Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. tarafından, günümüz çağdaş yapım, ulaşım, bilişim ve iletişim teknolojilerinin getirdiği olanakların farkında olan, strüktürel bağlamda hafif, türetilebilir, kendine özgü teknoloji veya malzeme önerileri içeren “SEMTLİ” tasarımlarının geliştirilmesi amacıyla Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023

Düzenleyen:Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimler Başvurabilir:Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar / üniversitelerde mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir.
Son Başvuru Tarihi:14 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 30.000
İkicilik Ödülü: 20.000
Üçüncülük Ödülü: 15.000
Eşdeğer Mansiyonlar: 5.000 (3 adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu, semt hayatının geçici bir parçası olabilecek, kentsel dokuyla ve alt yapıyla ilişkilenebilecek veya özerkliği sayesinde şebekelerin devre dışı kalması halinde dahi hayatiyetin sürmesine olanak sağlayacak tektonik oluşum, “SEMTLİ” başlığı ile tanımlanıyor.

Günümüz çağdaş yapım, ulaşım, bilişim ve iletişim teknolojilerinin getirdiği olanakların farkında olan, strüktürel bağlamda hafif, türetilebilir, kendine özgü teknoloji veya malzeme önerileri içeren “SEMTLİ” tasarımlarının geliştirilmesi bekleniyor. İstisnaî durumlara ilişkin gereksinimlere verdiği yanıtları, erişilebilir ve gündelik olanla birleştiren, mekânı özgün ilişkiler çerçevesinde örgütleyebilen tasarım yaklaşımlarının tartışılması isteniyor.

Semt, muhit ve komşuluk ölçeğinde sorumluluk taşıyan ve gerektiğinde önerdiği yapım teknolojileriyle kendi kendine yetebilen, sosyal ve fiziksel iyileşmeyi sağlamaya yatkın program karşılıklarını arıyoruz. Katılımcıları, bir arkitektonik nesneyi veya nesneler ağını kamusal paylaşımların üreteci olarak düşünmeye davet ediyoruz.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalı, profil bilgilerini eksiksiz ve hatasız tamamlamalıdır. Bireysel katılan öğrenciler, bireysel katılım formunu, ekip ile katılan öğrenciler, ekip başvuru katılım formunu doldurmalıdır. Ekip katılımlarında seçilen ekip lideri, ekip üyesi öğrencilerin bilgilerini, ekranın sol üstünde yer alan “ekip üyesi ekleme” butonundan tek tek yapabilmektedir. Bireysel ya da ekip katılım formları, doldurulduktan sonra bireysel başvurularda başvuru sahibi tarafından, ekip katılımlarında ekip lideri tarafından imzalanmış ve taranmış olarak sisteme yüklenmelidir. Ekip katılımlarında ekip lideri sisteme başvuru formunu yüklemelidir. Ayrıca ekip üyelerinin sisteme üye olmasına gerek yoktur. Başvuru aşama ve detayları için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmelidir.
 • Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalı, kişisel bilgilerini girmelidir. Kendisi ile birlikte, tüm ekip üyeleri için gerekli olacak tüm yarışma katılım belgelerinin ve dokümanlarının web sitesi üzerinden gönderimini eksiksiz tamamlamalıdır. Ekip lideri, www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan kayıtlı bilgileri üzerinden email aracılığıyla, (yarışma takviminde belirlenen zamanlar dâhilinde) ekibi adına iletişime geçecek kişi olacaktır.
 • Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar / üniversitelerde mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir.
 • Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi, @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanan duyuruları ve web adresi üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını, takip etmesi beklenmektedir. Bireysel başvurularda katılımcı mail adresi üzerinden, ekip başvurularında ise ekip lideri mail adresi üzerinden tüm bilgilendirmeler yapılmaktadır.
 • Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekibin tüm üyelerinde mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Diğer disiplinlerden öğrenciler ile “danışman” olarak işbirliği yapılabilir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Ekip katılımlarında ekibe dahil olan ekip üyeleri ya da lideri dilerse yarışmaya ayrıca bireysel katılım ile de başvurabilmektedir. Bu durumda yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden bireysel katılımı ile yeniden başvuru formu doldurması ve kendi kişisel bilgileri ile bireysel başvuru yapması şartı aranır.
 • Bir kişi, bir ekipte ekip üyesi/ ekip lideri olarak yer alabilir, diğer ekipte ancak danışman olarak yer alabilir, asli ya da yardımcı üye olarak yer alamaz. Ödül alan projeler belli olup, kimlik zarfları açıldıktan sonra aksi bir durum tespit edilirse, yani iki ödül grubunda da bir kişinin bulunduğu tespit edilirse, hangi ödül yüksek ise o ödülü almış kabul edilir, diğer ödül diskalifiye edilir.
 • 2023 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite akademik tatili başlamadan ön başvurusunu tamamlaması, öğrenci belgesini alması önerilmektedir.
 • Yarışmaya katılan her projenin özgün olması; daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmaya katılmamış ve proje stüdyosu ya da herhangi bir tasarım atölyesi kapsamında üretilmemiş olması koşulları aranmaktadır. Aksi tespit edildiği takdirde proje diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir. Teslim edilen tüm projeler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi arşivinde kalacaktır.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
 • Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihine kadar) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ÇUHADAROĞLU iletişim mail adresine iletilecektir. Bu adres, opy@cuhadaroglu.com‘dur.
 • Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda dijital olarak sisteme taranmış formatta yüklemeleri, teslim adresine göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin, dosyaların, resimlerin yükleme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi başvuru ekranında yükleme esnasında görülecek şekildedir.
 • Proje teslimi “kimlik zarfı” ve “yarışma panoları”nın hem dijital hem basılı tesliminden oluşur. www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, teslim süresini geçiren, istenenleri eksik-hatalı ya da kimliğini açıklayıcı şekilde gönderen yarışmacıların (ya da yarışma gruplarının) projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir. Bu projeler raportörler tarafından tespit edilmekte ve belgelenmektedir.
 • Öğrenci Proje Yarışması’ na katılım sağlayan proje gönderileri, özel bir Gönderim Hesap Numarası ile Yurtiçi Kargo firması üzerinden, yarışmaya katılım tarihleri içerisinde ücretsiz olarak gönderilebileceklerdir. Gönderim Hesap Numarası, yarışmaya katılan proje sahiplerine SMS ve Mail aracılığı ile ayrıca gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Proje Teslim Adresi ve Proje Teslim Koşulları

Yurtiçi Kargo Özel Gönderim Hesap Numarası başa yazılacaktır.

Adres: Etkin Dağıtım Nak. Oto Kir. Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti. Operasyon Bölümü Dikkatine, Eski Büyükdere Cad. Yamaç Sok. No:1/1, 4.Levent/İstanbul.

Ücretsiz olarak yapılacak kargo teslimlerindeki özel Gönderim Hesap Numarası, yarışmaya katılan proje sahiplerine SMS ve Mail aracılığı ile gönderilecektir. İletilen özel hesap kodunu, teslimat gönderilerinizin üstüne muhakkak yazmayı ve proje teslim gününden önce kargo yetkilisine teslim etmeyi unutmayınız.

 • Basılı teslim için yarışma panoları ve kimlik zarfı, tek bir ambalaj içinde teslim tarihi olarak ilan edilmiş olan 14 Eylül 2023’te saat 16.00 öncesinde kargoya teslim edilmeli; dijital teslim, aynı tarihte, 14 Eylül 2023’te saat 23.59 öncesinde www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kargo teslim makbuzu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Yarışma sürecinde tüm duyuru ve bilgilendirmeler, tüm öğrencilerin takip etmesi için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanacaktır.
 • Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum, ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.

Önemli Uyarı: Yarışmada sistem tarafından otomatik olarak verilen rumuz numarası, sadece yarışmacılardan istenen belgeler bölümünde açıklanan “proje açıklama raporu” üzerinde yazılmalıdır. Rumuz, metin dosyasının sağ üst bölümünde 2 cm ölçüsünü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Hiçbir proje görselinin, tasarımın, çizimin üzerine isim soyisim ve okul başta olmak üzere başvuranın kimliğini ifşa edecek herhangi bir bilgi veya sistem tarafından otomatik olarak verilen rumuz numarası yazılmamalıdır.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden üye olması gereklidir. Yarışmacılardan istenen ve aşağıda belirtilmiş tüm belgeler, www.ogrenciprojeyarismasi.com web sitesi üzerinden sisteme dijital formatta yüklenmelidir. Yüklenecek her belgenin, dosyanın, çizimin yükleme tarihi, ölçüsü, biçimi, formatı vb. bilgisi, web sitesi üzerinde yarışmaya katılacak öğrencinin belge yükleme yapacağı alanda yazılıdır. Bu belgeleri eksik ya da hatalı yükleyen öğrencilerin başvuruları jüri değerlendirmelerine alınmamaktadır. Yarışma takviminde belirtilen tarihte tüm belgelerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

 • 1. Rumuz: Sisteme kayıt olup, başvuru formunu dolduran ve sisteme yükleyen her öğrenciye sistem 5 rakamlı bir rumuz verir. Bu numara, başvuran öğrencinin jüri değerlendirmelerinde geçici kimliği yerine geçmektedir.
 • 2. Başvuru Katılım Formu: Bireysel veya ekip katılımlarında katılım şekline göre doldurulacak başvuru formu, eksiksiz, hatasız doldurulmuş, imzalanmış ve taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.
 • 3. Kimlik Fotokopisi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin kimlik fotokopileri, taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.
 • 4. Öğrenci Belgesi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin, Öğrenci İşleri’nden ya da E-devlet üzerinden alacağı öğrenci belgesi, taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.
 • 5. Kimlik Zarfı: Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde el yazısı olmamak koşulu ile “Çuhadaroğlu Alüminyum 2023 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyacaklardır. Kimlik zarfı içinde: Başvuru Katılım Formu (imzalı), Kimlik Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, Proje Açıklama Raporu yer almalıdır.
 • 6. Yarışma Panoları: 29,7×29,7 cm boyutlu kare formatlı panolar, maksimum 9 tane olacak şekilde düzenlenmelidir. Panoların nasıl bir araya geleceğini belirten anahtar diyagram pano düzeninde uygun bir yere yerleştirilmelidir.

Yarışmanın teması çerçevesinde seçilen yerin, semt ve kent ölçekleriyle bağının kurulması, mikro-düzeyde gözlemlenmesi, yakın okumalarının yapılması, senaryodaki kentsel ölçekte dönüşme (istisnaî ve gündelik) durumlarının tanımlanması beklenmektedir. Yarışmacılar seçtikleri semti, ölçeği, etkileşim alanlarını özgün nitelikleriyle bütünsel olarak tanıtmalıdırlar. Bu nedenle panoların seçilen semtin mikro ve makro ölçeklerde okumasını ve tasarım ile ilişkisini açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller içermesi beklenmektedir.

Panolarda çizimlerin ölçeklendirilebilmesi için 2 boyutlu çizimlere çizgi ölçek verilmelidir.

Dijital olarak teslim edilen panolar, çizimlerin tamamı katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde düzenlenmelidir. Basılı olarak teslim edilirken ise panolar, minimum 150 gr. kağıda basılmış şekilde iletilmelidir.

 • 7. Proje Açıklama raporu: Tasarımı açıklayan (en fazla 500 kelime), Arial 12 punto ile yazılacak A4 boyutunda özet açıklama metni/proje raporu doc veya docx formatında word dökümanına kaydedilmiş haliyle, sağ üst köşesinde rumuz numarası yazılmış şekilde talep edilecektir. Ayrıca Proje Açıklama Raporunun, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinde “Proje Açıklama Raporu” alanına yazılması, kaydedilmesi gereklidir.

Yarışmacılardan istenen tüm belgelerin, hem basılı hem dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Basılı teslimin, kargo aracılığı ile yapılması gerekmektedir, elden teslimler kabul edilmeyecektir.

Diskalifiye Edilme Durumları

 • Jüri heyeti ve raportörlerle doğrudan temasa geçme durumlarında,
 • Şartnamede belirtilen tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi, eksik-hatalı yerine getirilmesi durumlarında,
 • Yarışmacıların seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları ispat edildiğinde,
 • Yarışmaya katılan projenin özgün olmaması, daha önce başka bir yerde yayınlanmış, başka bir yarışmaya katılmış ya da proje stüdyosu/atölye kapsamında üretilmiş olması durumunda, bu konunun ispatı yapıldığında, yapılmış, basılmış, görüntülenmiş veya yayınlanmış benzer bir örneği ile karşılaşıldığında,
 • Yarışmaya katılanın, başvuranın kimliğinin ifşa edilmesine neden olacağı gerekçesi ile sistem tarafından otomatik verilen rumuz numarasının, isim-soyisim veya okul bilgilerinin, proje açıklama metni dışında proje görselleri ya da tasarım dökümanlarının üzerine yazılması durumunda,
 • Yarışmacılardan istenen belgelerin eksik ya da hatalı olarak sisteme yüklenmesi, yarışma takviminde belirtilen proje teslimi süresinden sonra sisteme yüklenmesi veya kargoya verilmesi durumunda,
 • Yarışma paftalarında çizimlerin farklı temsillerinin dijital olarak başka bir arayüze yüklenerek QR kod ile yönlendirme yapılması durumunda, yarışmaya katılan öğrencilerin başvuruları jüri değerlendirmesine alınmamakta, raportörler tarafından tutanakla belgelenerek diskalifiye edilmektedir.

Jüri Üyeleri Ve Raportörler

Jüri Üyeleri

 • Deniz ASLAN (Dr. Mimar, DS Mimarlık)
 • Erdem CEYLAN (Dr. Öğr. Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Funda UZ (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Gülşah AYKAÇ (Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi)
 • Melike ALTINIŞIK (Y. Mimar, MAA-Melike Altınışık Architects)
 • Nurbin PAKER (Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Ozan AVCI (Dr. Öğr. Üyesi, MEF Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Gürbey HİZ (Dr. Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi)
 • Sevgi TÜRKKAN (Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)

Raportörler

 • Buse ÖZÇELİK (Y. Mimar, Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Emirhan KURTULUŞ (Y. Mimar, Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi)

Kurumsal Temsilciler

 • Beyzanur KUTLU (Çuhadaroğlu, Görsel İletişim)
 • Sinem YILMAZ (Çuhadaroğlu Kurumsal İletişim Yöneticisi)

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000
İkicilik Ödülü: 20.000
Üçüncülük Ödülü: 15.000
Eşdeğer Mansiyonlar: 5.000 (3 adet)

Jüri uygun gördüğü takdirde Jüri Özel Ödülü verebilecektir. Dereceye giren katılımcıların kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 EYLÜL 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 7 EKİM 2023

Ödül Töreni ve Kolokyum: 06 KASIM 2023

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ogrenciprojeyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap