İnsan Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması 2024

Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından, sinema sanatında özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla sinemaya katkıda bulunabilecek öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu yeni nesillere tanıtmak ve unutturmamak amaçlarıyla İnsan Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

İnsan Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması 2024

Düzenleyen:Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 MART 2024, Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN 2024
Ödüller:Kurmaca Dalı
Birincilik Ödülü: 15 Gram Altın
İkincilik Ödülü: 8 Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: 5 Gram Altın
Belgesel Dalı
Birincilik Ödülü: 15 GRAM ALTIN
İkincilik Ödülü: 8 Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: 5 Gram Altın

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Siyaset ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun anısına uluslarası kısa film yarışması düzenlenecektir. Belgesel ve kurmaca dallarında yapılacak yarışmada süre sınırlaması 5 dakika ile 20 dakika arasında değişmektedir.

Bu bağlamda sinema sanatında özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla sinemaya katkıda bulunabilecek öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu yeni nesillere tanıtmak ve unutturmamak bu yarışmanın ana amacıdır.

Yarışmanın bir diğer amacı da iletişim ile ilgilenen öğrenciler, akademisyenler ve sinema alanında üretim yapan profesyonelleri Konya’da bir araya getirip yarışma filmlerini izleterek ileriye yönelik bir ulusal doküman oluşturmaktır.

Yarışma Kapsamı

Yarışmanın ikincisi uluslararası olarak yapılacaktır. Yarışmaya Türk dünyasından yönetmen ve öğrenciler katılabilir. Yarışma kapsamında,  İnsan, kültür ve toplum konusunda kurmaca ve belgesel dalında filmler yarışacaktır. Alanla ilgili uzman kişilerden oluşan ön eleme jürisi filmleri izleyecektir. Final jürisi sinema alanından ve akademik alandan seçilecektir. Kısa film yarışması için kurmaca ve belgesel dalında 10 film finale bırakılacaktır. Her dalda ödül alan 3 yarışmacı Konya’ya davet edilecek, filmlerin gösterimleri yapılacak ve söyleşiler gerçekleştirilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma, seçici kurul üyeleri dışında herkese açıktır.
 • Kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenen yarışmalara yapılacak başvuru yönetmen tarafından yapılmalıdır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak yapımların süresi tanıtma yazısı hariç 5 dakika ile 20 dakika arasında olmalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)
 • Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler. Şahsen veya kargo ile başvuru için eserin 1 adet Flash Bellek gerekmektedir. Filmler MPEG, MP4, MOV formatlarında birinde olmalıdır.
 • Katılımcılar şartname ekinde bulunan formun çıktısını alarak formu ıslak imzalı şekilde başvurularına eklemelidirler. Başvurular posta veya elektronik ortamdan yapılacaktır.
 • Başvuru dosyaları kapalı zarf içerisinde Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na kargo ile gönderilerek, şahsen/internet üzerinden teslim edilebilir.

Yarışma Başvuru Şekli ve Diğer Bilgiler

Şahsen/Kargoyla Başvuru Adresi: Sahibiata Mah. Abdülmümin Sok. Salih Civelek Apartmanı, A blok, No: 1/8, Meram/Konya

İnternet Üzerinden Başvuru:

Filmlerin; Google Drive, YouTube / Vimeo üzerinden şifreli (isteğe bağlı) bağlantı oluşturularak,

 • Başvuru Evrakının; ıslak imzalı biçimde taranmış ya da fotoğrafı çekilmiş halde iktfilmyarismasi@gmail.com adresimize filmin bağlantı ve şifresiyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya başvuran eserler, jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
 • Senaryoda özgünlük
 • Görsellik
 • Kurgu
 • Teknik (Işık, ses vb.)
 • Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına aittir. Eserler Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.
 • Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmiş olması veya derece almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına verildiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Eserler için katılımcının verdiği izin / muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
 • Yarışma sonuçları www.iktkisafilm.com internet adresinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılar, başvuru formunda yer alan telefon numaralarından aranarak sonuç hakkında bilgilendirileceklerdir.
 • Ödül almaya hak kazanan filmlerin sahiplerine ödülleri Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından uygun görülecek bir etkinlik sırasında teslim edilecektir.
 • Başvuran eser sayısı kurmaca ve belgesel filmler için, ön seçici kurulun seçim yapacağı sayının altında olduğu takdirde yarışma gerçekleştirilemeyecektir. (Ya da sayının az olduğu film türü için değerlendirme yapılmayabilir.)
 • Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına aittir.

Yarışma İletişim

Musa AVCI Telefon: 0 505 7594723
Adres: Sahibiata Mah. Abdülmümin Sok. Salih Civelek Apartmanı, A blok, No: 1/8, Meram/Konya

İnsan Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması 2024 Ödülleri

Kurmaca Dalı
Birincilik Ödülü: 15 Gram Altın
İkincilik Ödülü: 8 Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: 5 Gram Altın
Belgesel Dalı
Birincilik Ödülü: 15 GRAM ALTIN
İkincilik Ödülü: 8 Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: 5 Gram Altın

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 MART 2024, Saat 17.00

Sonuçların Açıklanma Tarihi: NİSAN 2024

Ödül Töreni: NİSAN-MAYIS 2024 Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

İnsan Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.iktfilmyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap