Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Yarışması

Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından, kısa film projelerini desteklemek ve genç sinemacıları bir araya getirmek amaçlarıyla Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Yarışması düzenleniyor.  Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Agâh Uluslararası Sinema Derneği
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:T.C. veya K.K.T.C vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:17 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Agâh Uluslararası Sinema Derneği kurulduğu günden itibaren genç kuşaklarda sinema bilincini yükseltmek amacıyla çeşitli eğitim projeleri düzenlemeye devam etmektedir. Türk sinemasına karınca kararınca katkı sağlamayı amaç edinen bu kadronun en büyük hayali, kendileri gibi sinemayı dert edinen insanlara ulaşmak ve onları bir araya getirmektir.

Agâh Uluslararası Sinema Derneği, kısa film projelerini desteklemek ve genç sinemacıların buluşmasını sağlamak fikri ile Kısa Film Yarışması düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile amaçlanan, toplum nezdinde gündemde olması ve çözüm üretilmesi gereken konularda, farkındalık oluşturmak; toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemektir. Yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği “Hayal Bostanı Çevrimiçi” projesi bünyesinde düzenlenmektedir.

Yarışma Teması

Agâh Uluslararası Sinema Derneği Kısa Film Yarışması teması 2021 yılı için “Gönüllülük, Çevre ve Hayvan Haklarının Korunması, Bağımlılık”olarak belirlenmiştir.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma’ya başvuran eserlerin yönetmen (“Eser Sahibi”) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler başvuru yapamaz.
 • Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Eser Sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma’ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Agâh Uluslararası Sinema Derneği ve sponsorlar bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser Sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Agâh Uluslararası Sinema Derneği ve sponsorlar uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser Sahibi, Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Agâh Uluslararası Sinema Derneği ile derhal paylaşacaktır.
 • Agâh Uluslararası Sinema Derneği Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma’yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından Agâh Uluslararası Sinema Derneği’na gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Dernek tarafından kullanılamaz.
 • Agâh Uluslararası Sinema Derneği çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri Yarışma’ya katılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yarışma’ya başvuru ücretsizdir.

Teknik Şartlar

 • Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 15 (onbeş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Filmlerle başvurular iki şekilde yapılabilir: Filmler YouTube’a (.MP(E)G/ .AVI/.VOB/ .MOV/.MP4 /.M4V,   vb.) liste dışı olarak   yüklenip   URL bağlantısı www.agahsinema.org.tr adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır ya da filmler Vimeo’ya (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.agahsinema.org.tr adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 • Yüklenen filmlerin görüntü kalitesi Full HD 1080P (1920×1080)’den az olmamalıdır.
  • Orijinal dili Türkçe olmayan eserler Türkçe Altyazı ile teslim edilmelidir.
  • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme

Danışma Kurulu: Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

Ön Jüri: Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman kişilerden oluşan Ön Jüri, Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 15 eser seçer.

Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından belirlenir. Jüri, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış̧, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman kişilerden oluşur. Jüride Agâh Uluslararası Sinema Derneği yönetim kurulu üreleri ve çalışanları bulunamaz. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ödüllere hak kazanan eserleri belirler. Agâh Uluslararası Sinema Derneği, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Finale Kalan Eserler

 • Finale kalan eserler 27 Kasım tarihinde www.agahsinema.org.tr web sitesinden duyurulacaktır.
 • Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin -özellikle İstanbul dışından gönderim sağlayan eser sahipleri en geç 5 Aralık 2021 günü saat 17:30’a kadar Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:148/2 Üsküdar/İstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:

 • Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; görüntü kalitesi Full HD 1080P (1920×1080)’den az olmamalıdır, .mov veya .mp4

formatında olmalıdır. (Ulaştırılan Flash disklerin iadesi yapılmaz.)

 • Esere ait 30 saniyelik bir fragman aynı USB Flash Disk içerisinde teslim edilmelidir.
 • A1 boyutunda dikey formatta bir afiş hazırlanmalı ve bu afiş de USB Flash Disk içerisinde teslim edilmelidir.
 • Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
 • Eser Sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Agâh Uluslararası Sinema Derneği Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Agâh Uluslararası Sinema Derneği’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Agâh Uluslararası Sinema Derneği Kısa Film Yarışması tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

 • Agâh Uluslararası Sinema Derneği Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Ödüller Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilecek Agâh Uluslararası Sinema Derneği Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
 • Ödüller, Agâh Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine verilir.
 • Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Agâh Uluslararası Sinema Derneği’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Jüri’nin önerisi üzerine Agâh Uluslararası Sinema Derneği bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://agahsinema.org.tr/basvuru/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap