İSKİ “Geleceğin İçin Suyla Barış” Temalı Resim Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, ülkelerin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasını teşvik etmek amaçlarıyla İSKİ “Geleceğin İçin Suyla Barış” Temalı Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

İSKİ “Geleceğin İçin Suyla Barış” Temalı Resim Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Resim Yarışması, Sanat yarışması
Kapsadığı Şehir:İstanbul
Kimler Başvurabilir:İstanbul ilindeki İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:01 MART 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:22 MART 2024
Ödüller:Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000
İkincilik Ödülü: 7.000
Üçüncülük Ödülü: 5.000
 
Lise Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000
İkincilik Ödülü: 7.000
Üçüncülük Ödülü: 5.000

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Konu: Geleceğin İçin Suyla Barış

Amaç: Ülkelerin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasını teşvik etmek amacıyla 1993 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı bir karar ile 22 Mart Dünya Su Günü uluslararası bir gün ilan edilmiş olup, dünyada ve ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler Su Örgütü (UN-Water) tarafından organize edilen bu ekinlikler her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2024 yılı Dünya Su Günü teması “Barış İçin Sudan Yararlanmak” olarak belirlenmiştir.

Bu yarışma ile; hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı su ihtiyacının her geçen gün arttığı şehirlerin başında gelen İstanbul’da; su kaynaklarının korunmasına dikkat çekilmesi ve öğrenciler arasında su kullanma bilinci konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmanın hedef kitlesi, İstanbul ilindeki resmi-özel Ortaokul ve Lise öğrencileridir.
 • Yarışma İstanbul’daki tüm resmi /özel lise ve resmi /özel ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.
 • Resimler 35×50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir.
 • Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
 • Resim üzerinde herhangi bir yazı, logo, işaret ve benzeri bilgi olmamalıdır.
 • Her öğrenci yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.

Yarışma Başvuru Şekli

 • Yarışmaya katılacak eserler 01 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar; İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok 7.Kat No:702 Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine şahsen teslim edilecek ya da ücretleri yarışmacı tarafından ödenmesi kaydıyla posta ve kargo yoluyla gönderilecektir.
 • Postada veya kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden İSKİ sorumlu değildir.
 • Resimle beraber ekte sunulan yarışma katılım formunun da gönderilmesi zorunludur. Yarışma katılım formu bulunmayan eser değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Gönderilen eserler başvuru adresine ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanır.
 • Kargo şirketine teslim edilen eserlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen alındı belgesinin, eserler başvuru adresine ulaşana dek saklanması tavsiye edilir.
 • Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak eser sahibinin sorumluluğundadır.
 • Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan eserlerle ilgili hiçbir hak talep edilemez.
 • Kargo ücreti başvuru sahibi tarafından karşılanır.

Yarışma Değerlendirmesi

 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 • Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önceden başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve herhangi bir süreli yayında yayımlanmamış olması şarttır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerden kısmen veya tamamen alıntılanmış olanlar değerlendirme dışında tutulacaktır. Bahsedilen eser ödül alınmışsa iptal edilir. Yarışmaya gönderilen eserlerin özgün olmamasından kaynaklı her türlü hukuki sorumluluk eser sahibi ve velisine aittir. Eseri gönderen yarışmacının ve velisinin bu şartı kabul ettiği varsayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserin benzerinin başka yarışmacılar tarafından sunulabileceği kabul edilmeli.
 • İSKİ’nin bu durumu açıklama veya bilgilendirme yükümlülüğü yoktur.
 • Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Ödül Töreni 22 Mart 2024 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
 • Mücbir sebeplerden dolayı etkinliklerin ertelenmesi durumunda Ödül töreninin yer ve saati www.iski.istanbul adresinden duyurulacaktır.
 • Jüri, eserleri aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Konuya Uygunluk 25
 • Yaratıcılık ve Özgünlük 25
 • Duygu Düşünceyi Aktarma ve İfade Gücü 25
 • Kullanılan Teknik 25

Toplam 100

Telif Hakkı

 • Yarışmaya gönderilen resimler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, resim sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Eserlerin Gönderileceği Başvuru Adresi

Alıcı: İSKİ Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü

Adres: İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok 7.Kat No:702 Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan / İSTANBUL

E-mail: egitim@iski.gov.tr

İletişim: 0212 301 17 55 – 17 56 – 1767

Yarışma İletişim

Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

Tel: 0212 321 00 00 – 0212 301 20 00

Çağrı Merkezi: 185

İstanbul Dışı Aramalar İçin Çağrı Merkezi: 0212 185 00 00

İSKİ “Geleceğin İçin Suyla Barış” Temalı Resim Yarışması Ödülleri

Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: 10.000

İkincilik Ödülü: 7.000

Üçüncülük Ödülü: 5.000

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: 10.000

İkincilik Ödülü: 7.000

Üçüncülük Ödülü: 5.000

Yarışma Takvimi

Son Başvuru (Teslim) Tarihi: 01 MART 2024

Jüri Değerlendirmesi: 04-08 MART 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 22 MART 2024

Ödül Töreni: 22 MART 2024

 İSKİ “Geleceğin İçin Suyla Barış” Temalı Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://iski.istanbul/gundem/duyurular/gelecegin-icin-suyla-baris-temali-resim-yarismasina-1-subat-itibariyle-basvurular-alinmaya-baslamistir/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap