Çanakkale Savaşlarının 109. Yıldönümü Anma Törenleri Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak, öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak, geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak amaçlarıyla Çanakkale savaşlarının 109. Yıl Dönümü Anma Törenleri Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü sanat yarışması başvuruları devam ediyor.

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıldönümü Anma Törenleri Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen:Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Kategori:Resim Yarışması, Şiir Yarışması, Kompozisyon Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Resmî ortaokullarda okuyan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:12 OCAK 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:ŞUBAT-NİSAN 2024
Ödüller:Resim 
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon: Bluetooth Kulaklık
Şiir
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon: Bluetooth Kulaklık
Kompozisyon
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon: Bluetooth Kulaklık

- Advertisement -

Yarışmanın  Amacı

 • Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak,
 • Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,
 • Öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,
 • Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak amacıyla Bakanlığımızca resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir. Yarışmalara katılacak öğrencilerimize başarılar dileriz.

Resim-Şiir ve Kompozisyon Dallarında Yapılacak Etkinlikler

Resim Dalında

Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi

Yarışma şartları:

 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 • Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 • Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)
 • Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 • Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

Eserler incelenirken;

 • Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,   
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği) 25 puan,
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Şiir Dalında

Konusu: Çanakkale Savaşları’nın ruhuna, anlamına ve manasına uygun olarak şiirle ifade edilmesi.

Yarışma şartları:

 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 • Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Temanın işlenişi 20 puan,
 • Türkçe ve dilbilgisi kuralları 20 puan,
 • Konuya hâkimiyet 20 puan,
 • Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma 20 puan,
 • Şiirin derinliği ve etkileyiciliği 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Kompozisyon Yarışması

Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi

 Yarışma şartları:

 • Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Başlık:  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 puan,
 • Anlatım düzeni: 20 puan

Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,

Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,

Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme,

 • Anlatım zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler) 20 puan,
 • Yazım kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni) 20 puan,
 • Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıldönümü Anma Törenleri Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Resim 
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon: Bluetooth Kulaklık
Şiir
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon: Bluetooth Kulaklık
Kompozisyon
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Mansiyon: Bluetooth Kulaklık

Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler  ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında il birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması: 30 KASIM 2023-01 ARALIK 2023

Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi: 04 ARALIK 2023-08 ARALIK 2023

Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması: 02 OCAK 2024-12 OCAK 2024

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi: 15 OCAK 2024-22 OCAK 2024

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi: 05 ŞUBAT 2024-09 ŞUBAT 2024

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi: 19 ŞUBAT 2024-23 ŞUBAT 2024

Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünce sergilenmesi ve ödül töreni: 22 NİSAN 2024-24 NİSAN 2024

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıldönümü Anma Törenleri Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://opettarihesaygiortaokulu.meb.k12.tr/icerikler/canakkale-savaslarinin-109-yildonumu-anma-torenleri-kapsaminda-resim-siir-ve-kompozisyon-yarismasi-duzenlenecektir_14537491.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap