Merhaba Günü Logo Yarışması

Bodrum Deniz Müzesi tarafından, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın gözünden, zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünü anlamlandırmak ve grafik-görsel dille simgeleştirerek, merhaba sözcüğünü logo tasarımı haline getirmek amaçlarıyla Merhaba Günü Logo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Merhaba Günü Logo Yarışması

Düzenleyen:Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Bodrum Deniz Müzesi
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:2 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 MART 2023
Ödüller:Dereceler
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺ (Ödül Sponsoru: SCA YACHTING)

Mansiyonlar
Birinci Mansiyon: 15.000  
İkinci Mansiyon: 10.000  
Üçüncü Mansiyon: 5.000  

Özel Ödüller
İsmet Kabaağaçlı Özel Ödülü: 10.000
Prof. Şadan Gökovalı Özel Ödülü: 10.000  

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bodrum Deniz Müzesi “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Yerel yönetim müze çatısı altında bu kez Balıkçı’nın sabah-akşam, gelip-giderken, girip-çıkarken her daim kullandığı “Merhaba” selamını uluslararası bir bakış açısıyla sahipleniyor.

Tüm dünyada, 1973 yılından beri her yıl 21 Kasım’da kutlanan “dünya merhaba günü”, aslında Balıkçı’nın çok çok önce diline pelesenk ettiği ve yaygınlaşması için elinden geleni yaptığı hayat mottolarından biriydi. Balıkçı’nın misyonundan, vizyonundan bağımsız kutlanan Dünya Merhaba Günü, belki de Balıkçı’nın uluslararası ilişkilerinin bir ürünüydü, bu konuda elimizde henüz bir dayanak yok, ancak Dünya Merhaba Günü’nün Balıkçı’nın öldüğü yıl kutlanmaya başlanması da ilginç bir ironi oluşturuyor.

Balıkçı’nın tüm dünya insanlarına, tüm hayvanlara, bitkilere, tüm yaşayanlara yönelik insancıl duruşunu yansıttığı merhabası daha fazla bilinmeyi, anılmayı, hissedilip yaşatılmayı hak ediyor. Bu amaçla Bodrum Deniz Müzesi olarak Halikarnas Balıkçısı’nın merhabasını logo tasarımı haline getirip her yıl doğum yıl dönümünde adına yapılan etkinliklerin temsilinde kullanmak istiyoruz.

Yarışmanın amacı, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın gözünden, zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünü anlamlandırmak ve grafik-görsel dille simgeleştirerek, merhaba sözcüğünü logo tasarımı haline getirmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Ücretsiz, serbest katılıma açık olarak düzenlenmiş bir tasarım fikir yarışmasıdır. Yarışmaya 3. maddede belirtilen koşullar sağlandığı taktirde  eğitim ya da mesleki düzey gözetilmeksizin katılım sağlanabilmektedir. 

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde çalışmayan,18 yaşından büyük seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki tüm profesyonel tasarımcılara ya da amatörlere açıktır.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilecektir.
 • Çalışmalar tek sözcük Merhaba ve iki sözcük Merhaba Günü şeklinde kullanılacak bir düzenle tasarlanmalıdır. 
 • Merhaba sözcüğü ve  Merhaba Günü söz seti, logotype (özgün yazı), tipografik, harf çıkışlı logo, harfleme (lettering) tasarımı biçiminde ele alınmalıdır.
 • Büyük (MAJÜSKÜL) ya da küçük harf (miniskül) kullanımı, yarışmacının tercihine kalmıştır: Merhaba, MERHABA, merhaba vb. olabilir. Bu konuda özel bir talep yoktur.
 • Çalışmalarda renk, teknik ve biçim yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak baskı, görüntüleme tekniklerinin, mecralarının sınırları da düşünülerek, herhangi bir yayında, medyada kullanılması gerektiğinde kayıp yaşamayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.
 • Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının ya da eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödülü iptal edebilir. Eğer ödül verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz. Değerlendirme kurulunun inisiyatifindedir.
 • Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ya da Müze, yarışmaya katılan eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle seçilen eser ya da eserleri kullanmayabilir. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ödül kazanan tasarımları kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
 • Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, katılımcıların fikri mülkiyetle ilgili izinleri ve eser telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Eserlerin özgün ve yarışmacının elinin/aklının ürünü olması gerekmektedir.
 • Yarışmada seçilen tasarımın tüm fikri sinai, maddi ve manevi hakları Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş sayılır. Ödül alan tasarımın sahibi, kullanılacak olan amblem, sembol, simge, logotype, logo ya da çizimde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.  
 • Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden, eserin kullanım yerine uygun olması amacıyla eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir; bunun için Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Eserler, Seçici Kurul tarafından “yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı, konuya/amaca uygunluk ve sosyal faydaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 • Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin her birinin ilgili kategorinin koşullarına harfiyen uyması zorunludur. Ekip olarak katılım durumunda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Ekip temsilcisi ekibindeki üyelerin bilgilerini sisteme girmelidir. Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
 • Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ve ayırıcı işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Bu koşullara uymayanlar, çalışmalarını/tasarımlarını teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır. 

Yarışma Süreci ve Başvuru Şekli

 • Yarışma, www.merhabagunu.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
 • Katılımcılar çalışmalarını, sitenin yönlendireceği yarışma düzenleme sistemi üzerinden 2 Şubat 2024 tarihi, saat 24.00’e kadar yüklemelilerdir. Belirtilen saatten sonra yüklenen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan çalışmaları ilgili ödüller için belirleyecektir. 
 • Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bodrum Deniz Müzesi, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar kurum tarafından çalışmalarla ilişkilendirilmeyecektir. 
 • Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.merhabagunu.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayımlanacaktır. 
 • Kurum, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri ilgili web adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayımlama, çalışmalarla fiziksel sergi açma ya da katalog hazırlayıp bastırma hakkına sahip olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Katılımcılar, çalışmalarını 10 MB’yi geçmeyecek biçimde, tek bir yatay A4 PDF dosyası halinde yarışmanın web sitesinde açıklanan sistem bağlantısı üzerinden yüklemelidir ve sistemin belirttiği teknik özellikleri gözetmelidir. PDF belgenin adı da dahil olmak üzere, üzerinde kullanıcı adı, site uzantısı vb herhangi bir yerde katılımcı kimliğini ifşa edecek bir bilgi yer almamalıdır.
 • Yüklenen dokümanlara yatay A4 PDF formatında hazırlanmış, en çok iki A4 sayfası uzunluğunda, 1000 kelimeyi aşmayan bir metin eklenebilir. Yapılan çalışmada anlatılmak istenen ya da Merhaba sözcüğü ile birlikte kullanılacak Günü sözcüğünün nasıl yer alacağı örneklenebilir. 
 • Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır.
 • Çalışmaların sisteme yüklenmesi katılım şartıdır.

Yayın ve Telif Hakkı

 • Yarışma sonunda ödül alan tasarım (logo) bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.
 • Katılımcı, dereceye giren eserinin Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından süresiz tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse sair ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin; umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasının men etme, malik ve zilyede karşı manevi hak ve yetkiler ile işleme, çoğaltma, dönüştürme, yayma, temsil ve umuma ilettim hakkı ile 3. kişilere devir vb. her türlü maddi hak ve lisanları karşılıksız ve süresiz olarak eserin ortaya çıkmasıyla beraber Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı dereceye giren eserinin Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bodrum Belediyesi tarafından işletilmesi, çoğaltılması, dönüştürülmesi, yayılması ve umuma iletilmesi de dâhil olmak üzere eserin kullanımından doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar talebinden kendisinin sorumlu olduğunu taahhüt etmekle beraber, Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bodrum Belediyesini gayrikabili ve rücu hakkının saklı olduğunu taahhüt eder. Ödülü kazanan katılımcı ayrıca eser sahibine devrettiği hak ve lisanları kesinlikle geri almayacağını ve eserin Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin her türlü tasarrufunun ve eserin kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu hak ve lisans devri için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını ve en nihayetinde eser sahipliğine ilişkin her türlü maddi ve manevi haklarının Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile her türlü hakkından feragat edeceğini ve ödülün kazanılmasıyla beraber Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile feragatname imzalayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi eserler için katılımcının devrettiği hak ve lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı tasarımın Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket tarafından kısmen veya tamamen çoğaltılacağını, dağıtılacağını veya başka bir şekilde uluslararası değerlendirilebileceğini kabul eder. Kullanım amaçları şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: poster, kitap, katalog, sunum, broşür, sergi, reklam, video, TV programı, sosyal ağlar, web siteleri gibi çevrimiçi yayınlar. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  yarışmada dereceye giren tasarım ile ilgili ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler. Katılımcılar tasarımları ile ilgili hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu tasarım logonun Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devrettiği hakların kendisine ait olduğunu, daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini, üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını, Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

Seçici Kurul / Jüri

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir. 

Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve İletişim Bilgileri

Yarışma Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenmektedir. 

Kurum: Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Çarşı Mah. Hilmi Uran Cad. Kapı No:11 Bodrum Muğla 

Telefon: +90 252 316 33 10

E-posta: info@merhabagunu.com

Web sitesi: www.merhabagunu.com

Merhaba Günü Logo Yarışması Ödülleri

Dereceler
Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺ (Ödül Sponsoru: SCA YACHTING)

Mansiyonlar
Birinci Mansiyon: 15.000
İkinci Mansiyon: 10.000
Üçüncü Mansiyon: 5.000

Özel ödüller (Eşdeğer Ödüller): 

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özel

Ödülü: Birincilik ödülünü alan tasarım Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından satışı yapılan turizm amaçlı hediyelik eşya ürünlerine basılarak satışının yapılacaktır. 

İsmet Kabaağaçlı Özel Ödülü: 10.000₺
Prof. Şadan Gökovalı Özel Ödülü: 10.000₺

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 02 ŞUBAT 2024

Seçici Kurul Oylaması: 05-23 ŞUBAT 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 01 MART 2024

Merhaba Günü Logo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://merhabagunu.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap