GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından çocuk ve gençlerde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi projeler oluşturulmasını teşvik etmek amaçlarıyla GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

 

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

  Düzenleyen:

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde.

  Kategori: Proje Yarışması, Lise Yarışmaları, Bilim Yarışmaları 
  Kapsadığı Şehir: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak
  Kimler Başvurabilir:

Devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 MAYIS 2021
  Ödüller:

Ortaokul ve Lise olmak üzere 2 ayrı kategorinin her birinde:

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat
 
Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre
 
Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop
İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet
Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat
   

Yarışma Hakkında

Hem Dünya hem de ülkemiz üzerinde sürekli artan nüfus artışı ile paralel bir şekilde tüketilebilir enerji kaynaklarının tüketimi de çok hızlı bir şekilde yükselmektedir. Ayrıca ülkemiz birçok ülkeye göre çok avantajlı konumdadır. Ancak ülkemizin konumu bu kadar iyi olmasına rağmen dünya standartlarının çok gerisinde kalmıştır. Bundan dolayı yapmayı planladığımız faaliyetler sayesinde öğrencilerde farkındalık oluşturularak, çevresel sorunlara karşı üretici düşünce yapısının gelişmesi planlanmaktadır.  Bu kapsamda “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” Eylem planında kurumsal kapasite geliştirme bileşeni altındaki önemli bir faaliyet halkın ve özelde öğrencilerin konu hakkında bilinçlerinin arttırılmasıdır. Bu eksende geliştirilen “GAP Yeşil İnovasyon Projesi”nin amacı “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” alanında Bölge’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin proje geliştirme, inovasyon yetenekleri ve bilinçlerinin arttırılmasını sağlamaktadır.

Yarışma Kategorileri

1) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

 • Yenilenebilir Enerji
  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgâr Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidroelektrik Enerji
  • Biyokütle Enerjisi
 • Tarımsal Sulama ve Kurutmada Enerji Verimliliği
 • İnşaat/ Konut/ Bina sektörlerinde Enerji Verimliliği
 • Eko – Turizm
 • Ulaşımda Yenilikçi Taşıma ve Enerji Verimliliği
 • Sanayide Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği
 • Enerji Tasarruf Projeleri
 • Diğer ………….

2) Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre

 • Ekosistemdeki hassas dengelerin korunması
 • Çölleşme ile Mücadele
 • Sürdürülebilirlik ve Kentsel Gelişme
 • Geri Dönüşüm ile İlgili Projeler
 • Akıllı Tarım Projeleri
 • Diğer.

Yarışma Başvuru Koşulları

• Yarışmaya sadece GAP Bölgesi illerinden (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak)   katılım sağlanacaktır.

 • Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul / lise öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 (üç) proje ile başvurabilir.

• Bir projede 1 öğrenci görev alabilir.

• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Ortaokul ve Lise öğrencilerinin yarışma projelerinde katılımında danışman zorunludur. Her danışman sadece kendi okulundan öğrenciler ile katılım sağlayabilir.

• Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında başvuru yapılması gereken projenin Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, canlılara zarar verebilecek faaliyetlerde bulunulması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması vb. uygulamalar yarışmadan elenme sebeplerindendir.

Proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje sahipleri KVKK kapsamında sorumlu olacak olup proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru Şekli ve Süreci

• Yarışma proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 15 Şubat 2021 tarihinde başlar ve 30 Nisan 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular http://www.urfastem.com veya https://www.gapgreen.org/ adreslerinden online olarak yapılır.

• Başvuruda proje özeti (en az 250, en fazla 750 kelime) ve proje raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde Word veya PDF formatında sisteme yüklenir.

• Projeye ait video kaydı sisteme eklenecektir. Pandemi sürecinden ötürü video eklenmesi zorunludur. Proje ile ilgili video eklemek için, herhangi bir bulut sisteme değerlendiricilerin erişebileceği şekilde videoyu yükleyip başvuru sayfasında gerekli yere linki bildirmesi gerekmektedir.

• Başvuru tarihleri içeresinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapmak isteyen yarışmacılar onayı kaldırıp değişikliklerini yaptıktan sonra tekrar onayla butonuna basmalıdır, aksi takdirde projesi sistemde görünmeyecek ve elenecektir.

• Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili (proje, öğrenci, danışman vs.) değişiklik talepleri kabul edilmez.

• Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.

• Sanal Sergi yapılacağından dolayı her ekip projesini tanıtan bir afiş/poster/bilgi görseli hazırlamak zorundadır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

• Yarışma alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

• Ön değerlendirme sonunda finale kalmaya hak kazanan 25 ortaokul ve 25 lise düzeyinde proje Pandemi önlemleri kapsamında online sergilenecektir. Jüri üyelerinin katılımıyla finalistler belirlenecektir.

• Sisteme yüklenen projeler yarışma şartnamesi/değerlendirme kriterleri başlığında belirtilen puan değerlerine göre jüriler tarafından ön değerlendirme yapılır.

• Projeler, özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal, …), uygulanabilirlik, kaynak taraması, özümseme ve hakimiyet, sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir. (Detaylı değerlendirme şablonu aşağıda belirtilmiştir.)

• Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler online sanal ortamda  yapılacak final sergisine davet edilir.

• Finale kalan yarışmacılara projelerini geliştirmelerine yönelik -Mentor (Danışmanlık)- desteği sağlanacaktır.

• Finale kalan yarışmacılar projelerini tanıtacak 10 dakikalık sunum hazırlamaları gerekmektedir. Online platformda Jürilerin katılımıyla dereceye giren projeler seçilecektir. Ödül alan öğrenci ve danışman öğretmene şartnamede belirtilen ödül ve katılım belgesi verilir.

• Sanal sergi 21-22 Mayıs 2021 tarihinde online yarışma ekibinin belirleyeceği platformda  düzenlenir. 22 Mayıs 2021’de günün sonunda dereceye girenler açıklanır ve ödül töreni düzenlenir. Duyurular http://www.urfastem.com veya https://www.gapgreen.org/ adreslerinden yapılacaktır.

• İl dışından projesi dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerinin ve danışman öğretmenlerinin ulaşım ve konaklamaları yarışma ekibi tarafından karşılanacaktır.

• Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden ortaya çıkmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, organizasyon komitesi tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanlar sisteme girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

• Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi http://www.turkpatent.gov.tr/ adresinden edinilebilir.

• Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz kabul edilmez.

• Yarışma organizasyon komitesi, yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

Diğer Hususlar

 • Prototip aşamasında tasarımınızın görsel ve işlevsel olarak anlaşılmasını sağlayacak model yapımına önem veriniz.
 • Ürün tasarımı yapan web sitelerini inceleyiniz.
 • Tasarım eğitimi veren kurumların web sitelerini inceleyiniz.
 • Projenizle ilgili 10 dakikalık bir sunum hazırlayınız.
 • Endüstriyel ürünlerin sunuşlarında görsel araçlar etkili olmaktadır. Projenizi iyi bir şekilde anlatan paftalar hazırlayabilirsiniz. Paftalar tasarımınızın ön görünüş, yan görünüş üst görünüş ve perspektif çizimlerini kapsayan ve hangi kavramdan yola çıkarak tasarımı tamamladığınızı anlatan sunum kâğıtlarıdır. Önemli sunumlar için 50×70 ve 70×100 cm gibi ölçüler kullanılabilirsiniz.
 • Projeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. (Yeni olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

Bilim Kampı Hakkında

 Yarışmayı yapan kurum tarafından dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin her şey dahil tüm imkan ve olanaklara sahip olan Pandemi önlemlerine dikkat edilerek öğrencilere; bilimsel etkinlikler, STEM etkinlikleri, Astronomi etkinlikleri, Doğa etkinlik ve yürüyüşleri, Oryantiring, Drama ve benzeri etkinliklerle zenginleştirilmiş 1 hafta sürecek bilim kampıdır.

Değerlendirme Kriterleri

KriterlerPuan Değeri
Özgünlük20
Kullanılan Bilimsel Yöntem10
Projenin Yapılabilirliği10
Projenin Yaygın Etkisi ve Bütçesinin Uygunluğu10
Projenin Sunumu20
Projenin Hazırlanmış Olması ve Yararlılığı20
Sonuç ve Açıklık10

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

Ortaokul ve Lise olmak üzere 2 ayrı kategorinin her birinde:

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop

İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet

Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre  

Birincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Laptop

İkincilik Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Tablet

Üçüncülük Ödülü: Yurtiçi Bilim Kampı + Akıllı Saat

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021

Ön Eleme Sonuçları: 9 MAYIS 2021

Derece Alanların Açıklanması: 17 MAYIS 2021

Ödül Töreni Tarihi: 22 MAYIS 2021

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://urfastem.com/basvuru/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap