Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması 2024

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından, sinemaya yatkın öğrencilerin belirlenip, bu alanda yetişmesine katkı sağlamak, kendi düşünce ve gözlemlerini bakış açılarıyla aktarmalarına fırsat sunmak amaçlarıyla Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması 2024

Düzenleyen:Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED)
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Bursa
Kimler Başvurabilir:Lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi: 18 ŞUBAT 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:25 ŞUBAT 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 40.000
İkincilik Ödülü: 30.000
Üçüncülük Ödülü: 20.000
Jüri Özel Ödülü: 10.000

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Bihmed kurulduğu günden bu yana, İnsanlığa hizmet etmektedir. Bihmed, Lise öğrencilerimizi hayatlarının en dinamik dönemlerinde, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür-sanat faaliyetine destek olmaktadır.

Bihmed, toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek fikrinden hareketle, Bihmed Kısa Film Yarışması’nı düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile amaçlanan, toplumsal konularda sinemanın yaratıcı bakış açısından, etkin gücünden yararlanarak bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemektir.

Yarışmanın Amacı

Kısa film yarışması marifetiyle, sinemaya yatkın öğrencilerin belirlenip, bu alanda yetişmesine katkı sağlamak, kendi düşünce ve gözlemlerini bakış açılarıyla aktarmalarında fırsat sağlamak, kısa film yarışması ile gençler yetkin kişi (jüri) ve kurumlarla bir araya getirilerek gençlere yol gösterici olmak projemizin ana hedeflerindendir. Liseler Arası Kısa Film Yarışması Projesi ile dereceye giren 10 filmin ekibi ile irtibatlarımız devam ederek ve kısa film atölyeleri yapıp, bu öğrencilerin sinema konusunda gelişmelerini sağlamak projenin diğer hedefleri arasında yer almaktadır.

Proje Paydaşları (Taraflar)

 • Bursa Valiliği
 • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı        
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED)

Yarışmanın Teması

‘’Bağımlılık’’                                  

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Bursa’daki tüm liselerin öğrencileri katılabilir.
 • Eser sahibi Başvuru formunda, Hangi okulda okuduğunu ve kaçıncı sınıf öğrencisi olduğunu belirtmek zorundadır.
 • Yarışma ’ya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir.
 • Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.
 • Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, son başvuru tarihi olan 18 Şubat Pazar 2024 tarihinde 23.55’e kadar başvurularını www.bihmedkisafilm.com adresine yapmalılar.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma ‘ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Bihmed bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
 • Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Bihmed’in uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, Bihmed tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Bihmed ile derhal paylaşacaktır.
 • Bihmed yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma’yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından Bihmed’e gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Bihmed tarafından kullanılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

Teknik Şartlar

 • Süresi, Jenerik de dahil olmak üzere 6 (altı) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Filmler 2023 ve 2024 yılında çekilmiş olmalıdır.
 • Kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular www.bihmedkisafilm.com adresi üzerinden yapılacaktır.
 • Filmler mp4 formatında formdaki bölüme gizli link olarak yüklenecektir.
 • Filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
 • Filmlerin başına veya sonuna okul ismi yazılmayacaktır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme

Ön Jüri: Bihmed Kısa Film Yarışmasına başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere 10 eser seçer.

Ana Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri, Bihmed tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ve jüri özel ödülüne hak kazanan eserleri belirler.

Finale Kalan Eserler

 • Finale kalan 10 eser 25 Şubat Pazar 2024 tarihinde ‘’bihmed kisa film’’ adlı instagram hesabından canlı yayınla açıklanacaktır.
 • Finale kalan eserlerin yönetmenleri, Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Bihmed Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Bihmed tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Bihmed’e kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserlerin yönetmenleri, Bihmed tarafından 16 Mart Cumartesi 2024 tarihinde düzenlenecek olan ödül törenine katılmakla yükümlüdür.

Yarışma İletişim

Bihmed Adına, Proje Koordinatörü

Ali Haydar Yıldırım

0530 2021291

Detaylı Bilgi almak için: 0530 2021291

Adres: Yeşil Türbe Arkası Tüp Geçit Üstü No: 10 Yıldırım

Telefon: 327 37 09)

Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması 2024 Ödülleri

 • Bihmed Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda on esere; birincilik, ikincilik, üçüncülük, jüri özel ödülü ve diğer 6 filmin Yönetmenine Bihmed Özel Ödülleri verilecektir.
 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Bihmed tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

Seçilen Eserlerin Yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 40.000

İkincilik Ödülü: 30.000

Üçüncülük Ödülü: 20.000

Jüri Özel Ödülü: 10.000

Diğer 6 filmin Yönetmenine Bihmed Özel Ödülü: 5.000

 • Ödüller, Yapılacak olan Gala gecesinde, dereceye giren filmlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
 • Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül, tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Bihmed’e bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Jüri’nin önerisi üzerine Bihmed bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
 • Ödül alan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerin de yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Bihmed Kısa Film Yarışması logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel Ödülü’nü aldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 ŞUBAT 2024

Finale Kalan Eserlerin Açıklanacağı Tarih: 25 ŞUBAT 2024

Gala Gecesi ve Ödül Töreni: 16 MART 2024, Saat: 20.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Gala gecesi üç finalist film ve Jüri özel ödülüne layık görülen film katılımcılara izletilecek, Film gösterimi sonrası finalistlere ödülleri takdim edilecektir.

Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bihmedkisafilm.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap