“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması

Ticaret Bakanlığı tarafından, eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları konusunda
bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek
ve  kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amaçlarıyla  “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

 “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması

Düzenleyen:Ticaret Bakanlığı
Kategori:Resim Yarışması, Sanat yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Resmî ortaokullarda okuyan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:9 ŞUBAT 2024, Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 MART 2024
Ödüller:Öğrenci Ödülü
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (Laptop) + Başarı Sertifikası
İkincilik Ödülü: Android Akıllı Telefon + Başarı Sertifikası
Üçüncülük Ödülü: Tablet + Başarı Sertifikası
Dördüncüye Mansiyon Ödülü: Gaming Kulaklık + Başarı Sertifikası
Beşinciye Jüri Özel Ödülü: Akıllı Saat + Başarı Sertifikası
İl Birincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık + Başarı Sertifikası

Okul Ödülü: Plaket
Öğretmen Sertifikası: Başarı Belgesi

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu                                                                        

Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Yarışmanın Amacı

 • Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.
 • Öğrencilerimizin, Geçmiş ile Gelecek Arasında Tüketici kavramını araştırması sağlamak Vatan, Millet, Bayrak Sevgisi ve Saygısını Geliştirmelerini Sağlamak.
 • Öğrencilerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 • Eğitim öğretim çağındaki Ortaokul öğrencilerini resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Eğitim öğretim çağındaki Ortaokul öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerini ortaya çıkarmasına vesile olmaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir. Herhangi bir ön başvuru, kayıt vs. yapılmasına gerek yoktur. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar. 
 • Yarışma ortaokul ve dengi okulların 5,6,7 ve 8 inci sınıfları arasında sınıfları olmak üzere tek kategori de yapılacaktır. 
 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır. 
 • Eserler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir. Resimler Paspartusuz olacaktır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. (SİM boyalar kullanılmayacaktır.)
 • Eserlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. Eserlerin teslim edilecekleri Ticaret İl Müdürlükleri iletişim listesi şartnamenin ekinde sunulmaktadır.
 • Hangi ilden katılım sağlanacak ise eser sahibi veya okulu ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibata geçecektir.
 • Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinde duyurular kısmından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresi ve https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Yarışma Şartnamesi” içerisinde bulunan gerekli formları doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.  
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.  
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir. Ticaret İl Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Yalnızca ödüle layık görülen Türkiye Geneli Derecesine giren eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce muhafaza edilecektir. 
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışma katılımcısı öğrenci bireysel başvurabilir ya da okul ile toplu olarak eserini iletebilecektir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne ekte bulunan (tablo-1 etiket) etiket yapıştırılacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı 

 • Eserlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayı ile birlikte Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. 
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.           

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. 
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan beş esere ödülü Bakanlık tarafından verilecektir. 
 • Seçici Kurul tarafından her il için ayrıca bir değerlendirme yapılarak il bazında 1 (bir) eser belirlenerek İl birincisi olarak ödüle layık görülecektir. Eser sahibinin bilgisi ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine bildirilecektir. (İllerde ikincilik, üçüncülük ve mansiyon belirlenmeyecektir.)
 • İl bazlı olarak değerlendirme sonucunda Seçici Kurul tarafından seçilecek İl birincilerine ödülleri Bakanlıkça temin edilecek ve ilgili Ticaret İl Müdürlükleri tarafından eser sahibine verilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından il bazlı yapılacak değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda o ile ödül verilmeyecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Değerlendireme Kriterleri 

Derecelendirme: En az 10, En fazla 20

 • Amaca uygunlukla ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme         
 • Resimlerde kullanılan çizim tekniğinin uygunluğu  
 • Resimlerin Özgünlüğü            
 • Resimlerin görselliği  
 • Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği        
 • toplam            

Seçici Kurul              

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Atilla İLKYAZ
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe BİLİR
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu ŞENER
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Ayşegül TÜRK
 • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Yakup GÜZEL 

Ekler 

 • Eserin arka yüzüne yapıştırılacak etiket.
 • Veli İzin Belgesi, Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname (eser ile gönderilecek)

Katılımcılardan İstenilenler                                           

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu, Taahhütname ile Veli İzin Belgesi” 
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali) 

Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları                      

Eserler teslim süresi 01 Aralık 2023 tarihinde başlar en geç 09 Şubat 2024 Cuma günü saat 17:00’de biter. Eserlerin teslimi İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerine kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir. 

 • Kargo ücreti gönderene aittir.

Yarışma Sonuç Duyurusu                

Yarışma sonuçları 

 • http://ticaret.gov.tr https://tuketici.ticaret.gov.tr/
 • https://www.facebook.com/etuketici/  
 • https://twitter.com/etuketici www.instagram.com/etuketici/

adreslerinden duyurulacaktır.

Yarışma İletişim                    

İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tüketici Politikaları ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğü

 Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo) Erkan VURAL (Memur) 

Bilgi İçin

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü Telefon: 0 312 449 44 11

Fax: 0 312 449 45 22

e-posta: E.Vural@ticaret.gov.tr

 “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülü

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (Laptop) Core i5 işlemci, mimarisi:64-bit işletim sistemli, Windows 11 Home yazılımlı, 4,2 GHz, 256 GB, 8 GB Ram + Başarı Sertifikası

İkincilik Ödülü: Android Akıllı Telefon Dokunmatik Ekran, 128 GB Hafıza, 6 GB Ram, + Başarı Sertifikası

Üçüncülük Ödülü: Tablet 10.4 inch, 64 GB Hafıza, 4 GB Ram + Başarı Sertifikası

Dördüncüye Mansiyon Ödülü: Gaming Kulaklık Kablolu, Kulaküstü, Hoparlör Çapı 50 mm + Başarı Sertifikası

Beşinciye Jüri Özel Ödülü: Akıllı Saat 130 – 205 mm, Suya dayanıklı, Slikon Bant, 1.64 inch Ekran, AMOLED Ekran, + Başarı Sertifikası

İl Birincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık 103,5 Db, Katlanır, Ankastre, Kablosuz, USB C Tipi, Ses kontrolü Tuşlu + Başarı Sertifikası

Okul Ödülü

Birincilik Ödülü: Birincilik Plaketi

İkincilik Ödülü: Birincilik Plaketi

Üçüncülük Ödülü: Birincilik Plaketi

Dördüncüye Mansiyon Ödülü: Dördüncülük Plaketi

Beşinciye Jüri Özel Ödülü: Beşincilik Plaketi

İl Birincilik Ödülü: İl Birinciliği Plaketi

Öğretmen Sertifikası

Birincilik Ödülü: Başarı Belgesi

İkincilik Ödülü: Başarı Belgesi

Üçüncülük Ödülü: Başarı Belgesi

İl Birincilik Ödülü: Başarı Belgesi

Dördüncüye Mansiyon Ödülü: Başarı Belgesi

Beşinciye Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

 • İlgili alan öğretmenlerine yarışmaya destek verdiklerine ilişkin teşekkür belgesi verilecektir.
 • Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü ve öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Teslim (Başvuru) Tarihi: 09 ŞUBAT 2024, Saat 17.00

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 15 ŞUBAT 2024

Ödül Kazananların Açıklanması : 15 MART 2024 (değişebilir)

(15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde ya da Bakanlığımızın belirleyeceği tarihte düzenlenmesi planlanan Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni sonrasında sonuçlar tüm yarışmacılara duyurulacak, daha öncesinde dereceler açıklanmayacaktır.)

Ödül Töreni Tarihi: 15 MART 2024 (değişebilir)

Eserlerin Sergilenmesi: 15 MART 2024 (değişebilir)

Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.   

 “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/ortaokullar-arasi-resim-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap