Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2023

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak amacıyla Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2023

Düzenleyen:Ege İhracatçı Birlikleri – Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Profesyonel ve Öğrenci Kategorilerinde olmak üzere katılım koşullarından ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:28 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:25 EYLÜL 2023
Ödüller:Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺

Profesyonel Kategorisi Kategorisi
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

+ Yurtdışı Fuar Katılımı
+ Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
+ Üniversite Özel Ödülü
+ İş veya Staj Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Hayallerin tasarıma, tasarımların mobilyaya dönüştüğü mobilya sektörü ülkemiz için cari
fazlası veren, ithal hammaddeye ihtiyaç duymayan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün
üretim, müteşebbis, tasarım, teknoloji, istihdam vb. imkanları ele alındığında, Türk mobilya
sanayisinin önümüzdeki dönemlerde global ölçekte söz sahibi olma ve trendlere yön verme
açısından önemli bir potansiyeli olduğu aşikardır. Dünyaca referans kabul edilen araştırma
merkezi Centre for Industrial Studies’in (CSIL) raporuna göre, Türkiye küresel mobilya
ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. İhracat
bağlamında lokomotif sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayisinin,
mobilya ihracatında ilk 5 ülke hedefinin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün
mobilya tasarımı ve üretiminin artması gerekmekte olup, bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli
tasarımcılardır. Bu bilgiler ışığında; Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı; mobilya
sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken,
markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmaktır.

Tema

Fikir, tecrübe ve hayallerin tasarıma dönüştüğü mobilya sektöründe yüksek katma değerli ürün
üretebilmesi hedefi ve inovatif ürünler ortaya çıkarabilmek amacıyla III. Ezber Bozan Tasarım
Yarışması’ nın teması bir önceki sene olduğu gibi “SMART” olarak belirlenmiştir.

SMART teması ile; kullanıcı sorun ve ihtiyaçlarına akılcı, yenilikçi, sürdürülebilir, ergonomik,
estetik çözüm önerileri sunan, kullanıcının amacı doğrultusunda yaşamını kolaylaştıran, mevcut
alanı optimum düzeyde kullanan mobilya tasarımları ifade edilmektedir.

Bununla birlikte; yarışmacılar, tasarımın en önemli unsurlarından olan insan, ekipman ve yaşam
alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, tasarımın uygulanabilir kılınabilmesi için gerekirse yapay zeka ve teknolojik öğelerden faydalanabilirler. Ancak, tasarımcı sunumlarında tasarımlardaki yapay zeka veya teknoloji entegrasyonlarının uygulanabilirliğine jüriyi ikna etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ikna için beklenilen elektronik devrelerin çizimi veya mühendislik hizmeti değil, araştırarak ve danışarak gerekli düzenlemelerin kurgulanıp sunulmasıdır.

SMART teması ile mobilya sanayinin rekabet gücüne katkı sağlayacak ve ihracatı arttıracak
fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda yarışmaya katılacak tasarımların
üretilebilir olması beklenmektedir.

Ayrıca tasarımların, mobilya imalatında kullanılan geleneksel malzemelere (ahşap, ahşap esaslı
levhalar, metal, plastik, cam vb.) ilaveten yeni/inovatif malzemelerin de kullanımıyla
yenilenebilir, sürdürülebilir ve gelişen teknolojinin günlük yaşam ve alışkanlıklar üzerindeki
etkilerine yönelik bütünsel ifadeleri içermesi beklenmektedir.

Not: Yapılacak tasarım sadece mobilya odaklı olmalıdır. Mekan dekorasyonu yarışma
kapsamında değildir.
Mobilya tasarımı tekil veya takım olabilir.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na başvuracak yarışmacılardan tasarımlarında; “Oturma,
Dinlenme, Çalışma ve Depolama” fonksiyonlardan en az birine uygun projeler hazırlamaları
beklenmektedir. Bu kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcı Kategorileri

Yarışma; Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

Öğrenci Kategorisi;

 • Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık, Mimarlık ve
  Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile
  ilgili programlarında lisans düzeyinde eğitim görenlere açıktır. (Yüksek lisans
  düzeyinde eğitim alanlar yarışmanın profesyonel kategorisine başvurmalıdır.)
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en
  fazla 3 kişiden oluşabilir, aynı bölümde öğrenci olma zorunluğu yoktur. Yukarıda
  belirtilen bölümlerde öğrenci olmak kaydıyla grup oluşturulabilir. Grup katılımında,
  ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir. Öğrenci kategorisinden
  başvuru yapacak adayların başvuru tarihi itibarı ile öğrenci olması gerekmektedir. Bu
  kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

*Ekip üyeleri arasında profesyonel yarışmacının olduğunun tespiti halinde, başvuru yapılan kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye alınacaktır.

Profesyonel Yarışmacı Kategorisi;

 • a. Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık, Mimarlık ve
  Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile
  ilgili lisans programlarından mezun olanlara ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim
  görenlere açıktır. (Yüksek lisans düzeyinde eğitim alanlar yarışmanın profesyonel
  kategorisinebaşvurmalıdır.)
 • Profesyonel katılımcılar yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir.
  Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yukarıda belirtilen bölümlerin birinden mezun
  olanlar ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim görenler grup oluşturulabilir. Grup
  katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.

**Ekip üyelerinden en az birinin profesyonel olması halinde grup profesyonel
kategorisinden başvurabilecektir.

 • Profesyonel yarışmacı kategorisinde katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. (Ekip katılımlarında öğrencinin yer alması durumunda 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.)

**Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan yarışmacının
başvurusunu, mezuniyet tarihinden önceki bir tarihte yapıyorsa öğrenci kategorisinden,
mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte yapıyorsa profesyonel yarışmacı kategorisinde
yapması gerekmektedir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları 

 • Yarışma kapsamında başvurusu yapılan her paftanın / tasarımın; başvuru yapan yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş, özgün olması, başka bir yarışmaya katılıp dereceye girmemiş ya da bir ödül almamış ya da başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanılması durumunda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği’nce geri alınır.

Ayrıca, yarışmaya başvurusu yapılan tasarımın özgün bir çalışma olmaması, daha önce kamuya sunulmuş olması, bu yönde bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

 • Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ve Jüri üyelerinin birinci dereceden yakını, herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 • Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen mobilya ile ilgili herhangi bir tasarım
  yarışmasında ilk üç dereceye girerek yurtdışı eğitim bursundan faydalanan yarışmacılar bu
  yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapabilir. Ancak birden
  fazla tasarımı dereceye girerek para ödülü almaya hak kazansa dahi sadece bir kez para
  ödülü alabilir.
 • EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında web sitesine yüklenen
  belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen
  katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin asıllarını saklama
  sorumluluğu tamamen yarışmaya başvuran kişiye aittir.
 • Yarışmanın www.ezberbozantasarimlar.org adresinde yer alan BAŞVURU modülüne
  girilerek kayıt sırasında iletilecek ‘Başvuru Numarası’ rumuz olarak kullanılacak ve
  proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir. Yarışmaya başvurulan pafta/tasarım bu
  numara ile takip edilecektir. Yarışmacının pafta ya da başvuru metnine ayrıca bir
  rumuz vb. belirtmesi gerekmemektedir.
 • Gönderilecek tasarımlarda ve pafta metninde tasarıma ilişkin, katılımcının veya proje
  grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve
  iletişim bilgileri veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret
  bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz
  görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Başvuru sırasında web sitesinde ilgili tüm alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede
  belirtilen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılmak için
  gerekli şartları taşımayan, şartnameye uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu
  alanları doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan
  adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar, tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 28.08.2023 Pazartesi günü saat:
  23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 28.08.2023 saat
  23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede
  oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun
  tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
 • Ege İhracatçı Birlikleri, dereceye giren tasarımlarından bir ya da birkaçının bir örneği ya da
  ölçekli prototipi (gerekirse 3D Yazıcı tekniği ile) üretimini uygun gördüğü alanlarda
  sergilemek üzere gerçekleştirebilecektir. Gerek görülmesi halinde, Ege İhracatçı Birlikleri,
  tasarımcı ile üretimi gerçekleştirecek firma/firmaları bir araya getirebilecek, aynı zamanda
  varılacak mutabakatla tasarım üzerinde revizeler yapılabilecektir. Üretimi yapacak olan
  firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.
 • Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini
  beyan etmektedir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, Ege İhracatçı Birlikleri’nden verilecek ödüller
  dışında başka hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.
 • Herhangi bir neden ile ödül kazanan bir projenin yarışmadan menedilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve haklar devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ezberbozantasarimlar.org) duyurulacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü
  kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri
  ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül
  geri alınır.
 • EİB, Ezber Bozan Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak,
  arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergileme hakkına
  süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Ezber Bozan Tasarım Yarışması
  Başvurusunu gerçekleştirenin/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını
  üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde EİB’in işbu maddede yer alan
  haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği EİB’e derhal
  bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun
  gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.
 • Ezber Bozan Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına
  ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi
  halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da
  başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak
  katılımcıların sorumluluğunda olup, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir
  sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • EİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla,
  bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli
  olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin EİB’e süresiz olarak tam
  kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat
  Eserleri Kanunu, gerekse 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer
  ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil,
  umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için EİB’e tam
  lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • EİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik
  çalışmalarının bir parçası olarak, EİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital
  ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli
  kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu
  bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep
  edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı EİB’ intakdirindedir.
 • Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlara itiraz süresi
  bulunmaktadır. Tasarıma 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde jüri üyelerince
  itiraz değerlendirilip ilgili tasarımcıdan savunma talep edilecektir. Jürinin, itirazı haklı
  bulması halinde ilgili tasarımın diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda
  diskalifiye edilen isteklinin projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüller geri
  alınacaktır.

Diğer Hükümler

 • Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma
  sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara
  açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt
  ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa
  yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir.
 • EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme ve
  şartnamedeki tüm maddelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru
  süresini uzatabilir. Final gecesinin tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar.
  Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya
  ilişkin tüm duyurular www.ezberbozantasarimlar.org adresinden yapılacaktır.
 • EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta
  duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme
  hakkına sahiptir.
 • Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını
  ve seçici kurul/jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Aynı doğrultuda, yarışmanın web
  sitesi aracılığıyla kaydolarak Başvuru Numarası alan yarışmacılar bu şartnamenin belirlediği
  tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Yöntemi ve Belgeleri

 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar
  “www.ezberbozantasarimlar.org” web sitesinden temin edilecektir.
 • Yarışmaya tüm başvurular www.ezberbozantasarimlar.org adresine girilerek “Başvur”
  bölümünden kaydolunarak gerçekleştirilecektir. Sistem tarafından her bir adaya başvuru
  numarası tanımlanacak olup, adaylar bu numarayla web sitesi üzerinden giriş yaparak
  başvurularında güncellemeler yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru numaralarının
  kaydedilmesi önem arz etmektedir.
 • Dijital formatta hazırlanacak pafta, proje metni vb. tüm bilgi/belgeler
  “ezberbozantasarimlar.org” adresine yüklenecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web
  sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Tüm yarışmacılar (ekip katılımı durumunda ekibin her bir üyesi ayrı ayrı
  imzalamalıdır), web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini, katılımcı
  taahhütnamesini ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili
  Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu’nun her sayfasını imzalamalıdır. Her sayfası
  imzalı şartname, katılımcı taahhütnamesi ve bilgilendirme formu ile şartnamede
  belirtilen başvuru belgeleri web sitesinin ilgili alanlarına yüklenerek yarışmaya başvuru
  yapılabilmektedir.

Başvuru Belgeleri

Aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenmelidir;

Yarışmacı Bilgileri

 • Kimlik belgesi,
 • Şartname, Taahhütname ve KKVK belgesi (Tüm sayfaları imzalı olarak
  yüklenmeli),
 • Öğrenciler için öğrenci belgesi, profesyoneller için diploma (Öğrenciler için öğrenci
  belgesi tasarım teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.) (Kimlik kartları kabul
  edilmeyecektir),
 • otoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf
 • Özgeçmiş: Katılımcıların isimlerini, kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren
  DOC ve PDF formatında sisteme yüklenmelidir.

Proje Bilgileri
Projede olması gerekenler;

 • Proje Anlatımları

-Proje Adı
-Proje Raporu (min. 150-max 500 kelimeden oluşan projeyi yazılı olarak anlatan,
tasarımın amacını, ön görülen malzemeleri, üretim tekniğini, çözdüğü problemi, getirdiği
yeniliği vb. detaylı açıklayan bilgiler)

 • Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta 16*9 yatay formatta, en az 300 dpi çözünürlükte PDF olmalıdır. Tasarımların jüri tarafından detaylı incelenebilmesi için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Paftada projenin fonksiyonel ve estetik yönlerini, nasıl kullanılacağını iyi anlatan en az bir adet veya daha fazla sayıda görsel, projenin nasıl uygulanacağını ve teknik detaylarını gösteren en az bir adet kesit (tercih edilirse daha fazla çizim de eklenebilir), tasarımın kullanıcıyla birlikte görünümü, ölçekli çizimler ve kısa açıklamalar olmalıdır.


**Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun
ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim
bilgilerinin yer alması KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda proje değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuru Süreci

Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 28.08.2023 saat: 23:59’a kadar
göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 28.08.2023 saat 23:59’u aşmayacak şekilde
programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle
tasarımlara ait evrakların sisteme kayıt edilememesi/ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma
organizasyonu sorumlu değildir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Smart olması
 • Estetik olması
 • Özgün olması
 • Mevcut teknolojilerle üretilebilir olması

Not: Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama kriterlerden en az birini karşılamayan
tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak olup, tasarımların paketlenebilir ve
sürdürülebilir malzemelerden üretilmesi olumlu değerlendirilecektir.

Değerlendirme Yöntemi

Birinci aşamada; Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, ikinci aşamaya
geçmek üzere detayları belirtilen değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve şartnamede
belirtilen tarihte ilan edilerek kamuyla paylaşılacaktır.

İkinci Aşamada seçilen projeler gerek görülmesi halinde, proje sunumu için davet edilecek ve
tasarım sahipleri tarafından jüriye yüz yüze ya da online olarak sunumlar
gerçekleştirilebilecektir. Sunumun nasıl yapılacağına jüri üyeleri karar verecektir. Ve
sonrasında yapılacak seçim ile dereceye giren ilk 3 profesyonel ve ilk 3 öğrenci projesi
belirlenecektir.

Jüri

Yarışma jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 • Serdal Korkut Avcı
 • Enrique Marti
 • Fulden Dehneli
 • F. Doruk Yorgancıoğlu
 • Berkay Gürsoy
 • Ece Yalım
 • Gamze Güven
 • Özlem Yalım
 • Mehmet Mehmetalioğlu

Ege İhracatçı Birlikleri yukarıdaki jüri üyeliklerinde değişiklik yapabilme hakkını saklı
tutar ve bunu yarışma web sitesinde ilan eder.
Bu konuda doğabilecek uyuşmazlık ve
sorunları çözmede Yarışma Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Ege İhracatçı Birlikleri – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR

Tel: 0232 488 60 25

Faks: 0232 488 61 00

E-posta: tarim2@eib.org.tr

www.ezberbozantasarimlar.org

Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

 • Para Ödülü

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺

Profesyonel Kategorisi Kategorisi
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödülü alamaz.
Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara
ödenecektir.
Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

 • Yurtdışı Fuar Katılımı
  Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı
  durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı
  sıra masrafları EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.
  (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)
  *Bu ödülün verilmesi EİB’in takdir yetkisinde olup hangi fuara katılım sağlanacağı, hangi
  tarihlerde gidileceği münhasıran EİB tarafından belirlenecektir. Yarışmacılar yurtdışı fuara
  katılım sağlanmadığı yahut tarihlerin uygun olmadığı gibi gerekçelerle ödülün parasal
  karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.
 • Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
  Ticaret Bakanlığının 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Tasarım
  Organizasyonu Desteği hükümleri çerçevesinde yarışmamızda dereceye giren ve ilgili genelge
  kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak
  mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş
  yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu
  döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar
  Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.
  Genelge’nin 7’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının
  gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine
  başvurmak isteyenler Ek 4 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim
  kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak
  başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 3 de yer alan belgelerle
  birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu
  nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların
  belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 3 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın
  gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında
  Bakanlığa iletir.
  Bakanlık; Ek 5 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve
  yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her
  yılın haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden
  faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

İlgili genelge ve eklerine Ticaret Bakanlığı sitesinden Destekler, İhracat Destekleri, 5973 Sayılı
İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelgeler başlıkları seçilerek ulaşılabilir.

Yurt dışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten iti baren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmişolur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (YDS/eYDS vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler. (Yurt dışı eğitim ödülü, Ezber Bozan tasarım yarışmasının Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması halinde geçerli olacaktır.)

Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge kapsamında yurt dışı eğitim desteğinden faydalanması uygun görülen yarışmacıların söz konusu destek karşılığında Türkiye’ye faydalı olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yarışmacı tasarım eğitim programını tamamlaması sonucunda en az 2 yıl süreyle Türkiye’de çalışacağını kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, yarışmacı destek kapsamında aldığı eğitim ve yaşam giderlerinin tamamını 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme faiziyle birlikte ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.”

Üniversite Özel Ödülü
Yarışmanın öğrenci kategorisinde en çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversite, yarışmanın
web sitesinde ve final gecesinde ayrıca ilan edilerek onurlandırılacaktır.

İş veya Staj Ödülü
Yarışmada her bir kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylara mümkün olması halinde
Ege bölgesinde faaliyet gösteren mobilya firmaları tarafından ücretli staj/ iş imkânı
sağlanabilecektir.

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 28 AĞUSTOS 2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 25 EYLÜL 2023

Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ezberbozantasarimlar.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap