Peygamberimize Çocukça Şiirler Yarışması

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Peygamberimize Çocukça Şiirler Yarışması adıyla şiir yazma ve seslendirme yarışması düzenlenmektedir.

Peygamberimize Çocukça Şiirler Yarışması

  Düzenleyen: Afyonkarahisar İl Müftülüğü
  Kategori: Şiir Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Edebiyat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Ortaöğretim (5,6,7 ve 8. sınıflar)
  Son Başvuru Tarihi: 04 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Yarım Altın 

İkincilik Ödülü: Çeyrek Altın

Üçüncülük Ödülü: Gram Altın

Mansiyon Ödülü: 4. ve 5. verilecek 

   

- Advertisement -

.

Yarışmanın Amacı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması olan “Peygamberimiz ve Çocuk” konusunda toplumda edebiyat aracılığıyla farkındalık oluşturmak. Mevlid-i Nebi Haftası teması vesilesiyle, çocukların ruh dünyasına dokunabilmek ve Peygamberimizi anlamalarına katkı sunmak.

Yarışmanın Konusu

“Peygamberimize (s.a.v) Çocukça Şiirler”

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf tüm öğrenciler katılabilir.
 • Jüri üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Her katılımcı sadece 1 (bir) şiirle (kendi yazdığı ve seslendirdiği) yarışmaya katılabilir.
 • Şiir ve seslendirmeler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da ödül almamış olmalıdır.
 • Ekte sunulan “Şiir Yarışması Başvuru Formu”nun (kendisi ve velisi tarafından) eksiksiz
  doldurulup belirtilen e-posta adresine zamanında gönderilmiş olmalıdır.

Teknik Şartlar

 • Şiir metinleri Microsoft Word yazılım programı kullanılarak A4 ebadında hazırlanacaktır.
 • Yazı stili olarak, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı tipi boyutu kullanılacaktır.
 • Şiirler özgün olarak hazırlanacak olup, intihal kapsamına giren kopya şiirler geçersiz sayılacaktır.
 • Şiir metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacak, belirlenen konu dışında yazılan şiirler dikkate alınmayacaktır.
 • Şiirler 10 kıta/40 dizeden çok olmayacaktır.
 • Video görüntüleri alınırken görüntü net ve seslendirmeler anlaşılır olmalıdır.
 • Video kayıtlarının telefonla yapılması halinde çekim esnasında telefon yan tutulmalıdır.
 • Video görüntülerinin fon müziği olmadan yalın sesle yapılması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

Şiir yazma ve seslendirme yarışmasında seçici kurullar şu hususlara dikkat eder:

 • Şiirin yazım kurallarına uygun olup olmadığı,
 • Şiirin özgün olup olmadığı,
 • Seslendirmenin şiiri yazan tarafından yapılıp yapılmadığı.

Değerlendirme Puanları:

 • Şiirin konuya uygunluğu, konuya hakimiyet: 20 puan
 • Şiirin özgünlüğü ve bütünlüğü, edebi unsurlar: 20 puan
 • Şiirin seslendirmelerinde ses tonu ve vurguları yerinde kullanma: 20 puan
 • Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme ve yeterli sonucu içermesi: 20 puan
 • Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve yazım kurallarının doğru kullanımı: 20 puan
 • Toplam : 100 Puan

Telif (Kullanım) Hakları

 • Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Afyonkarahisar İl Müftülüğüne verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için şartnamede belirtilen ödül dışında bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını, ayrıca eserlerin basılması ve dijital ortamlarda yayınlanması söz konusu olduğu takdirde yarışmaya katılan öğrenciye, öğrencinin okuluna ve öğrencinin velisine telif ücreti ödenmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan şiirler ve seslendirmeler dereceye girsin/girmesin tam veya parça halinde ve kitap olarak basılması ve dijital ortamlarda paylaşılması düşünüldüğünde İl Müftülüğünce yayınlanabilir.
 • Yarışmaya katılıp dereceye giren eserlerin, yarışma sonuçlandıktan 3 ay sonrasına kadar eser sahipleri tarafından hiç bir yerde yayınlanmaması ve sosyal medya platformlarında paylaşılmaması gerekmektedir.

Diğer Hususlar

 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında Diyanet İşleri Başkanlığının, İl Müftülüğünün ve değerlendirme komisyonunun kararları esas alınacaktır.
 • Afyonkarahisar İl Müftülüğü zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve yarışmayı iptal etme de dahil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.
 • Yarışma sonucunda dereceye girenlerden öğrenci belgesi istenecektir. Buna göre şartnamede belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin dereceye girse bile yarışmaları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Komisyonu

 • İl Müftülüğü tarafından oluşturulacak yarışma komisyonu, İl Müftüsü veya görevlendireceği İl Müftü Yardımcısı başkanlığında toplam 6 üyeden oluşacaktır.
 • Komisyon üyeleri; Afyon Kocatepe Üniversitesinde görevli bir akademisyen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iki öğretmen olmak üzere diğer üyeler lisans mezunu personel arasından tespit edilecektir.

Yarışma İletişim

E-mail: afyonkarahisar@diyanet.gov.tr

Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Yarım Altın 

İkincilik Ödülü: Çeyrek Altın

Üçüncülük Ödülü: Gram Altın

Mansiyon Ödülü: 4. ve 5. verilecek

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 04 ARALIK 2020, Cuma

Komisyonun Toplanma Tarihi: 10 ARALIK 2020, Perşembe

Sonuç Bildirim Tarihi: 15 ARALIK 2020

Ödül Töreni: Komisyon tarafından belirlenecektir.

Peygamberimize Çocukça Şiirler Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://afyonkarahisar.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=1520

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap