ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2022

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından, yapı sektöründe sıfır karbon ayak izine ulaşabilmesini teşvik etmek ve iklim değişikliği konusunda yeni fikirler üretebilecek genç nesillerin sektöre ve topluma olan mesajlarını aktarmalarına olanak sağlamak amaçlarıyla ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2022

Düzenleyen:Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve Yurtdışındaki Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım ve Sanat Fakültelerinde okuyan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:29 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 TEMMUZ 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + GBCI Eğitim Aboneliği
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ (3 Adet)
+ LEED Teknik Eğitimleri + Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Tanım

Sanayi devrimi ile birlikte önemli bir artış gösteren insan kaynaklı müdahaleler gezegenimizin karbon döngüsünü değiştirmiş ve şu an içinde yaşadığımız dönemde iklim krizini gündeme getirmiştir. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımlarının ciddi bir kısmından sorumlu yapı sektöründe inşa ettiğimiz her bir yapı bu salımı artırırken, mevcut yapılar da enerji kullanımları ile bu döngünün bir parçası olmaktadır. Yapılaşmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli oranda yüksek olması, sektörün acil olarak üzerine düşeni yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda standart hale gelmiş üretim metotlarımızı, kullandığımız yapı malzemelerimizi, yani alışkanlık haline gelmiş hemen her konuyu sorgulamamız gerekmektedir.

ÇEDBİK olarak bu konuda toplum, kamu ve özel sektör alanlarında bilinç oluşturmak üzere 100’ün üzerinde uzman üyemizle birlikte çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dünya Yeşil Binalar Konseyi’nin (WGBC) kurucu üyesi olarak global gelişmeleri takip ediyor, parçası oluyor ve ülkemizde yapı sektörünün daha verimli hale gelmesi, sıfır karbon ayak izine ulaşabilmesi hedeflerine yönelik aktiviteler yapıyoruz.

Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Yarışması sektöre dahil olacak yeni nesillerin, değişimin kendisi olacak geleceğin profesyonellerinin vizyonunu gündeme taşımak amacıyla düzenlenmektedir. İklim değişikliği konusunda yeni fikirler üretebilecek genç nesillerin sektöre ve topluma olan mesajlarını aktarmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmak istiyoruz.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması’nın ikincisi olan yarışmanın konusu sürdürebilirlikte yenilikçi adımlar temasıyla düzenlenen Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı’dır. Seçilen tasarımların ilk aşamada sanal bir ortamda sergilenmesi, ileriki aşamalarda bu yapıların inşa edilmesi ve ülke genelinde gezici bir sergi ile farklı şehirlerde, noktalarda yeniden inşa edilmesi planlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Tek aşamalı, ulusal, açık bir öğrenci fikir yarışmasıdır. Yarışmanın dili Türkçedir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, yarışmacıların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur.
 • Türkiye ve Yurtdışındaki Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım ve Sanat Fakültelerinde okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 • Yarışma üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.
 • Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, ekipler en fazla 5 kişiden oluşabilir. Ayrıca, bir öğrenci yalnızca bireysel olarak veya sadece bir ekip ile yarışmaya katılabilir.
 • Her ekip ve bireysel katılımcı kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri veya bireysel katılımcı yarışmanın son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Ayrıca her ekibi temsilen bir ekip başı belirlenmeli formda yer almalıdır.
 • Ekipler başvurularını tamamladıktan sonra herhangi bir üye değişikliği yapamayacaktır.
 • Yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Jüri’nin birinci dereceden akrabaları, ÇEDBİK çalışanları ve çalışanların 1. derece akrabaları yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespit edilmesi durumunda diskalifiye edilecektir.
 • Jüri üyelerinin ve ÇEDBİK çalışanlarının yarışmaya başvuracak olan çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmacılar, Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundadır.
 • Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ve ÇEDBİK çalışanları ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede sorumlu raportöre iletilecektir.
 • Yarışmaya katılan her fikir projesinde özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yukarıdaki şartların herhangi birine uyulmadığı tespit edilen yarışmacıların ve ekiplerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yarışmanın Alanı ve Kapsamı Yarışma Alanı

Yarışmanın alanı 15x15m ölçülerinde doğal zemine oturan kare bir alandır.

Zemin doğal topraktır. Üzerine gelecek kaide, katman, temel, zemin tipleri yarışma tasarımına dahildir.

Yarışma Alanı ülkemizin iklim kuşağı içerisindeki herhangi bir noktada olabilir. Bulunduğu bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayabilmelidir.

Yükseklik sınırı olmamakla birlikte, tasarımlar zeminde verilen alan sınırlarını aşmamak koşuluyla tasarlanmalıdır.

Yarışmanın Konusu ve Değerlendirme Kriterleri

Çevre dostu yapılaşma, çevresel etkileri düşük, sürdürülebilir yapı malzemelerinden oluşan, yapının bulunduğu doğaya özgü koşullara uygun, enerji verimli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevreci, ekonomik ve sağlıklı ekosisteme duyarlı yapıları temsil eder. Bu bağlamda tasarlanması öngörülen “Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı” bizi, bir yapı inşa etmenin bir önceki aşamasına götürürken; “yapılacak yapıya gerçekten ihtiyaç var mı?”, “var olan bir yapının ileri dönüşümü ve farklı iklim bölgelerine adaptasyonu nasıl mümkün olur?”, gibi sorular sormaya teşvik eder.

Yukarıdaki kriterler baz alınarak verilen alan üzerinde yarışmacılardan bir pavyon tasarlamaları beklenmektedir.

Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a ) Genel yaklaşım

 • Bütünleşik Tasarım: Yapının tüm elemanlarının ve ilgili disiplinlerin bir harmoni içerisinde ana fikri desteklemesi. Disiplinler arası etkileşimin yaratıcı, yenilikçi çözümler oluşturması.
 • Estetik Değer: Yapının estetik algısının ana fikri tutarlı bir şekilde desteklemesi
 • Uyum yeteneği (adaptability) ve Dirençlilik (resilience): Türkiye coğrafyasındaki 5 iklim bölgesinde de varlığını sürdürebilecek, iklim şartlarına ve iklim krizinin artan etkilerine uyum sağlayabilme, hayatta kalabilme, görevini yerine getirebilme kapasitesi
 • Bioçeşitlilik, Ekosistem: Yapının yerleştirileceği konumdaki bio çeşitliğe katkı sağlaması ve ekosistemin gelişimine destek olması
 • Mobilite/ Taşınabilirlik: Yapının adaptif kabiliyetinin yüksek olması. Tasarlanacak pavyonun, sökülme ve tekrar kurulma senaryosunun da tasarıma dahil olması beklenmektedir. Alternatif senaryolar önerilebilir.
 • Kamusal farkındalık etkisi: Tasarlanacak yapının çevresel bilinç ve yapılaşma hakkında kamusal bir farkındalık yaratması
 • b)  Malzeme kullanımı
 • Yenilikçi ve çevre dostu malzemelerin görünür, kendini temsil eder şekilde kullanımı
 • Piyasada yer etmiş mevcut malzemelerin farklı metodlar ile daha verimli şekilde kullanımı
 • Yenilikçi strüktürel malzeme ve sistem önerisi yapılması
 • Malzemenin yenilikçi, alternatif kullanımlı; ileri dönüşümlü (upcycle), geri dönüşümlü (recycle) , düşük karbon izine sahip olması ve sıfır atık ilkelerini barındırması.
 • İnşa öncesi ve sonrası süreçlerini kapsayan, yaşam döngüsü boyunca insanları ve doğal sistemleri olumlu etkileyen malzemelerin seçilmesi
 • Ekolojik ve ekonomik yapıyı destekleyen, çevreye duyarlı özellikleri içinde barındıran enerji verimli malzemelerin seçilmesi

c) Fonksiyonel Gereksinimlerin karşılanması

 • Yarışma alanı içerisinde en az 75m2’lik kapalı veya yarı açık sergiye imkân sağlayabilecek net bir kullanım alanı oluşturulmalıdır.
 • Yapı inşa edilebilecek özelliklere sahip olmalıdır.
 • Yeniden Yapılabilirlik: Yapının yıkılarak/sökülerek/sürülerek/taşınarak veya başka metotlar ile ülkenin başka bir noktasında yeniden yerleştirilebilir olması beklenmektedir.

d) Diğer

 • Sunumun ifade gücü (Grafik tasarım, sunum kalitesi, ifadeler vb.)

Yarışmacılardan İstenenler (Teslim Dokümanları)

Başvuru Esnasında İstenenler

Yarışmacılardan beklenen dosya detayları aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru formu
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin bağlı oldukları üniversitelerden alacakları yeni tarihli öğrenci belgelerini göndermeleri gerekmektedir.
 • Teslim edilecek tüm dosyalar yarisma@cedbik.org adresine gönderilecektir. *Formata uygun gönderilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teslim Esnasında İstenenler

Yarışmacılardan beklenen dosya detayları aşağıdaki gibidir:

 • A1 boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi çözünürlükte hazırlanmış 2 adet pafta, en fazla 100 MB büyüklüğünde tek bir PDF dosyası olarak teslim edilmelidir.
 • Seçilen tasarım, sanal ortamda sergileneceği için, 3D CAD çizimi teslim edilmelidir. Bu CAD dosyasında yapı malzemeleriyle bütünleşmiş bir şekilde, alanın içindeki konumu belirli haliyle teslim edilmelidir.
 • Paftalardaki proje açıklama metinlerine ek olarak PDF formatında 1 sayfa A4 ebadında (en fazla 500 kelime) açıklama raporu teslim edilmelidir. Raporda aynı takım rumuzu belirtilmelidir.
 • Teslim edilecek tüm dokümanlar aynı WeTransfer dosyası içerisinde yer almalıdır.

Notlar:

 • Paftalardaki metinlerin en az 14 punto olması gerekmektedir.
 • Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olması beklenmektedir.
 • Bütün paftaların, sağ alt köşelerinde pafta numarası ve sağ üst köşelerinde 2 cm yüksekliğinde takım rumuzunun yazılması gerekmektedir.
 • Teslim sunum paftalarında sol üst köşeye 2cm yüksekliğinde “ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması -2022, Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı” yazılmalıdır.
 • İlgili tüm paftalarda kuzey işareti belirtilmelidir.
 • Raporda 12 punto kullanılmalıdır.
 • Proje dokümanlarında rumuz dışında kimlik bilgisi doğrudan veya dolaylı olarak belirtilmemelidir.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma, www.cedbik.org isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgiler bu site üzerinden paylaşılacaktır. Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu bu web sitesinde yer alacaktır.
 • Tüm ekip üyeleri veya bireysel katılımcılar tarafından Başvuru Formu doldurulup, imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci belgeleri de eklenerek .PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.
 • Gönderilen .PDF formatındaki dosya incelendikten sonra ekip liderine veya bireysel yarışmacıya bir kayıt onay maili gönderilecektir.
 • Gönderilecek başvuru dosyası ve proje dosyası sadece takım rumuzu taşıyacak şekilde aşağıdaki gibi isimlendirilmelidir.

o  Başvuru Dosyası: (rumuz)_basvuru.PDF

o  Proje Dosyası: (rumuz)_proje.PDF

o  Proje Paftaları: (rumuz)_pafta.PDF

o  Proje Açıklama raporu: (rumuz)_rapor.PDF

o  3D CAD Çizimi: (rumuz)_cizim.ZIP

Ekipler, yarışma teslimlerini şartnamede Proje Teslim Tarihi olarak belirtilen son teslim günü ve saatinden önce, sorumlu raportöre (yarisma@cedbik.org) WeTransfer aracılığıyla göndereceklerdir.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, son değerlendirme aşamasına kadar tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma seçici kurulunun tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, yarışmanın sonucu belirlense bile yarışma raporunu yönetim kararı ile yayınlar.

Kazanan projeler, internet sitesi üzerinden ekip rumuzu ile duyurulacaktır.

Proje teslim tarihinden sonra e-posta ile dosya eki olarak ya da başka bulut hizmetleri aracılığıyla gönderilen teslimler kabul edilmeyecektir. Yarışma başvurularının gönderilme saati olarak WeTransfer gönderisinin yapıldığı saat esas alınacaktır. Projeler internet vasıtası ile gönderileceği için bulut sistemine yüklemenin zaman alacağı da hesaba katılarak projelerin teslimi yapılmalıdır. Oluşabilecek herhangi bir soruna karşı projelerin şartnamede belirtilen teslim tarihinden 1 gün öncesinde gönderilmesi önerilir.

Yarışma dokümanlarının dijital tesliminde aracı olarak kullanılan “WeTransfer File Sharing” hizmeti bir üçüncü tarafa (WeTransfer B.V., “WeTransfer”) ait olup, WeTransfer’in yarışmayla ya da yarışmayı organize eden ÇEDBİK’le tüzel bir bağı yoktur. Yarışma kapsamında WeTransfer aracılığıyla gönderilen dosyalar, ilgili hizmetin bireysel kullanım şartlarını (wetransfer.com/legal/terms) ihlal etmeyecektir. WeTransfer kullanım şartları, yüklenen dosyalarda herhangi bir içerik sahipliği, izin ya da sorumluluk iddia etmediğini ve süresi dolan dosyaların sistemlerinden kalıcı olarak silindiğini taahhüt etmektedir (Bkz. WeTransfer Kullanım Şartları, Madde 9 ve Madde 2.4.)

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını yarisma@cedbik.org adresine iletebilir. Tüm cevaplar, son soru sorma tarihinden sonra www.cedbik.org adresinden tüm yarışmacılara ilan edilecektir. Soru ve cevaplar yarışma şartnamesinin bir bütünüdür.

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı durumlarda bu sıra boş bırakılacaktır.

Yarışma sonuçları www.cedbik.org adresinden ilan edilecektir. Dereceye giren katılımcılara şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Seçici Kurul

 • Kübra Avcılar
 • Ebru Ünver Karaer
 • Mehmet Sami Kılıç
 • Gül Koçlar Oral
 • Yasin Çağatay Seçkin
 • Ufuk Selvi
 • Sinan Mert Şener
 • Gökçe Tuna Taygun
 • Fatma Rengin Ünver

Raportörler

 • Furkan Gültekin
 • Mine Dilmaç

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), zorunlu hallerde Seçici Kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler www.cedbik.org adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma İletişim

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Sorumlu Raportör: Furkan Gültekin,

Mine Dilmaç İrtibat Telefon Numarası: 0 216 469 48 55 / 56

Elektronik Posta Adresi: yarisma@cedbik.org

 • Kural dosyası hakkındaki bütün sorular e-posta ile bu adrese gönderilmelidir. Yarışma kuralları hakkında başka bir yolla sorulacak sorular cevaplandırılmayacaktır.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + GBCI Eğitim Aboneliği + LEED Teknik Eğitimleri + Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺ + LEED Teknik Eğitimleri + Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺ + LEED Teknik Eğitimleri + Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı
Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ (3 Adet) + LEED Teknik Eğitimleri + Sektörde Lider Firmalarda Staj İmkânı

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 MAYIS 2022

Proje Son Teslim Tarih: 13 HAZİRAN 2022 SAAT 17:00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 TEMMUZ 2022

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://cedbik.org/tr/cedbik-surdurulebilirlik-fikir-yarismasi-2022-64-pg

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap