“Mevlânâ ve İnsan” Temalı Fotoğraf Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, hoşgörü sembolü kabul edilen mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin insanlara akseden görüşlerini yansıtan fotoğraf karelerinin elde edilmesi ve başarılı eserlerin ödüllendirilmesi amaçlarıyla “Mevlânâ ve İnsan” Temalı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Mevlânâ ve İnsan” Temalı Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Konya Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülkemizdeki 18 yaş üstü herkes.
Son Başvuru Tarihi:17 KASIM 2023, Saat 17:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 KASIM 2023
Ödüller:Sergileme Ödülü: 3.000 ₺ (50 adet)

Yarışma Konusu

Mevlânâ büyük bir Hak aşığıdır. Aşkın efendisidir. Aşkta yok olmuştur. Bizzat aşktır. Aşkın ne olduğunu soranlara;

“Benim gibi ol da bil, ister nur olsun, ister karanlık, o olmadıkça, onu tamamıyla bilemezsin.” buyurur.

İnsan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam düşünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi, müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Onun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj Aşk, Sevgi ve Birliktir.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir düsturuyla; her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlânâ sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.

Mevleviliğin ve Mevlânâ’nın görüşlerini yansıtabilecek;

 • duygular
 • ritüeller,
 • gösteriler,
 • semboller,
 • eşyalar,
 • yapılar yarışmanın konusudur.

İnsanlarda; Mevlânâ’yı ve Mevleviliği anımsatabilecek her türlü fotoğraf karesi yarışma konusuna dahil edilecektir.

Yarışma Kategori-Bölümleri

Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride

 • Renkli veya Siyah/Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
 • Yarışmada ödül/derece SERGİLEME dalında tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri , temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma sonucu sergileme almış ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.·       Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu(çerçeve) olmamalıdır.
 • Yarışmacı kendine ait fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğrafın içeriğinde yer alan markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül geri alınır ve yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleme Kurulu isterse sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Düzenleme Kurulu; Sergileme almayan fotoğraflardan belirtildiği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışma sonunda sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E- kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.
 • Düzenleme Kurulu;
 • Uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
 • İptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 • Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda/salonlarda; ultra HD 4K 3840×2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç bir veya daha fazla LCD TV/monitörde sunulacaktır.
 • jüri tarihinde; Jüri bir araya gelerek bir salonda toplanamaz ise değerlendirmeyi elektronik ortamda (online) puanlama sistemiyle yapabilecektir.
 • Yarışma sonuçları web mevlana.konya.bel.tr / ve www.konya.bel.tr sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya Büyükşehir Belediyesi ‟ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi; yarışmada seçilen fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi‟nden itibaren 1 (Bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin www.konya.bel.tr web adresi Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ve bağlı bulunulan daire başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi mevlana.konya.bel.tr / adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin Sergileme/Satınalma yapılan tüm fotoğraflarının kullanım ve telif haklarını devretmiş ve Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tüm çalışmalarında kullanılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, mevlana.konya.bel.tr / adresinden yönlendirmeler izlenerek yükleme yapılacaktır.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi‟nin mevlana.konya.bel.tr / sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde mevlana@konya.bel.tr adresinden veya 0.332.205 3721 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Ahmet Yalçın – Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şb. Md.
 • Hakan Bahçeci – Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • Hamit Yalçın – Fotoğraf Sanatçısı
 • Kerim Arı – Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)
 • Doc. Dr. Tuna Akçay – Akademisyen/Fotoğraf Sanatçısı

Yarışma İletişim

Bayram Çarkçıgil – 0.332 205 3721

E-posta: mevlana@konya.bel.tr

Web: konya.bel.tr — mevlana.konya.bel.tr

“Mevlânâ ve İnsan” Temalı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Sergileme Ödülü: 3.000 ₺ (50 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 KASIM 2023, Saat 17.00
Sonuç Bildirim Tarihi: 29 KASIM 2023

“Mevlânâ ve İnsan” Temalı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mevlana.konya.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap