Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması

Fatih Belediyesi tarafından, İstanbul’un kalbi olarak nitelendirilen Fatih ilçesinin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmişten günümüze gelen kültürel mirasın sanatçı gözüyle tuvale aktarılması amaçlarıyla Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması

Düzenleyen:Fatih Belediyesi
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 ARALIK 2021 (Güncellendi)
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Başarı Ödülü: 7.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (10 Adet)
Fatih Belediyesi Özel Ödülü: 1.500 ₺ (10 Adet)
Sergileme: 30 Adet (Sergileme ve Kitap Hediye Çeki)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Tarih sahnesinin birçok dönemine ışık tutan, zengin tarihi miras ve kültürel çeşitliliğe sahip Fatih ilçesinin kültürel mirasını tuvale aktarıyoruz. O olmasa İstanbul olmazdı diyebileceğimiz Fatih’in Somut ya da Somut Olmayan Kültürel Mirası arasından sanatçılar kendi konularını seçecekler. Bu konular arasından ruhlarına dokunan ayrıntıları tuvallerinde farklı teknikler ile yansıtacaklar.

Yarışma Amacı

Yetişkin Kategorisinde düzenlenen Fatih Belediyesi “Tarihten Tuvale” yarışması;

Fatih, bünyesinde barındırdığı tarihi zenginlikleri sebebi ile herkesin ilgilendiği, tanıdığı ve gördüğü bir ilçe özelliği taşımaktadır. Birçok tarihi yapıya, müzeye ve sanatsal üretim yapan atölyeye ev sahipliği yapan Fatih; ayrıca somut olmayan kültür mirasımızın izlerini de taşımaktadır. Tarihten Tuvale resim yarışması, bu izleri, sanatçıların gözünden seyretmeyi amaçlar. Tarihin arka sayfalarından tuvale aktarılan resim yarışması ile Fatih’in kültürel mirası resim deneyimi ile tanıtılacaktır.

Kapsam

Bu rehber Fatih Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Resim Yarışması’nın, yarışma katılım şartlarını, seçilecek resim sahiplerine verilecek ödülleri kapsar.

Yarışma Kategorileri

Yetişkin Kategorisi

Yetişkin Kategorisi; 18 yaş ve üzeri

Tarihten Tuvale Resim Yarışması Konu Başlıkları

Fatihin Somut ya da Somut Olmayan Kültürel Mirası

 • Tarihi Eserler,
 • Kültürel Zenginlikler,
 • Kahvehaneler,
 • Tarihi Kütüphaneler,
 • Fatih Sokakları,
 • Fatih Bakkalları,
 • Geleneksel sanatlar ve zanaatler
 • Dini mekânlar,
 • Dini ritüeller,
 • Mezarlıklar, Hazireler, Türbeler,
 • Semt pazarları(Çarşamba pazarı  gibi)
 • Fatihin Hanları,
 • Topkapı Sarayı,
 • İskeleler,
 • Tren Garı,
 • Şehir Hatları Vapuru,
 • Meydanlar, Çeşmeler,
 • Geleneksel Zanaatler,
 • Tarihi bostanlar,
 • Fatih Semtlerinde Gündelik Yaşam,
 • Fatih’te yaşayan sanatkar ve zanaatkarların hayatından kesitler,
 • Boza, kahve, lokum vb. gelenekler….
 • Sokak satıcıları, Küfeciler…
 • Kitabeler, Kuşevleri, Sadaka Taşları, Mezar Taşları, Anıtlar, Sarnıçlar, Kuleler,Surlar….
 • Mahyalar,
 • Balıkçılar,
 • Fatihin Çarşıları,Sahaflar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Tahtakale, İMÇ Blokları ve benzeri konular.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmaya Katılım Şartları (“Tarihten Tuvale” Konulu Resim Yarışması)

Yarışmaya 18 yaş ve üzeri bireyler katılım sağlayabilir. Yurt içi ve yurt dışı katılım açıktır.

Yarışmaya katılacak eserler serbest teknik kullanılarak tuval üzerinde uygulanmalıdır.

Yarışmacı, aynı eser üzerinde bir veya birkaç teknik uygulayabilir.

Her yarışmacı bir eser ile katılım sağlayabilir. Birkaç eserin bir araya getirilmesiyle oluşan eserler tek bir eser olarak değerlendirilecektir.

Resim dalında teslim edilen eserlerin boyutları;

Kısa kenar en az 50cm, uzun kenar en fazla 140cm aralığında olmalıdır.

Yarışmacıların tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri gereklidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Eserlerde yarışmacıya ait bir imza ya da paraf kullanılması dahilinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Gönderilmesi

Yarışmacılar, öncelikle www.fatih.bel.tr adresinde yer alan başvuru katılım formunu doldurmalıdır.

Kayıt tamamlandığında katılımcılara “Başvurunuz alındı.” şeklinde bir bildirim gelecektir.

Yarışmacılar eserlerini paketledikten sonra Kadırga Sanat Galerilerine teslim etmelidir.

Başvurusu eksiksiz olarak tamamlanan yarışmacı adaylarının her birine eser teslimi sırasında (her yarışmacıya farklı olmak üzere) birer kod verilecektir.

Yarışmacılar eserlerini teslim ederken kendilerine verilecek bu kod ile değerlendirmeye alınacaktır.

Katılımcı, başvuru yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

Başvuruda istenilen belgelerden bir ya da birkaçının eksik / yanlış olması elenme nedenidir. Katılımcılar önce şartnamede istenilen belgelerle birlikte başvurularını online olarak tamamlamak durumundadır. Sistem belirtilen tarih ve saatte kapatılacak olup yaşanacak gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

Telif ( Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları tüm kategorilerdeki eserler için süresiz olarak tüm kullanım hakları Fatih Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Fatih Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, tüm kullanım haklarını süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam, her türlü mecra, her türlü materyal içeriğinde (grafik, tasarım, video, görsel ve basılı malzemeler, hediyelik eşya, obje üzerine tasarım vb.) eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (resim ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Fatih Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilecektir.
 • Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Fatih Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını, üzerindeki resimle birlikte tuval, çerçeve gibi resim malzemelerinin de Fatih Belediyesi sahipliğine geçtiğini kabul eder. Fatih Belediyesi bu resimleri malzemeleriyle birlikte orijinal halini belediye ana binası, belediye ait tüm binaların duvarlarında, yurtiçi ve yurt dışı tüm sergi salonlarında sergileyebilir. Ayrıca Fatih Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Fatih Belediyesi eserlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Gönderilen resimlerin tamamı yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır. Başkasına ait resimlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen resmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şehir dışından yapılan başvurularda eserler sahiplerine gönderilirken karşı ödemeli gönderilecektir. Düzenleme Kurulu, eser ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Fatih Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışma sonuçları Kadırga Sanat Galerileri’nin www.kadirgasanat.com adresinde ve Fatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde eş zamanlı olarak Kadırga Sanat Galerileri ve Fatih Belediyesi’nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler ücretsiz sergilenebilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül kazanan tüm eserlerin telif hakları, birlikte Fatih Belediyesi olacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Mete Ağyar
 • Murat Kösemen
 • Prof.Dr. Ahmet Albayrak
 • Ceyda Güler
 • Dr.Öğr.Üyesi Metin Erkan Kafkas
 • Fatih Belediyesi Temsilcisi

Tarihten Tuvale Adlı Resim Yarışması Puanlama ve Değerlendirme

Değerlendirme ve puanlama 4 ana kıstas üzerinden gerçekleştirilecektir.

 1. Konuya Yaklaşım 25 puan
 • Kompozisyon 25 puan
 • Renk Düzeni 25 puan
 • Üretkenlik 25 puan

Genel Katılım Koşulları ve Esasları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılması yasaktır. Jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci derece akrabalarının gönderdikleri eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, yarışma amatör veya profesyonel, resim yapmaya meraklı yetişkin kategorisinde 18 yaş ve üstü herkese, herkese açıktır.
 • Yetişkin kategorisinde eserler Fatih ilçe sınırları içinde değerlendirilecektir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği belgelerin/eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yetişkin kategorisinde gönderilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından konu bakımından Fatih ilçesi sınırlarını tanıtmış olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • İdarenin onayladığı eserlerle ilgili belediyenin düzenlediği bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği resimlerin gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Düzenleyici kurul ve seçici kurul elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile ilgili düzenleyici kurul tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan eserlerin orijinallerini sergileme süresi boyunca galeride tutacaktır.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’nin www.fatih.bel.tr, www.kadirgasanat.com adreslerinde, Fatih Belediyesi’nin ve Kadırga Sanat Galerileri’nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru Adresi ve Yarışma Sekreteryası

Fatih Belediye Başkanlığı

Kültür İşleri Müdürlüğü

Telefon: 0 212 453 14 53/1544

Yetkili Kişi : Eda SELİMOĞLU

E-Posta: edaselimoglu@fatih.bel.tr

Diğer Hususlar

Fatih Belediyesi, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

Fatih Belediyesi, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda Fatih Belediyesi Resim Yarışması Jüri üyelerinin kararı geçerlidir.

Derecelendirmeye giremeyen eserler 12 Kasım 2021 – 24 Kasım 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kadırga Sanat Galerileri’nden teslim alınabilir. Teslim alınmayan eserlerden yarışma organizasyonu sorumlu değildir. Şehir içi kargo ile geri gönderim talepleri kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması Ödülleri

Başarı Ödülü: 7.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (10 Adet)
Fatih Belediyesi Özel Ödülü: 1.500 ₺ (10 Adet)
Sergileme: 30 Adet (Sergileme ve Kitap Hediye Çeki)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2021 (Güncellendi)
Değerlendirme Tarihleri: 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Fatih Belediyesi Tarihten Tuvale Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.fatih.bel.tr/tr-TR/TarihtenTuvaleResimYarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap