Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, geleceğin önemli ve etkili sinema sanatçılarını ülkemizde ağırlamak; hem kendi aralarında hem de ülkemiz sinemacıları ile pozitif bağlar kurmalarını sağlamak, yetenekli gençleri sinema aracılığı ile sanata yönlendirmek ve onlara yeni imkanlar sunmak amaçlarıyla Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali

Düzenleyen: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında;
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın organizasyonu ile.
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgi duyan ve şartnamede yer alan koşulları taşıyan herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:AĞUSTOS 2021
Ödüller:Türkçe Konuşan Filmler Yarışması Kategorisi
En İyi Film Ödülü: 5.000 €
TRT Özel Ödülü 2.500 €
En İyi İkinci Film Ödülü: 1.500 €
En İyi Üçüncü Film Ödülü: 1.000 €
Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi
En İyi Film Ödülü: 5.000 €
Jüri Özel Ödülü: 2.500 €
En İyi İkinci Film Ödülü: 1.500 €
En İyi Üçüncü Film Ödülü: 1.000 €

Yarışma Amacı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın organizasyonu ile düzenlenen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27 – 29 Ağustos 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Festival ile birlikte sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücü ortaya konularak; hem ülkemizin hem de diasporaların ve diaspora topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır.

Diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili sinema sanatçılarını ülkemizde ağırlamak hem kendi aralarında hem de ülkemiz sinemacıları ile pozitif bağlar kurmalarını sağlamak, yetenekli gençleri sinema aracılığı ile sanata yönlendirmek ve onlara yeni imkanlar sunmak festivalin en önemli amaçları arasında yer almaktadır.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya 1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış kısa filmler başvurabilir.
 • Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali için Diaspora toplumlarının bulundukları ülkelerde sürdürdüğü hayatı gerçekçi ve sanatsal olarak ekrana yansıtabilecek kısa film başvuruları kabul edilecektir. Bu çerçevede alınan başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar beklenmektedir.
 • Bunun yanı sıra, Diaspora topluluklarının yaşadıkları ülkelere yaptıkları katkılar, var olma mücadeleleri ve yaşama tutunma gayretlerini yansıtan başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca bu kavramları tehlikeye düşüren ve günlük hayatın bir gerçeği olarak süregelen ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi başlıklar da konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzere başvurularda işlenebilecek diğer temalardır.
 • Festivale başvuran tüm filmlerin değerlendirilmesi bu tema ve özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 • Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin iki ayrı yarışma kategorisi bulunmaktadır.
 • Başvuran filmin dili Türkçe ve/veya Türkçe lehçelerinde ise ‘’Türkçe Konuşan Filmler’’ kategorisinde, başka bir dilde ise ‘’Yabancı Dilde Filmler’’ kategorisinde değerlendirilir.
 • Yarışmaya jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan, kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmler katılabilir.
 • Ön jüri gerekli gördüğü taktirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir.
 • Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir ancak tek bir film ile festivale katılabilirler.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılıma engel değildir.
 • Eser sahiplerinin festivalin internet sitesi üzerinde açılan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.
 • Festival yönetimi, filmden 30 saniyelik bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini festivalden çekemezler. Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
 • Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi internet sitesi üzerinden ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilmeyen filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
 • Yarışmaya kabul edilen filmlerin yaratıcı ekibinden sadece iki temsilci festivale davet edilecektir. Festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.
 • Filmler ana jüriye ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.
 • Film üzerinde üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcı, film üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini ve kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir.

Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde;

 • Film Filmin İngilizce  altyazılı gösterim  kopyasını  (DCP,  H264  veya  Apple  ProRes formatlarında)
 • Türkçe dışında bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce altyazılı kopyasını
 • Filmden 5 adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğrafı
 • Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafını
 • Filmin dikey afişini (JPEG veya TIFF formatında)
 • Teaser ve / veya fragmanını (MP4 veya MOV formatında)
 • Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özetini (max. 50 kelime)
 • Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisini (max. 50 kelime) festival yönetiminin uygun gördüğü bir iletişim kanalı vasıtasıyla ulaştırması gerekmektedir.
 • Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, gerekli gördüğü taktirde filmleri kısa filmin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmak amacıyla ve çeşitli organizasyonlarda gösterebilir, tanıtabilir, bunun için filmlerin yönetmenlerine bilgi verir ve gerekli izinleri alır.
 • Festival yönetimi yönetmelik konusunda her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.

Jüri ve Değerlendirme

Jürilerin seçimi festival yönetiminin takdirindedir. Festival yönetimi jüri üyelerini sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.

 • Ana Jüri en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşur.
 • Jürilerin isimleri festival basın toplantısında ve festivale ait mecralarda ilan edilir.
 • Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
 • Jüri, festival yönetimi tarafından belirlenmiş olan ödüllerin her birisini tek bir filme verir, hiçbir ödülü iki film arasında bölüştüremez.
 • Jüri, festival resmi ödül listesinde yer almayan herhangi bir dalda ‘ek’ ödül veremez.
 • Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür. Filmleri festival yönetiminin belirleyeceği tarihlerde ve salonlarda toplu olarak izler.
 • Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini ve ödül alan filmleri jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
 • Jüri kararları, jüri toplantısı sonunda tüm üyelerin imzasının bulunduğu tutanağın festival yönetimine teslim edilmesi ile resmileşir.

Diğer Hususlar

 • Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri ve finale kalan filmlerin gösterim ücreti (telif) ödemeleri, hak sahiplerine 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenir.
 • Eser işletme belgesi olmayan (Türkiye yapımı) filmlere gösterim ücreti ödemesi yapılmaz. Bunun yerine eser işletme belgesi alımındaki masraflar festival yönetimi tarafından karşılanır.
 • Festivalde akçeli ödül alan filmlerin sahiplerine ayrıca gösterim ücreti ödenmez.
 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödül kazanan yarışmacıların alacağı ödül tutarlarından ilgili kanun maddesinde belirtilen oran tutarında kesinti yapılarak vergi dairesine ödenecektir.
 • Ödül kazanan filmlerin yönetmenleri ödül törenine katılmakla yükümlüdür. Mazeret bildirmeden ödül törenine katılmayan hak sahiplerine ödül kazanmış olsalar dahi akçeli ödülleri verilmez.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Ödülleri

Türkçe Konuşan Filmler Yarışması Kategorisi
En İyi Film Ödülü: 5.000 €
TRT Özel Ödülü 2.500 €
En İyi İkinci Film Ödülü: 1.500 €
En İyi Üçüncü Film Ödülü: 1.000 €


Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi
En İyi Film Ödülü: 5.000 €
Jüri Özel Ödülü: 2.500 €
En İyi İkinci Film Ödülü: 1.500 €
En İyi Üçüncü Film Ödülü: 1.000 €

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 TEMMUZ 2021
Ödül Töreni: AĞUSTOS 2021

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.diasporafilmfestival.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap