Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması 2024

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat tarafından, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amaçlarıyla Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü sanat yarışması başvuruları devam ediyor.                                                            

Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması 2024

Düzenleyen:Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat
Kategori:Sanat Yarışmaları, Öğrenci Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunlar.
Son Başvuru Tarihi:02 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN-MAYIS 2024
Ödüller:Sergi İçin Seçilen Her Bir Eser İçin: 10.000  

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.  

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 • Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Yarışmaya üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir. Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, sanat yönetimi ve mimarlık bölümlerinin yanı sıra mühendislik, ve sosyal bilimler alanlarında tahsil yapmış olabilir.
 • Katılımcılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 • Katılımcılar, yarışmaya birden fazla ve üçü geçmemek şartı ile daha önce sergilenmemiş eserle katılabilirler. Her bir eser için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahipliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir. Eserin sergilenmek üzere seçilmiş olması durumunda Akbank Sanat eseri sergiden çıkarma hakkına sahiptir.  

Yarışma Teması

Gelecek-geçirmez: kanıt, prova, direnç

Esinini ilk kez 1980’li yıllarda bilişim teknolojileri alanında beliren “futureproof’ teriminden alan açık çağrının odağı, günümüzde toplumsal hayatın sağlıktan finansa, kurumsal iletişimden bilişime ve iklim değişikliğine uzanan tüm alanlarında geleceği senaryolaştırarak ve prova yöntemleriyle canlandırarak kontrol altına alma, geleceğe dirençli, gelecek geçirmez bir gerçeklik üretme pratikleri. 

Geleceğin ve gelecek tahayüllerinin giderek felaket odaklı senaryolar etrafında şekillenmesi gerçek/kurmaca sınırının değişen haritalarını düşünmeye davet ediyor. Politik ve ekonomik baskılar ve kısa vade diktası altında genleşen “şimdiki zaman” hem geçmişi hem geleceği yutmaya çalışırken; yapay zeka ve AR/VR uygulamaları gibi geleceğin teknolojileri, kamusal tartışma zamanının çok ötesinde bir hızla bu şimdiki zamana uzanarak veri, kanıt ve bilgi ekosistemlerini dönüştürüyor. Ortaya çıkan bu gerçeklikleri ve içerdikleri yeni zaman ilişkilerini kamusal olarak nasıl ve nerede temsil edebiliriz?

Geleceği risk yönetim tekniklerinden kurtarıp kolektif bir hayal gücünün alanına; bilinmeyeni ve beklenmeyeni kucaklayabilen ortak mitolojilerin alanına nasıl yeniden çekeriz? En uç kurmaca senaryoların provaları ile en gündelik detaylarına dek riskten muaf tutulmaya çalışılan bir gelecek, hiç gelecek midir? Yoksa hiç gelmeyecek midir?

Yarışma Başvuru Şekli

 • Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso   adresinden yapılabilir.
 • Başvuruların 02 Nisan 2024 saat:24.00’e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonrayapılan başvurulardeğerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 • Başvuru yapan katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

Yarışma Değerlendirme

 • Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 04 Haziran – 27 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir.
 • Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.
 • Başvuruların değerlendirme süreci ön değerlendirme ve değerlendirme olarak iki aşamadan oluşacaktır.

Yarışma Jüri Üyeleri

 • Kerem Ozan Bayraktar (Sanatçı)
 • Tuçe Erel (Bağımsız küratör – yazar)
 • Aslı Seven (Küratör)
 • Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yrd.)
 • Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü)

Sergi Küratörü: Aslı Seven

Yarışma İletişim

Adres Bilgileri: İstiklal Cad. No:8 34435 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0 212) 252 35 00-01
Faks: 
(0 212) 245 12 28

Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması 2024 Ödülleri

Jüri değerlendirmesi sonucunda Akbank Sanat’taki fiziksel sergide yer almak üzere seçilen bütün sanatçılara 10.000  ödül verilecektir. 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi:  02 NİSAN 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: NİSAN-MAYIS 2024

Sergi Süresi: 04 HAZİRAN – 27 TEMMUZ 2024 

Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.akbanksanat.com/akbank_gso

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap