Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde Uluslararası Resim Yarışması

Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar topluluğu iş birliğinde, Niğde’nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin sanat eserleri ile ifade bulmasını sağlamak ve sanatı desteklemek amaçlarıyla Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde Uluslararası Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde Uluslararası Resim Yarışması

Düzenleyen: Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar topluluğu iş birliğinde,
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar topluluğu ile birlikte gerçekleştirilecek olan bu etkinlik; ANI (Türkiye), GAPi (Hollanda), PAS (Portekiz), Leading Art (İran), Acces (Fransa) ve Arte Global (Brezilya) tarafından desteklenmektedir.

Yarışma Konusu

“Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir:  Niğde”

Yarışma Amacı

Ülkemiz ve uluslararası sanatçıların eserleri ile Niğde şehrini sanatla daha da güzelleştirmek, Niğde’nin doğa güzelliklerini, tarım faaliyetlerini, kültürel ve tarihi zenginliklerini  bütün renkliliği ile dünyaya tanıtmaktır.

Bütün dünya sanatçılarını, 2021 yılında gerçekleşecek olan bu etkinlikte yer almaları için davet ediyoruz. 

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş ulusal ve uluslararası tüm profesyonel ve amatör sanatçılara açıktır.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmaya katılacak eserlerde, Niğde kültürü, tarihi ve güzelliklerini sanatçı gözüyle yorumlaması beklenmektedir.  Niğde fotoğraflarından da esinlenerek ya da yeniden yorumlayarak, gerçekçi ya da soyutlanmış, tuval üzeri yağlı boya ya da akrilik çalışmalar kabul edilecektir.
 4. Eser görsellerinin kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Eser üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 5. Yarışmaya gönderilen eserler üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 6. Çalışmaların kısa kenarı 60 cm’den az olmamalıdır.
 7. Ön değerlendirme için; Sanatçının adı soyadı, kısa özgeçmişi,  vesikalık fotoğrafı, ülkesi, ikamet adresi, e-posta adresi ve telefon numarası ile birlikte eserlerin fotoğrafı Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait e-mail (fotograf@nigde.bel.tr) adresine gönderilecek olup alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. (ek 2)
 8. Çalışmanın yüksek çözünürlüklü kopyası (1 – 5 MB jpg), adı, ölçüsü, tekniği ve yılı belirtilmelidir.
 9. Elektronik posta yolu ile gönderilen eser görsellerinde oluşan sıkıntılarda, düzenleyici kurum sorumlu değildir.
 10. Ön değerlendirme sonucu, ilgili tarihlerde eser sahiplerine e-posta ile bilgi verilecektir.
 11. Ön değerlendirme sonucu kabul edilen eserler elden ya da kargo yoluyla Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine sergilenmeye hazır şekilde teslim edilecektir.
 12. Kargo yoluyla gönderilen eserlerin hasar görmesi durumunda tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.
 13. Kargo bedeli katılımcının kendisine aittir.
 14. Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunanlar eser sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Niğde Belediyesi web sayfasında duyurulacaktır.
 15. Başarı ve mansiyon ödülüne hak kazanan eser sahiplerinin ödülleri, Niğde Belediyesi tarafından, kazananların ilan edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde, Başvuru Formunda  (Ek-2) belirtilen hesap numarasına aktarılacaktır.
 16. Yarışmada ödül ve sergilenme hakkı kazanan tüm eserlerin kullanım hakkı Niğde Belediyesine aittir. Katılımcı yarışmaya katıldığında eserinin Niğde Belediyesi tarafından (kitap, dergi ve bülten ) yayımlanması kabul etmiş sayılır.
 17. Bu yarışma için gönderilmiş olan bütün çalışmalar, Niğde Belediyesi tarafından katalog haline getirilecektir. Ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcı sanatçıların adreslerine katılım sertifikası ve katalog gönderilecektir.
 18. Katılımcı tarafından yarışmada ödül , sergileme hakkı kazanılan eser hibe edilmiş sayılır.
 19. Yarışmada ödül, sergileme hakkı kazanan ve eserini hibe eden katılımcıların çalışmaları Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonunda daimi olarak kalacak ve belgelendirilecektir.
 20. Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.
 21. Seçici kurul tarafından ön değerlendirmede başarılı bulunan eser sahipleri elektronik posta ile bilgilendirilip, verilecek olan adrese çalışmaların gönderilmesi istenecektir. Daha önce çalışma gönderilmemesi gerekmektedir.
 22. Her katılımcı en fazla 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.
 23. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda yarışma komisyonu ve jüri yetkilidir. Kararları bağlayıcı niteliktedir.
 24. Yarışmaya eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

Düzenleyici Kurum Hak ve Sorumlulukları

Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Niğde Belediyesine ait olacaktır. Niğde Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları

Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Niğde Belediyesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Niğde Belediyesi http://nigde.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Yürütme

Bu Resim Yarışması Niğde Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Bu Yarışmanın şartname hükümlerini Niğde Belediyesi yürütecektir. Ödüller yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, Niğde Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Yarışma Kurulları

Onur Kurulu

 • Dr. Yılmaz ŞİMŞEK – Niğde Valisi
 • Emrah ÖZDEMİR – Niğde Belediye Başkanı
 • Rasim AĞADAYI – Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı

Seçici Kurul (Jüri Kurulu)

 • Nadire Selda GÜLEÇ – Niğde Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü
 • Doç. Dr. Attilla DÖL – NOHU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi   
 • Alper Lütfi GÖNCÜ – Niğde İl Kültür Ve Turizm Müdürü
 • Eser AFACAN – Ressam
 • Bayram DOĞAN – Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ( Öğretmen )
 • Safa BÜTE – Ressam (Niğde Belediyesi Temsilci)
 • Mountassir CHEMAO – Ressam (Fas)
 • Yoo Choong Yeul – Ressam (Güney Kore)
 • Fatiha Benmansour Bedran – Sanat Eleştirmeni (Lübnan)

Eser Teslim Adresi ve İletişim Bilgileri

Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Efendibey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı. Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi- Nikah Salonu Binası No: 56 Merkez / NİĞDE Tel: 0 388 232 35 74

e-posta:  fotograf@nigde.bel.tr 

Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde Uluslararası Resim Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 313AĞUSTOS 2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 10 EYLÜL 2021

Ön Değerlendirmeyi Geçen Eserlerin Orijinallerinin Teslim Tarihi: 4 EKİM 2021

Ödül Almaya Hak Kazananların Duyurulması: 22 EKİM 2021

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 3 KASIM  2021

Bütün çalışmalar Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde sanatseverlerin izlenimine sunulacaktır.   15 gün süreyle sergilendikten sonra, daimi olarak sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Koleksiyonuna teslim edilip kayıt altına alınacaktır.

Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde Uluslararası Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://nigde.bel.tr/uluslararasi-resim-yarismasi-2021-nigde-turkiye

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap