“Bi Düşünsen Bulursun” Ansiad Girişimcilik Ekosistemi Programı, Ödüllü 7.İş Fikri Yarışması

Batı Akdeniz Bölgesi’nde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı kapsamında düzenlenen girişimcilik yarışmasıdır.

İşbu şartname Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı İş Fikirleri yarışmasına katılacak girişimcilerin ve/veya girişimci grupların uyacakları kurallar hakkında bilgilendirmek ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Düzenleyen: Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD)
  Kategori: Girişimcilik
  Kapsadığı Şehir: Antalya, Isparta, Burdur
  Kimler Başvurabilir: Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve öğretim elemanları (Doktora)
  Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2019
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 Kasım 2019
  Başvuru & Detaylı Bilgi: bidusunsenbulursun.com
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 20 – 30 gr. altın

İkincilik Ödülü: 10 – 20 gr. altın

Üçüncülük Ödülü: 5 – 10 gr. altın

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri

Yarışmanın amacı; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki yukarıda adı geçen üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yenilikçi ve Teknoloji tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;

 • Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak
 • Gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek
 • Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânları (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları (Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortam (Kuluçka Merkezi) sunulmasını sağlayacak ekosistemi oluşturmak
 • Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak
 • Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak, inovatif, ilginç, topluma faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak
 • Türkiye’nin başarılı girişimci adaylarına kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatini çekerek yarının genç girişimcilerine destek olmaktır.

Kimler Katılabilir?

Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde okuyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin ve doktora kategorisine başvurmak koşuluyla öğretim elemanlarının katılımına açıktır.

 • Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir.
 • Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.
 • Bireysel katılımda adayın, ekip halinde katılımlarda ekip başkanının aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.
 • Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmez. Ancak benzeri yarışmalardan ödül alan iş fikri ile katılım kabul edilmemektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir. Yarışma kapsamında sunulacak olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği düzenleyen kurumlara 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.
 • Yarışmaya birden fazla iş fikri ile katılım sağlanabilir. Sınırlama yoktur.
 • Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, iş fikri ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 • Yarışma kapsamında her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya iş fikrinin fikri mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunun oluşması halinde bu durumdan oluşabilecek sorunlardan yarışmacı sorumludur. İşbu şartnamenin kabulüyle bu sorumlulukları peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.

Yarışma Başvurusunun Yapılması

Yarışma başvurusu için http://bidusunsenbulursun.com/ adresindeki on-line “Ön Başvuru Formu” doldurulacak ve projeninön elemeyi geçmesi durumunda İş Modeli formatınageçilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrenciler projelerine ait “Ön Başvuru Formları”nı, 20 Ekim 2019 tarihine kadar http://bidusunsenbulursun.com/ adresine on-line olarak iletmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi ve dokümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, ANSİAD ve Koordinatör birimlerin hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ön elemeyi geçen projelerin başvuruları, Ansiad’ın genelsekreterlik@ansiad.org.tr adresinemail yoluyla yapılacaktır.

Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller

Sonuçlar, 15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Finalde açıklanacaktır. Ödül Töreni 12 Aralık 2019 tarihinde “ANSİAD GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ” kapanış gününde gerçekleştirilecektir.

İki ayrı kategoride yapılacak yarışmanın Jüri değerlendirmeleri sonucunda;

Ön Lisans & Lisans Kategorisi   Yüksek Lisans & Doktora Kategorisi
Birincilik Ödülü : 20 gr. altın Birincilik Ödülü : 30 gr. altın
İkincilik Ödülü : 10 gr. altın İkincilik Ödülü : 20 gr. altın
Üçüncülük Ödülü :  5 gr. altın Üçüncülük Ödülü : 10 gr. altın

Yarışmaya katılanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Ödül Töreni

Ödül Töreni, etkinlik duyurularında belirtilen tarih ve saatte yapılacak olan kokteyl eşliğinde, protokol ve davetlilerin katılımıyla düzenlenecektir.

Yarışma Takvimi

 • İş Fikri Proje Özeti Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2019
 • Ön Eleme Jürisi: 23 Ekim 2019

Üniversitelerin Yarışma Koordinatörlerinden oluşan Ön Eleme Jürisi, başvuruları her bir kategori için maksimum 3+3 (6) kişiye indirir.

Ön elemeyi geçen maksimum 42 iş fikri proje sahibine, her üniversite kendi bünyesinde

 • İş Modeli Eğitimi (Kanvas) & Asansör Sunum Eğitimi ile Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi (En geç

Ekim 2019 son haftası) verecektir.

 • Finalistler İçin İş Fikri Projesi Son Başvuru Tarihi: 08 Kasım 2019
 • İş Fikri Projesi Final Eleme Jürisi: 15 Kasım 2019
 • Ödül Töreni: 12Aralık 2019
Detaylı Bilgi:
http://www.bidusunsenbulursun.com/
Başvuru İçin:
http://www.bidusunsenbulursun.com/?p=kayit

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.101 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap