Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması

Alanya Belediyesi tarafından, Türkiye Avokado üretiminin %74’ünü karşılayan Alanya topraklarının tanıtımına katkı yapmak, gastronomide önemli bir yere sahip olan avokado ürününün tanıtımını yapmak, fotoğraf sanatına katkı sunmak ve fotoğraf sanatına ilgi duyanları desteklemek amacıyla Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Alanya Belediyesi
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

18 yaşını doldurmuş ve Türkiye’de ikamet eden her birey

  Son Başvuru Tarihi: 2 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 NİSAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü : 3.000 ₺
İkincilik Ödülü : 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü : 1000 ₺
Mutfak Mirası Alanya Özel Ödülü: 500 ₺
Sergileme (En fazla 25 adet) : 250 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Alanya Belediyesi, Alanya Avokadosu ve Fotoğraf Sanatına katkı sağlamak amacı ile Avokadolu Tarif Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlemiştir. Temel hedefimiz, Türkiye avokado üretiminin %74’ünün Alanya topraklarından karşılandığı ve gastronomi sektöründe önemli bir ürün olan avokadonun tanıtımının yapılmasına yönelik ‘’Avokadolu Tarifler’’den oluşan bir fotoğraf yarışması düzenlenmesidir.

Yarışmanın Konusu

Fotoğraf yarışmasında katılımcılardan beklenen; Avokado kullanarak yapılan avokadolu yemekler ile ilgili estetik ve yaratıcılık sergileyen fotoğraflardır.

Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma Organizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü / Alanya Belediyesi’ne aittir.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli olarak tek bölümlüdür.

Başvuru Koşulları

 • Katılım ücretsizdir.
 • Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye’de ikamet eden her birey katılabilir.
 • Yarışmaya; Değerlendirme Kurulu, Yarışma Sekreteryası ile onların birinci dereceden yakınları fotoğrafçılar katılamazlar.
 • Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tarife ait birer adet Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğrafların avokado kullanarak yapılan bir tarife ait olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan fotoğraflarda avokadonun varlığının görsel olarak belirgin olması gerekir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda Değerlendirme Kurulunun kanaati esastır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Muhtemel yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Değerlendirme Kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Dikkate değer olası bir itiraz durumunda yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Alanya Belediyesi tarafından elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak araştırma yapması mümkündür. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Alanya Belediyesi ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Alanya Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Alanya Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Belediye, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Ayrıca sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 • Yarışmaya katılmak için seçilen fotoğrafa ait Türkçe Tarif, yarışmacı tarafından Alanya Belediyesi’nin web adresi üzerinden kayıt ettirilecektir.
 • Yarışma sonuçları Alanya Belediyesi’nin web adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Yarışmaya katılan fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almaması gerekmektedir.
 • Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmacı, yarışmaya katılan fotoğrafları sonuçlar açıklanana kadar hiçbir sosyal mecrada paylaşamamayı kabul eder.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Alanya Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Alanya Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül alan fotoğraflar, Alanya Belediyesi’nin web adreslerinde ve Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve sayfalarda yer alacaktır.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Değerlendirme Kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Katılımcılar http://avokadolulezzetler.alanya.bel.tr adresi üzerinden kayıt oluşturmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını tümünü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

 • Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet tarife ait birer adet Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma, web adresindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 20 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, yukarıda özelliklere ek olarak, çözünürlüğü kaliteli olmak üzere cep telefonu ile de çekilmiş olabilir.

Dosyaların İsimlendirilmesi

 • Yarışma için web adresine yüklenen her bir fotoğraf için otomatik olarak bir ID numarası Alanya Belediyesi tarafından verilecektir.
 • Her bir fotoğraf için web adresinde oluşturulan başvuru alanındaki istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde Yarışma Sekretaryası adresinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 1. Adem Murat Yücel
 2. Ali Aral
 3. Hakan Pınar
 4. Kadir Barcın
 5. Sevda Çapa
 6. *Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

Yarışma İletişim

Adres: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü / Alanya Belediyesi

Tel: 444 82 07

E-posta: cevre@alanya.bel.tr

Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü: 3.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 2.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL
 • Mutfak Mirası Alanya Özel Ödülü: 500 TL
 • Sergileme (En fazla 25 adet) : 250 TL

(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 02 NİSAN 2021

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 05-06 NİSAN 2021

Sonuçların Açıklanması : 12 NİSAN 2021

Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://avokadolulezzetler.alanya.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap