ALKEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

ALKEV Özel Ortaokulu tarafından, öğrencileri temel   ve   uygulamalı   bilimlerde   araştırmaya özendirmek,  bilime meraklı  gençlerin  yolunu  açmak  ve  onların “Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamak amaçlarıyla ALKEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

ALKEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışmas

Düzenleyen:ALKEV Özel Ortaokulu
Kategori:Proje Yarışmaları, Bilimsel Yarışmalar, Fikir Yarışmaları,
Ortaokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:İstanbul
Kimler Başvurabilir:İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm ortaokul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:26 MART 2022 Saat: 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 NİSAN 2022
Ödüller:5 ve 6.sınıflar, 7 ve 8.sınıflar bazında dereceye giren öğrenciler için;
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Plaket + Başarı  Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Plaket + Başarı  Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ Plaket + Başarı  Belgesi
Tüm Yarışmacılara: Katılım  Sertifikası
İlk 3 Dereceyi Alan Öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine: Başarı  Belgesi
Tüm Öğretmenlere: Katılım  Sertifikası
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Öğrencilerin;  kendilerine  özgü  bir  biçimde  çalışmalarına,  problem çözmelerine,  düşünmelerine,  sorgulamalarına,  bilgiye  erişmelerine, bilgiyi  işlemelerine  ve  farklı  disiplinler  ile  ilişki  kurmalarına  imkân sağlayarak   onları   temel   ve   uygulamalı   bilimlerde   araştırmaya özendirmek,  bilime meraklı  gençlerin  yolunu  açmak  ve  onların “Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamak.

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar

İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm ortaokul öğrencileri.

Danışman Öğretmen Hakkında

Her projenin sadece bir danışman öğretmeni olacaktır. Bir öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

Yarışma Koşulları

●   Yarışmaya İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim  alan  tüm  ortaokul  öğrencileri katılabilir.

●   Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir.

●   Bir proje en az bir en fazla üç öğrenci tarafından yapılabilir.

●   Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

●   Projeler,  bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri öğrenci ve danışman öğretmene aittir.

 • Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
 • Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
 • Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.
 • Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.
 • Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır.
 • Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.
 • Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.
 • Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık rıza onayı (EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir.
 • Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde yarışmanın tüm süreçlerinde (kayıt, katılım, ödül töreni gibi…) ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacak, talepleri karşılanacaktır.
 • Yarışmanın hiçbir aşamasında sponsor bulunmamaktadır.
 • Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir
 • Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
 • Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler proje@alkev.k12.tr adresine gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Katılımcılardan İstenenler

● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.

● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.

● Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.

● Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.

● Kayıtlı bulunduğu okuldan fotoğraflı öğrenci belgesi.

Yarışma Başvuru Şekli

Başvurular ve proje raporlarının gönderimi http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

İstenen bilgiler ve belgeler imzalanmış bir şekilde dijital olarak taranacak ve http://projebilgi.alkev.k12.tr adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yüklenmelidir.

Diğer Hususlar

 • Yarışma Şartları 1. Başvuru sistemine yüklenen projeler, oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir.
 • Projeler;  Hazırlama Süreci,  İçeriği ve Sunumu başlıkları altında belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yapılacak olan online  sergiye  davet  edilir.  Online  sergide  proje  sahibi  öğrencilerin hazırladıkları  proje  posterleri  ve  projeyi  anlatan  sunum  videoları sergilenir.
 • Projeler,  jüriler tarafından proje sahip öğrenciler ile yapılacak çevrimiçi (Google Meet) mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje sahibi öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatta kullanılması öngörülen teknik donanım proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.
 • Projeler, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden doğmuş, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.
 • Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullandığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Değerlendirme Komisyonu

Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen ALKEV Özel Ortaokulu yöneticileri,  zümre başkanları ve öğretmenlerinden oluşmaktadır.  Ön değerlendirme ve jüri değerlendirmesi Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

Başkan

 • Fırat GÖKALP (ALKEV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı)

Üyeler 

 • Didem AKYOL (Fen Bilimleri Zümre Başkanı/Fen Bilimleri Öğretmeni)
 • Hakan ATAŞ (Matematik ve Bilişim Teknolojileri Zümre Başkanı)
 • Pınar SEÇKİN (Fen Bilimleri Öğretmeni)
 • Asiye ÇATAL (Fen Bilimleri Öğretmeni)
 • Gamze AKBAŞ (Fen Bilimleri Öğretmeni)
 • Ayşin YAKAR (Fen Bilimleri Öğretmeni)

Yarışma İletişim

ALKEV Özel Ortaokulu Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. No:7

Büyükçekmece/İstanbul

Okul No: (212) 886 88 40-Dahili:126

Didem Akyol (Fen Bilimleri Zümre Başkanı): (542) 253 15 06

didem.akyol@alkev.k12.tr

proje@alkev.k12.tr

http://projebilgi.alkev.k12.tr

ALKEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması Ödülleri

5 ve 6.sınıflar, 7 ve 8.sınıflar bazında dereceye giren öğrenciler için;
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Plaket + Başarı  Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Plaket + Başarı  Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ Plaket + Başarı  Belgesi
Tüm Yarışmacılara: Katılım  Sertifikası
İlk 3 Dereceyi Alan Öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine: Başarı  Belgesi
Tüm Öğretmenlere: Katılım  Sertifikası

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 MART 2022 Saat: 17.30

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 NİSAN 2022 Saat: 17.30

Ön Değerlendirmeyi Geçen Projeler İçin Çevrim İçi Sunumlar: 9 10 11 ve 12 MAYIS 2022

Final Sonuçları Açıklanma Tarihi: 14 MAYIS 2022

ALKEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://projebilgi.alkev.k12.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap