im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

TMMOB İçmimarlar Odası ve Yaşar Üniversitesi tarafından, İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak, içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari proje yarışması başvuruları devam ediyor.

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Düzenleyen:TMMOB İçmimarlar Odası ve Yaşar Üniversitesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimler Başvurabilir:İç mimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında ana dal öğrencisi olarak kayıtlı olan tüm öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:9 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023
Ödüller:5 Kategorinin her birinde ayrı olmak üzere:
Birincilik ödülü: 4.000
İkincilik ödülü: 3.250
Üçüncülük ödülü: 2.500
Mansiyon ödülü: (3 Adet) 1.250

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın amacı: İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması ile İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her  akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak, içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

“im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği 2022-2023 Akademik Yılı içinde yürütülen tasarım stüdyolarında ve mobilya/aydınlatma tasarımı yapılan derslerde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır:

● Birinci Yıl

● İkinci Yıl

● Üçüncü Yıl

● Dördüncü Yıl

● Mobilya/Aydınlatma Tasarımı

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iç mimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında ana dal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği yıl içerisindeki akademik dönemlerde iç mimarlık lisans derecesi veren eğitim kurumlarının iç mimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya/aydınlatma tasarımı yapılan derslerde gerçekleştirilmiş projeler ile katılım sağlanabilmektedir.
 • Öğrenciler her kategoriye bireysel ya da grup projeleriyle katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan proje sahipleri, projeye ait yayım ve basım haklarının Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve yarışmayı düzenleyen TMMOB İçmimarlar Odasına ait olduğunu kabul eder.
 • Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Proje teslimleri yarışma duyurularında yer alan başvuru linkleri üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya proje göndererek katılan her öğrenci bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

 • Yarışmaya katılan projenin sunumu Yatay A0 formatında tek pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulmalıdır.
 • Proje paftasında öğrencinin, proje yürütücüsünün ismi vb katılımcının kimliğini deşifre edebilecek hiçbir bilgiye kesinlikle yer verilmemelidir. Yüklenen PDF dosyasında katılımcı ismi, kayıt şeklinden kaynaklı dahi olsa yer almamalıdır.
 • Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
 • Proje paftası sisteme 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında olacak şekilde yüklenmelidir. PDF paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.
 • Başvuru esnasında her proje için en fazla 300 kelimelik bir proje raporu hazırlanarak başvuru linkine yer alan “Proje raporu” bölümüne eklenecektir. Pafta dili hem Türkçe hem İngilizce olarak kabul edilebilecekken, proje raporu yazım dili Türkçe olmalıdır.
 • “Öğrenci Onay Formu”, öğrenci/öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra dokümanda bulunan “Bölüm Başkanlığı Beyanı” sütunları öğrencinin/öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitenin ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından doldurulup imzalanmalıdır. Form, ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından imzalandıktan sonra taratılıp im2023 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Başvuru Formu’na (https://forms.gle/iFM3VeNZSfZpAEVs8) PDF formatında 10 MB’ı aşmayacak şekilde yüklenmelidir. Bu formu imzalı olarak yüklememiş olan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye Düzenleme Kurulu tarafından 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

*Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir.

1. Ön Eleme

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi

4. Aşama Jüri Değerlendirmesi

Ön Eleme: Yarışmanın şartnamesinde yer alan proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu aşamada her kategoriden 7 jüri üyesi, projelerin 2.aşamaya geçmesini KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda 7 jüri üyesinden en az 4 üyeden kabul alan projeler oy çokluğu ile 2. Aşamaya geçmeye hak kazanır.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesinden geçen projeler 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Jüri üyeleri Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci kriterleri bağlamında bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 3. Aşama Jüri Değerlendirmesine geçmeye hak kazanır. İkinci aşama değerlendirmesi sonunda finale kalan 12 proje, 3. aşama jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yarışma web sayfasında duyurulur.

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 2. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori (1.sınıf, 2 sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, Mobilya/aydınlatma) için ayrı olarak oluşturulan jüriler tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçleri duyurulan takvime bağlı olarak ilgili sekretarya tarafından organize edilir.

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından önerilen ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan “yarışma amaçları” ve “değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır. Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur.

Jüri Üyeleri

Birinci Yıl Kategorisi

 • PROF. DR. Didem BAŞ, Trakya Üniversitesi
 • PROF. DR. Gözen GÜNER AKTAŞ, Başkent Üniversitesi
 • PROF. DR. Müge GÖKER PAKTAŞ, Marmara Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Elif GÜNEŞ, Atılım Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Emine GÖRGÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Erkan AYDINTAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ Zeynep CEYLANLI, Özyeğin Üniversitesi

İkinci Yıl Kategorisi

 • PROF. DR. Banu MANAV, Kadir Has Üniversitesi
 • PROF. DR. Füsun SEÇER KARİPTAŞ, Haliç Üniversitesi
 • PROF. DR. Kağan GÜNÇE, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • PROF. DR. Tülay ZORLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • DOÇ. DR. Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU, Çankaya Üniversitesi
 • DR. ÖĞR. Üyesi Ahmet SEZGİN, MEF Üniversitesi
 • Burcu YAZGAN, TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

Üçüncü Yıl Kategorisi

 •  PROF. DR. Gülay USTA, İstanbul Kültür Üniversitesi
 •  PROF. DR. Nur AYALP, TED Üniversitesi
 •  PROF. DR. Rabia KÖSE DOĞAN, Selçuk Üniversitesi
 •  PROF. DR. Sezin TANRIÖVER, Bahçeşehir Üniversitesi
 •  PROF. DR. Tonguç TOKOL, Marmara Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Damla ALTUNCU, Mimar Sinan Üniversitesi
 •  Hüseyin BOYACI, Sezyum Mimarlık

Dördüncü Yıl Kategorisi

 •  PROF. DR. Bilge SAYIL ONARAN, Hacettepe Üniversitesi
 •  PROF. DR. Özgen OSMAN DEMİRBAŞ, FMV Işık Üniversitesi
 •  PROF. DR. Uğur Ulaş DAĞLI, TAPLAK Derneği OYK / DK Üyesi
 •  DOÇ. DR. Meryem YALÇIN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Saadet AYTIS, Mimar Sinan Üniversitesi
 •  Engin ÖNCÜOĞLU, ÖNCÜOĞLU Mimarlık/Eğitimci
 •  İsmet TEKELİ, TMMOB İçmimarlar Odası Genel Başkanı

Mobilya ve Aydınlatma Kategorisi

 •  PROF. DR. Deniz HASIRCI, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Deniz DEMİRARSLAN, Kocaeli Üniversitesi
 •  DOÇ. DR. Umut ŞUMNU, Başkent Üniversitesi
 •  DR. ÖĞR. GÖR. Murat ÖZDAMAR, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 • Alp NUHOĞLU, Alp Nuhoğlu Tasarım Stüdyosu
 •  Başak Zeynep EDES, Zeynep Edes Desıgn Offıce/Eğitimci
 •  Nilgün ÇARKACI, içmimar/eğitimci

im2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Ödülleri

“İM İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında (im2023) yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:

Birincilik ödülü: 4.000

İkincilik ödülü: 3.250

Üçüncülük ödülü: 2.500

Mansiyon ödülü: (3 Adet) 1.250

Ödül alan tüm projeler Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ödüle layık görülen proje sahiplerinin, ödüllerini alabilmesi için öğrenciliği devam edenlerin İÇMO GENÇ üyesi olması, 2022-2023 eğitim dönemi mezunlarının ise TMMOB İçmimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 22 MAYIS 2023

Soru-Cevap: 01-31 AĞUSTOS 2023

Projelerin Dijital Teslimi İçin Son Tarih: 09 EKİM 2023

Projelerin Ön Eleme Değerlendirmesi: 23 EKİM 2023

1. Jüri Değerlendirmesi: 27 EKİM-06 KASIM 2023

2. Jüri Değerlendirmesi: 16-30 KASIM 2023

İim2023 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://inar.yasar.edu.tr/im2023/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap