İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2023

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile, Metal ve Plastik ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek, ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak amaçlarıyla İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2023 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2023

Düzenleyen:İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),
tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mühendislik Yarışmaları, Mimari Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:T.C. vatandaşları veya şartnamede belirtilen okul ve bölüm öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:3 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023
Ödüller:Metal – Plastik Kategorileri
Birincilik Ödülü: 60.000 ₺
İkincilik Ödülü: 45.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

+ Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
+ Tasarım Tescili Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Organizasyon

 İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sırası ile ;

 • İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),
 • İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

 tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amaçları

 Yarışmalar;

 • Metal ve Plastik ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
 • Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek, özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
 • Genç tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,
 • Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

 amacıyla senede bir kez  gerçekleştirilmektedir.

İlki 2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, 2023 yılında on dokuzuncu kez  gerçekleştirilecektir.

Kategoriler

Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan doğal afetler ve sonuçları da göz önünde bulundurularak 2023 yılında 19. Defa düzenlenecek olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında kategorilerimizin ortak teması   “Afet ve Acil Durum” olarak belirlenmiştir.

Tema kapsamında önlenemeyen afetlere yönelik hızlı müdahaleyi sağlayacak gerek profesyonel kişi ve kurumların kullanımına uygun, gerekse afetzedeler tarafından kullanılabilecek her türlü ürün, teçhizat yanı sıra doğal afetin hemen ardından hızla kullanılabilecek/dağıtımı yapılabilecek, yaşam destek modülleri/sistemleri, yaşamı sürdürme amaçlı temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünler/konseptler tasarlanması beklenmektedir. (Beslenme, barınma, korunma, tuvalet ve hijyen ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler, çocuklara özel ürünler, evcil hayvanlara özel ürünler, koruma ve kurtarma ürünleri…)

Deprem, sel, yangın ve benzeri pek çok afet durumunda, afetin kendisi kadar takip eden saatler de hayatta kalanlar ve mağdurlar için oldukça kritik bir zaman dilimidir. Yeterli koruma ve barınma eksikliği, hayatta kalmak için temel insan ihtiyaçlarına erişememe, altyapı ve hizmetlerin yok olması ile birleştiğinde, afet sonrası yapılacak müdahalenin hızı, hayatta kalma veya ölüm arasındaki belirleyici faktör olacaktır. Bu nedenle yarışma teması hem afet öncesinde ve esnasında kullanılabilecek ürünleri, hem de afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin tamamını kapsamaktadır.

Yarışmamız “Afet ve Acil Durum” temasında;

•     Metalden Mamul Ürünler Kategorisi

•     Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi

olmak üzere toplam 2 ayrı kategoride katılıma açıktır.

Katılım Koşulları  

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için – T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.
 • Yarışmaya 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümlerine kayıtlı lisans öğrencileri ve mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunları veya ETMK üyeleri başvurabilir. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir) (Yarışmaya başvurduğu tarihte otuz beş yaşını doldurmuş ve otuz altı yaşından gün alan kişiler başvuru yapamayacaktır.)
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
 • Yarışmanın grup kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.
 • 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmamızda dereceye girerek birincilik, ödülü kazanan tasarımcılar 2023 yılı yarışmalarına katılamazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir.
 • İMMİB Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Birliklerce düzenlenen yarışmalarda dereceye girerek ödül kazanan tasarımcıların, aynı yıl içerisinde Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki diğer birliklerin düzenlediği yarışmalarda da dereceye girmesi durumunda yarışmacılara yalnızca en yüksek para ödülüne ait ödeme yapılacaktır.
 • Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 2 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 2 eserle katılabilir)
 • Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.
 • Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.
 • Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2023 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

Katılım Formatı

Üye Kayıt:

 • Yarışma katılımcılarının, tasarım.immib.org.tr adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir. 
 • Üye olan katılımcı “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak üyelik profilini yeniden düzenleyebilir. Bu aşamadan sonra yarışmaya katılmak için üyelik profilinin  en altında bulunan “İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARINA KATILACAĞIM” seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. 
 • Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir. 

Belge Yükleme:

Katılımcıların üye kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak projelerini yüklemeleri gerekmektedir. Kullanıcı üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra “İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına Katılacağım” seçeneğini işaretlediğinde karşısına;   

 • Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi
 • Fotoğraf 

yükleme alanı çıkmaktadır. 

 Açıklamalar

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan öğrenci belgesi. (jpeg formatında)(kimlik kartları kabul edilmeyecektir)

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir. 

Proje Yükleme:

2. adımda istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra proje yükleme butonu aktif hale gelir. Proje yükleme butonuna tıklandığında sistem ara yüzü takip edilerek proje bilgileri girilir ve proje görselleri yüklenir.

Doldurulması istenen metin alanları sırası ile aşağıdaki gibidir.

 • Proje Adı (Tasarım isminin Türkçe olması önerilmektedir.)
 • Tasarlanma Amacı (380 karakter Türkçe-380 karakter İngilizce)

 Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.

 • Ön Görülen Malzemeler (170 karakter Türkçe-İngilizce)

              Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme sebebi.

 • Ön Görülen Üretim Tekniği (170 karakter Türkçe-İngilizce)

              Tasarım için öngörülen üretim tekniği ve tahmini maliyet bilgisi

 • Proje Raporu (2000 karakter Türkçe-380 Karakter İngilizce)

Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini detaylı açıklayan en fazla 2000 karakterden oluşan raporlardır.

 • Proje Görselleri: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).
 • Ürünün hangi sorunu( var ise önerdiği yeniliği) nasıl ele aldığı ve nasıl çözdüğünü ve sunduğu katkıyı detaylı anlatması gerekmektedir.
 • Ürün detaylı kullanım senaryosu
 • Ürünün tekrar kullanımı(öngörülüyor ise), kurulumu, paketlenmesi, depolanması, taşınması vb. konularda açıklamalar.
 • Var olan bir ürün tasarlanmış ise ne gibi bir yenilik getirildiğinin açıklanması.

Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar

 • A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım,),
 • jpeg formatında,
 • 200(pix/inch) çözünürlükte,
 • En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.
 • Kimlik,isim bilgisi içermemelidir.
 • Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

NOT: Proje Görsel Boyutu : 3307 X 2339 olmalıdır.

 • Proje Videosu (En fazla 50mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında)

Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir. Sisteme yüklenemeyen videoları ilgili pafta bilgileri ile birlikte funda.oktay@immib.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Uyarı: Bağlantı ve yükleme hataları sebebi ile ilgili alanlara yazılan yazılar silinebilmektedir. Bu sebeple tedbiren girilmesi istenen metinler öncelikle word belgesinde hazırlanıp daha sonra ilgili alanlara yapıştırılması önerilmektedir. Karakter sayılarına boşluklar dahildir. Metinler yapıştırıldıktan sonra mutlaka ilgili alan kontrol edilmelidir, karakter sayısını geçtiğinde fazla karakterler silinmektedir.

Grup Katılımı Hakkında

Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek, grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri web sitesindeki kendi hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler. (Grup davetleri mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir)

Uyarılar

 • Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir. 
 • Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir. Grup liderinin diğer üyeleri mail adresi aracılığı ile projeyi yüklemeden önce projeye katılmaya davet etmesi gerekmektedir.
 • Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.
 • Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir. 
 • Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 17:30’dan sonra   kabul edilmeyecektir.
 • Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere Genel Sekreterliğimiz Yarışma Sekreteryasına en geç Kasım 2023 tarihinde ulaşacak şekilde teslim edilebilir.

Seçici Kurullar

Seçici kurullar, iki ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Seçici Kurullarımız her bir kategori başına en az beş kişiden oluşmakta ve yarıdan fazlası tasarımcı olmaktadır. 

Seçici Kurul Değerlendirme Toplantıları iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada projeler seçici kurul tarafından kapalı toplantı ile değerlendirilecek olup, ilgili kategorilerde oylamalarda en yüksek puanı alan ilk dört proje değerlendirmenin ikinci aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. İkinci aşamaya kalan projelere ilişkin prototipler masrafları İMMİB tarafından karşılanarak üretilecektir. Prototip yapımının yanı sıra, ihtiyaç duyulması halinde yarışmacılar, birinci aşamada hazırladıkları başvuru evraklarına ek olarak projelerine ilişkin kısa animasyon /kısa film çalışması hazırlayabilirler.

İkinci Aşama Seçici Kurul toplantısı her kategoride ilk 4 proje sahibinin fiziki katılımı ile gerçekleştirilecektir. Her bir yarışmacının projelerini anlatmak ve sunumlarını jüriye yapmak üzere on dakikası olacaktır. Tüm yarışmacılar sunumlarını gerçekleştirdikten sonra seçici kurul final değerlendirme yaparak dereceye giren tasarımcıları belirler.

*İMMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler tasarim.immib.org.tr adresinde yayınlanacaktır. 

Değerlendirme Ölçütleri

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi, kullanımı kolay ve özgün olması.
 • İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması
 • Estetik: Tasarım önerisinin estetik ve ergonomik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap.
 • İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).
 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
 • Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.
 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında). 
 • Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.
 •  Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

 Diğer Hususlar

 • İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.
 • İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma  ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.
 • İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
 • Katılımcılar iş bu  şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Tasarım Hakları

 • Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm   projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.
 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.

Yarışma Sekretaryası ve İletişim Bilgileri   

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

A Blok Kat:2 Metaller Sektörü Şubesi

Yenibosna Bahçelievler – 34197

İSTANBUL

Tel: 0212 4540883

Faks: 0212 4540001

Tasarım Yarışmaları Sorumlusu: Funda OKTAY

e-posta: funda.oktay@immib.org.tr

www.tasarim.immib.org.tr

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2023 Ödülleri

Metal – Plastik Kategorileri
Birincilik Ödülü: 60.000 ₺
İkincilik Ödülü: 45.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

Her bir kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödülü ile ödüllendirilecektir.

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 

***Ödül ödemeleri gelir vergisinden muaftır.

Uluslararası Yarışmalara ve Fuarlara/Tasarım Haftalarına Katılım Ödülü

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 16 Haziran 2024 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin”  katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni’ne katılım için 1000 Euro’ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

Birinci olan yarışmacılar İMMİB tarafından uygun görülmesi durumunda yarışma temasına uygun ilgili etkinliklere(uluslararası fuar, tasarım haftaları, vb.), masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere götürülebilecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Yarışmada sadece birinci olan tasarımcıların yurt dışı eğitim kurumlarından kabul almaları durumunda eğitimlerinin bir yılı aşağıdaki koşullar çerçevesinde desteklenecektir.

31927 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” a istinaden işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 ₺’yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süre ile desteklenir. Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım/Moda Tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olan tasarımcıların yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteklenecektir.

Tasarım Tescili Ödülü

Her bir kategoride dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 2.000 ’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.  

Yarışma Takvimi

Son Başvuru (Proje Teslim) Tarihi: 3 KASIM 2023

Sonuçların Açıklanması: ARALIK 2023

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tasarim.immib.org.tr/tr/anasayfa

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap