Pendik Kent Konseyi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Pendik Kent Konseyi tarafından, Pendik Kent Konseyi’nin vizyon ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak kapsayıcı ve kuşatıcı yeni bir logo belirlenmesi amaçlarıyla Pendik Kent Konseyi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Pendik Kent Konseyi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Pendik Kent Konseyi
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması,
Dijital Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Pendik (İstanbul)
Kimler Başvurabilir:Pendik’te yaşayan, okuyan ya da çalışan herkes.
Son Başvuru Tarihi:7 MART 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:6 NİSAN 2022
Ödüller:Yetişkinler Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Öğrenciler Kategorisi
İlkokul Ödülü: 2.000 ₺
Ortaokul Ödülü: 3.000 ₺
Lise Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Özel Gereksinimli Bireyler Kategorisi
Ödül: 5.000 ₺
Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Yarışma, Pendik Kent Konseyi için kapsayıcı ve kuşatıcı yeni bir logo belirlenmesi amacıyla düzenlemektedir. Pendik Kent Konseyi vizyon ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak özgün Pendik Kent Konseyi logosunun tasarlanması ve yeniden hayata geçirilmesidir.

Yarışmanın Konusu

Günün ihtiyaçlarına uygun pek çok ulusun birlikte yaşam sürdüğü uluslararası bir nüfusa sahip, kültür, sanat ve huzur kenti, medeniyetlerin geçiş noktası kentin geniş katılımlı demokratik platformu olarak, bugüne kadar yürütülen çalışmalarla kurumlaşma yönünde önemli yol almış, kentsel demokratik yapılanmanın temel kurumu olma özelliğini kazanmış bulunan Pendik Kent Konseyi için daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir logo ihtiyacı doğmuştur. Konsey ile geniş bilgiye (www.pendikkentkonseyi.org) adresinden ulaşılabilir.

Yarışma Kategorileri

1.Kategori: Yetişkinler

2.Kategori: Öğrenciler (MEB’e bağlı resmi ve özel okullardaki tüm öğrenciler)

3.Kategori: Özel Gereksinimli Bireyler

Logo Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma Pendik’te yaşayan, okuyan ya da çalışan herkese açıktır. Öğrenciler, yetişkinler ve özel gereksinimli bireyler olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır.
 • Her katılımcı en fazla iki adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Seçici Kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları ile Kent Konseyi çalışanları ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
 • Şartname hükümlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Teknik Koşullar

 • Logo, Pendik Kent Konseyi, yapısı ve amaçlarını temsil etmelidir. Logo siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz. Logoyu Pendik Kent Konseyi’nin kurumsal kimliğinin çıkış noktası olarak, amacını ve birikimini dikkate alan, özgün, konu odaklı, sade ve kolay anlaşılır biçimde tasarlamalıdırlar. Başka bir kurum, firma ya da ürünlere ait logolarla benzerlikler içermemeli, çağrıştırmamalıdır.
 • Seçilen logo; her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde, vektörel olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Logoda PENDİK KENT KONSEYİ ibaresi kısaltılmadan, açık olarak yer almalıdır. Eserle birlikte, esere ait  1  adet  A4  sayfasını  geçmeyecek  açıklama  raporu (logoda yer alan öğelerin açıklanması) hazırlanacaktır.
 • Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olacak şekilde teslim edilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.
 • Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya veya çağrıştırıcı olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
 • Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Pendik Kent Konseyi sorumlu tutulamayacağı gibi Fikir ve Sanat Eserleri kanunu başta olmak üzere Pendik Kent Konseyi aleyhine oluşacak herhangi bir tazminat, ceza vb. ödemeler yarışmacıdan tahsil edilecektir.
 • Pendik Kent Konseyi,  seçilecek eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.   Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun ve/veya Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir.  Bunun için ödül tutarı dışında başka bir ödeme yapılmaz.
 • Eserlerin Pendik Kent Konseyi ihtiyacını karşılamaması halinde, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 • Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla 45 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden Pendik Kent Konseyi sorumlu değildir.
 • Eserlerden ödül alanlar ve sergilenmeye değer görülenler Pendik Kent Konseyi’nin uygun göreceği yerde en az 7 gün süre ile sergilenecektir.

Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

 • Katılımcılar 2 (iki) adet zarf kullanacaklardır.
 • Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır.
 • Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Zarf içerisine konulmuş eserin arka yüzüne de aynı rumuz yazılacaktır.
 • Katılımcıların rumuzu, eserleri arkasında ve dijital dokümanları teslim ettikleri CD/usb bellek üzerinde yer alacaktır.
 • Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır.
 • Ödül alan logo tasarımlarının kullanımları (cepli dosya, antetli kağıt, diplomat zarf ve kartvizit vb.) konusunda, tasarımcının öngörülerini anlamak amacıyla bu tasarımlar da ayrıca yarışma kapsamında talep edilebilir.

Yarışma İletişim

Kent Konseyi Genel Sekreterliği

Tüm yazışmalar, bilgi ve belge temini Yarışma Sekreteryası tarafından yapılacaktır.

Adres: Batı Mh, Selim Berzek Cd. No:23 Kat:3 (Ömer Hekim ASM Üstü) 34890 Pendik/İstanbul 

(0216) 585 11 67

Pendik Kent Konseyi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Yetişkinler Kategorisi

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet) 

Öğrenciler Kategorisi

İlkokul Ödülü: 2.000 ₺

Ortaokul Ödülü: 3.000 ₺

 Lise Ödülü: 5.000 ₺

 Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Özel Gereksinimli Bireyler Kategorisi

Ödül: 5.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)  

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 7 MART 2022 Saat: 17.00

Sonuç Açıklama Tarihi: 6 NİSAN 2022

Pendik Kent Konseyi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://pendikkentkonseyi.org/haberdetay.aspx?HaberId=115

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap