İpekyolu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

İpekyolu Belediyesi tarafından yüzyıllardır kültürü, farklı dinleri ve ırkları barındıran ticaret yolu İpekyolu güzergahındaki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması hedefiyle İpekyolu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: İpekyolu Belediyesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üzeri ilgi duyan herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 21 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺
İpekyolu Belediyesi Özel Ödülü: 1.000 ₺
Sergileme (30 adet): 200 ₺
 

   

Yarışmanın Adı

İpekyolu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışma konusu “Tarihi İpekyolu” olarak belirlenmiştir. İpekyolu 2000 yıl boyunca dinleri, bilgeleri, ırkları ve kültürleri barındıran bir ticaret yoludur. Bu yolun Ülkemiz ’deki tarihi yapıların hanların güzergâhların gün yüzüne çıkarılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Bölümleri

Yarışma; dijital (sayısal) kategoride tek bölümdür. Renkli ve siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Düzenleme Kurulu üyeleri, Seçici Kurul üyeleri, TFSF Temsilcisi ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek manipülasyonlar yapılmamış olmalıdır. Bu tarz fotoğraflar yarışma dışı tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışma dışında tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • İnsanlı veya drone benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanabilir, bu şekilde çekilecek tüm fotoğraflarla ilgili gerekli izinler ve yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir.
 • İpekyolu üzerinde bulunan bazı güzergâhlar ve hanlar; Erzincan Altıntepe Kalesi, Zigana Dağı Geçidi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Kozak Han ( Bursa) ,Sultan Hanı ( Aksaray), Sarı Han (Nevşehir), Şarapsa Han ( Antalya), Ak Han (Denizli),Ağzı Kara Han (Aksaray), Alara Han (Antalya),Çardak Han (Denizli), Susuz Han (Burdur),İncir Han (Burdur),Alay Han (Aksaray ) Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi’dir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Katılım Koşulu İhlali kapsamında değerlendirilen fotoğrafların ödülleri daha sonra iptal edilir ve yarışmacıya verilen ödüller geri istenir. Geri alınan ödülün yerine bir başkası veya o ödülden sonra gelen seçilmez. Diğer bir yarışmacı iptal edilen bu ödül üzerinde hak iddia edemez.

Kural İhlalleri

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, ünvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, İpekyolu Belediyesi’nin www.ipekyolu.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org web adresinde düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.

Diğer Kurallar

 • Ödül alan, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan fotoğraflar sergi amaçlı olarak basılı hale getirilebilir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan, sergilenmeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların, İpekyolu Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; İpekyolu Belediyesi ödül, sergileme kazanan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halini katılımcıdan isteyebilir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x
 • 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleme Kurulu ile TFSF YK kararları geçerlidir.
 • Yarışma sonucu İpekyolu Belediyesi’nin www.ipekyolu.bel.tr ile TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde adresinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurulu tarafından telefon ve/veya elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

Kullanım İzinleri Hakkında

 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğraflarının İpekyolu Belediyesi yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla, kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder
 • (Fotoğraf ile kolaj gibi grafik düzenlemeler yapılması durumunda, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için İpekyolu Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı İpekyolu Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Ödül alan, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan fotoğraflar için, eser sahibi, verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu, beyan ve taahhüt eder.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. İpekyolu Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İpekyolu Belediyesi tarafından yatırılacaktır. Hak sahibinin hesap numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri zamanında göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Ödül ve/veya sergileme alan, satın alınan fotoğraflar İpekyolu Belediyesi’nin www.ipekyolu.bel.tr ve TFSF’nin, http://tfsfonayliyarismalar.org/ web adresinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar E-Almanak 2020’de ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul (Jüri) ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Yapıtların İsimlendirmesi ve Gönderilmesi

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden elektronik posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (elektronik posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme

 • Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde webmaster@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve İpekyolu Belediyesi sorumlu değildir.
 • Yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ( TFSF ) tarafından “2020-061” Numarası ile onaylanmıştır.
 • Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Seçici Kurul

Ali İhsan ÖZTÜRK – Fotoğraf Sanatçısı
Yrd.Doç.Dr. Aslı Erciyes TOSUN – YYÜ GSF Fotoğrafçılık Bölümü
Özkan BİLGİN – Fotoğraf Sanatçısı
Sinan ASLAN – İpekyolu Kaymakamı- Belediye Başkan V.
Tayfun ÇİFTÇİ – Fotoğraf Sanatçısı (VANFOD YK Başkanı)

TFSF Temsilcisi: Fahri TUNÇ

Yarışma İletişimi

Koordinatör: Necmettin AKARSLAN ( İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Sekreter: Yaşar YAYAN
İletişim: 444 71 60 (Dahili 3028)
Adres: İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası – Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No : 3 İpekyolu/VAN

İpekyolu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Mansiyon Ödülü: 1.000 TL
İpekyolu Belediyesi Özel Ödülü: 1.000 TL
Sergileme (En fazla 30 adet): 200 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi: 12 EKİM 2020
Son Katılım Tarihi: 21 ARALIK 2020 / 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 ARALIK 2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 25 ARALIK 2020
Sergi ve Ödül Töreni: 28 ARALIK 2020

İpekyolu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/ipekyolu-belediyesi-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap