14 Mart 2021 Tıp Bayramı Fotoğraf Yarışması

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi koşullarında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik 14 Mart 2021 Tıp Bayramı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

14 Mart 2021 Tıp Bayramı Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Yalova İl Sağlık Müdürlüğü  
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 18 yaş üzeri tüm sağlık çalışanları.  

  Son Başvuru Tarihi: 8 MART 2021 Saat 17.30
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021
  Ödüller:
 
 
Birinci: Bisiklet Ödülü
   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanı Olmak

Yarışmanın Amacı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 2021 yılı ’14 Mart Tıp Bayramı” etkinlikleri kapsamında tüm sağlık çalışanlarının (hizmet alımı ile çalışan personellerimiz dahil) katılabileceği bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi planlanmıştır.

Kategori ve Bölümler

“Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanı Olmak” fotoğraf yarışmasında; renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; jüri, düzenleme kurulu üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı,18 yaş üstü sağlık çalışanı olan herkese açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 adet renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilir.
 •  Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemlerin yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Kendisine ait olamayan fotoğraf ile yarışmaya katıldığı tespit edilenlerin ödülü iptal edilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
 • Yarışma sonucu; Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumların WEB sitelerinden ilan edilecektir.

 Telif (Kullanım)Hakları:

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme,22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma,23’üncü maddesinde tanımlanan yayma,214’üncü maddesinde tanımlanan temsil, ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
 • Yalova İl Sağlık Müdürlüğü bu haklar çerçevesinde süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında ,Türkçe veya tüm dünya dillerinde,her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
 • Ödül ve sergileme alan eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarının aynı zamanda telif(kullanım)ücreti yerine geçtiğini, ödül ve sergileme alan eserler için verilen ödüllerden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne isim altında olursa olsun Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler dışındakileri de kullanabilir, bu eser sahipleri de hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, bundan sonra da olmayacağını kabul etmiş sayılır.
 • Yalova İl Sağlık Müdürlüğü fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez.
 • Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici olarak Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ödül ve sergileme hakkı kazanmayan fotoğraflardan, dilediği kadarını kullanabilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreni düzenlenerek verilecek olup, hak sahibinin ödül törenine katılmaması durumunda ödül, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 yılsonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş, orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sağlık Bakanlığı, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tüm Sağlık Kurumları web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 30(otuz)gün sonra veritabanından silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve jüri kararı geçerlidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışmaya fotoğraflar mail yoluyla, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Birimi’nin mail adresi olan yalova.ismbasin@saglik.gov.tr adresi üzerinden gönderilecektir.
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar 1 MB üzerinde, fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar 2-4 MB büyüklüğünde olmalıdır.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb gibi bilgiler bulunmamalıdır.
 • Tüm katılımcıların, fotoğraf ile birlikte, isim, çalıştığı kurum, iletişim numarasının yanında, bir rumuz belirterek mail atması gerekmektedir.
 • Birden çok fotoğraf ile yarışmaya katılım olması durumunda,aynı rumuz ile numaralandırılarak fotoğraflar mail yoluyla gönderilidir.Örnek ;Güneş 1,Güneş 2,Güneş 3 gibi….
 • Fotoğrafların ulaştığına dair, Müdürlüğümüz tarafından mail yoluyla geri bildirim yapılacaktır. Geri bildirim almayan katılımcıların, 0226 814 31 18 / 2237 numaralı telefondan Sevda ÜNLÜ ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Seçici Kurul:

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah ERAY  

Başkan Hülya GÜRSOY

Basın İletişim Birimi Sr. Sevda ÜNLÜ

14 Mart 2021 Tıp Bayramı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birinci: Bisiklet Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 8 MART 2021 Saat: 17.30

Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021

Ödül Töreni: 15 MART 2021

14 Mart 2021 Tıp Bayramı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yalovaism.saglik.gov.tr/TR-197276/14-mart-2021-tip-bayrami-fotograf-yarismasi.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap