güncellenmemesi nedeniyle katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanılması durumunda dahi, başvuru formu ve sözleşme ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
 • Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses, müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedirler. Ayrıca;
 • Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
 • Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,
 • Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,
 • İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
 • Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit
 • Katılımcı yarışma amacıyla Muradiye OSB’ye gönderdiği her türlü eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek ve suç teşkil edebilecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsurdan dolayı tamamen kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 • Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Muradiye OSB’ye herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır.
 • Bu koşullar, Muradiye OSB tarafından oluşturulmuştur.

Yetki

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Muradiye OSB’ye aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Yarışma Kurulu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu’nu imzalayarakYarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Zeytindalı Kısa Film Yarışması Ödülleri

İlkokul/Ortaokul Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺

Lise Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000₺

Büyükler Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺

Çevre Konulu Senaryo Destek Kategorisi Ödülü: 2.000₺

Diğer Tüm Finalistlere: Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2022

Zeytindalı Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://muosb.org.tr/kisafilm/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap