“Milli İrademizin Temsili Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından, milli irade ve bağımsızlığın temsili olan bayrağımızı en iyi şekilde betimleyecek eserler ortaya çıkararak bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılması amaçlarıyla “Milli İrademizin Temsili Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Milli İrademizin Temsili Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Yozgat Bozok Üniversitesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversite öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:27 HAZİRAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 TEMMUZ 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Sergileme: Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ bir darbe girişimi tasarlayarak Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığını ve demokrasisini hedef almıştır. Ancak milletimiz büyük bir azim ve kararlılıkla direniş göstermiş ve darbe girişimini engellemiştir. Düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla birlikte milli irademizin ve bağımsızlığımızın temsili olan bayrağımızı en iyi şekilde betimleyecek eserler ortaya çıkararak bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler dijital olarak teslim edilmelidir.
 • Yarışma değerlendirme kurul üyelerinin 1. derece yakınları dışında, Türkiye’de “Üniversite Öğrencisi” olan amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçıların katılımına açıktır. Katılımcılar, e-devletten aldıkları öğrenci belgelerini yarışmaya katıldıkları fotoğraflarla birlikte belirtilen e-posta adresine göndermelidir. Üniversite öğrencisi olmadığı anlaşılan katılımcılar diskalifiye edilecektir. Bu yüzden yarışmaya başvuran katılımcıların öncelikle öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
 • Yarışmaya sadece özgün fotoğraf kabul edilecektir. Daha önce ödül almış, sergilenmiş fotoğraflar yarışmaya gönderilemez.
 • Katılımcılar fotoğrafın çekildiği yeri, tarihi ve saati belirtmek zorundadır.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast ayarları gibi fotoğrafın temel yapısını değiştirmeyen oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilebilir.
 • Bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine, her türlü basılı yayın organlarında ya da dijital ortamlarda yayımlanmasına ve yarışmalara gönderilmesine izin verdikleri kabul edilecek olup, aksi durumda sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcılar istenilen formları eksiksiz olarak doldurup imzalı bir şekilde göndermelidir.
 • Herhangi bir etik ihlal olduğu tespit edilen fotoğraflar, ödül ve sergileme kazanmaları durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
 • Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
 • Değerlendirme Kurulu bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

Fotoğraf Kullanımı ve Telif Hakları

 • Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar Yozgat Bozok Üniversitesi arşivine alınacak olup herhangi bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Yozgat Bozok Üniversitesine ait olacaktır. Yarışma sonucunda ödül, sergileme gibi herhangi bir hak kazanan fotoğraflar Yozgat Bozok Üniversitesi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında, çeşitli etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde ve her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahiptir. Yozgat Bozok Üniversitesi yarışmaya katılan fotoğrafları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; çoğaltma, yayma, işleme, işaret veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileti hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarını herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya başvuran aday yukarıda belirtilen hususlara herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini, maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu ve yasal yollara başvurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Katılımcının, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin aldığı kabul edilir. Buna aykırı bir durumda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğrafların Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya fotoğraflar 15temmuzyarismasi@yobu.edu.tr e-posta adresinden online (çevrimiçi) olarak gönderilecektir. Yarışma bitiminde sonuçlar Yozgat Bozok Üniversitesi internet sitesi www.bozok.edu.tr üzerinden duyurulacaktır.
 • Değerlendirme Kurulu, gerektiği takdirde yarışmaya gönderilen fotoğrafların RAW formatlarını veya dijital işlemden geçmemiş ham halini isteme hakkına sahiptir.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Fotoğraf ismi 50 karakteri geçmemelidir.
 • Fotoğrafların boyutları 10 Mb’den az olmamalıdır.
 • Fotoğraflar, JPG/JPEG veya RAV formatında olmalıdır.
 • Gönderilecek fotoğraf(lar) ile birlikte e-devletten alınacak olan barkodlu öğrenci belgesi ve ek’te bulunan “Katılım Formu” ıslak imza ile imzalanmak suretiyletaranarak gönderilmelidir.

Yarışma İletişim

E-posta: 15temmuzyarismasi@yobu.edu.tr

“Milli İrademizin Temsili Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Sergileme: Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 HAZİRAN 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 1 TEMMUZ 2022

Halk Oylaması: 1 – 9 TEMMUZ 2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 15 TEMMUZ 2022

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 18 TEMMUZ 2022

“Milli İrademizin Temsili Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bozok.edu.tr/duyuru/Foto%C4%9Fraf-Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/13333

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap