Kapadokya Üniversitesi Benim Erciyes’im Mobil Fotoğraf Yarışması

Kapadokya Üniversitesi tarafından Erciyes Dağı’nın güzelliğinin görsel karelere aktarılıp arşivlenmesi amacıyla Kapadokya Üniversitesi Benim Erciyes’im Mobil Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. İlgi duyan herkesin katılım sağlayabileceği ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Kapadokya Üniversitesi Benim Erciyes’im Mobil Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Kapadokya Üniversitesi 
  Kategori: Fotoğrafçılık, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: İlgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 5 HAZİRAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 HAZİRAN 2020
  Ödüller:

Birinci: 1.500 ₺

Popülerlik Ödülü: 1.500 ₺

İkinci 1.000 ₺

Üçüncü 750 ₺

Yarışmanın Konusu

“Benim Erciyes’im”

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (KAFSİD) yarışmanın yürütülmesini desteklemektedir.

Yarışmanın Amacı

Gidip de bakmaz olduğumuz, bakıp da görmez olduğumuz; başı dumanlı, eteği karlı Erciyes’in, saatlerle, günlerle, aylarla, mevsimlerle değişen veçhelerini fotoğraflarla kayıt altına almak ve görsel bir arşiv oluşturarak gelecek nesillere aktarmak.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışma, profesyonel olarak fotoğrafçılık yapmayan herkese açıktır. Düzenleme kurulu ve jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Fotoğraflar mobil cihaz (cep telefonu ve tablet) ile çekilmiş olmalıdır.

• Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.

• Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Deneysel kategori olmadığı için fotoğrafların orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması kural ihlali sayılır. Jürinin takdiri bu konuda esastır.

• Yarışmanın konusu dışındaki (Erciyes Dağı) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının kendisine ait olmayan fotoğraflar ile yarışmaya katılması ve fotoğraflar üzerinde değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve diskalifiye sebebidir.

• Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dereceye girmiş veya girememiş diğer yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

• Yarışmaya katılmak için @kapadokyauniversitesi instagram hesabını takip ediniz, paylaştığınız fotoğraflarda #benimerciyesim #benimkapadokyam etiketlerini kullanmak ve @kapadokyauniversitesi hesabını etiketlemeniz gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci

1. Aşama -Jüri Değerlendirmesi: Katılımcılar paylaştıkları fotoğrafların ekran görüntüsünü (like sayısı, kullanıcı adı ve etiketler görünür şekilde) 5 Haziran 2020 saat 23:59’dan önce 0539 272 49 11 numaralı WhatsApp hattına göndermelidir (gönderim katılımcıya ait telefon numarası üzerinden yapılmalıdır) Gönderilen fotoğraflardan jüri tarafından 2. Aşamaya geçmesi uygun görülenlerin orijinal dosyaları istenecektir.

2. Aşama Instagram Oylaması: Jüri tarafından Instagram oylamasına katılması uygun görülen fotoğraflar Kapadokya Üniversitesinin Instagram hesabından (@kapadokyauniversitesi) yayınlanacak ve oylamaya tabii tutulacaktır.

• Ön elemeyi geçen fotoğraflar düzenleme komitesi tarafından talep edildiğinde kunyarisma@gmail.com adresine aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilecektir.

  • Talep üzerine fotoğrafın belirtilen süre içerisinde gönderilememesi veya kurallara uygun olmaması halinde fotoğraf diskalifiye edilecektir.
  • Fotoğrafların kenarında çerçeve veya boşluk olmamalı. Fotoğraflar üzerinde tarih, isim, imza gibi herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
  • Katılımcıların gönderdikleri fotoğrafların çekildiği konumu açıklayan bir metni de epostaya eklemeleri gerekmektedir.
  • Yarışma için gönderilen fotoğraflar sadece e-posta yolu ile kabul edilir.
  • Fotoğraflar “kunyarisma@gmail.com” adresine gönderildikten sonra 24 saat içerisinde fotoğrafların alındığına dair teyit e-postası alınmaması hâlinde yeniden gönderim yapılmalıdır.
  • Fotoğraflar imzalanıp taranmış beyannamenin de posta ile iletilmesi gerekmektedir.
  • Fotoğrafların boyutlandırma işlemleri fotoğraflar e-posta ile gönderilmeden önce yapılmalı ve yarışma fotoğrafları tek bir e-posta ile gönderilmelidir.
  • Fotoğraflar jpg/JPEG formatında gönderilmelidir. Her bir fotoğraf 3 Mb’tan küçük ve 10 Mb’tan büyük olmamalıdır. Fotoğrafların kısa kenarı en az 1920 piksel olmalıdır.

Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Hususlar

• Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Kapadokya Üniversitesine ait olacaktır. Bu eserler Kapadokya Üniversitesi arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler Kapadokya Üniversitesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Söz konusu eserlerin fotoğrafçının isminin belirtilmesinin uygun olacağı sergi, kitap vb. mecralarda yayınlanması halinde fotoğrafçının ismi ile birlikte yayınlanır.

• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görsellerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Böyle bir durumda fotoğrafın asıl sahibi yarışmaya katılmış sayılmaz.

• Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve yarışmaya gönderene aittir. Yarışmacılar gerekli izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. için) kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Kapadokya Üniversitesi sorumlu tutulmayacaktır.

• Kapadokya Üniversitesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl/ham dosyalarını katılımcıdan talep edebilir.

• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Kapadokya Üniversitesi arşivine dâhil olacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif, fotoğrafın yayından kaldırılması vb. hiçbir talebi olamaz.

• Yarışma sonuçları Kapadokya Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

• Yarışmacılar yarışma şartnamesindeki koşulları kabul etmiş sayılır.

• Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

Kapadokya Üniversitesi Benim Erciyes’im Mobil Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birinci: 1.500 ₺ (Hediye çeki)

Popülerlik Ödülü: 1.500 ₺ (Hediye çeki)

İkinci 1.000 ₺ (Hediye çeki)

Üçüncü 750 ₺ (Hediye çeki)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 5 HAZİRAN 2020

Instagram Oylaması: 9-16 HAZİRAN 2020

Sonuç Bildirimi: 17 HAZİRAN 2020

Kapadokya Üniversitesi Benim Erciyes’im Mobil Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kapadokya.edu.tr/etkinlikler/kun-mobile-fotograf-yarismasi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap