Saros Ulusal Fotoğraf Yarışması

Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan doğal güzellikleri, bölgeye ait kültürel öğeleri, tarihi yapıları, sahilleri, yaban hayvanları, bitkileri, yöreye özgü yaşam faaliyetlerini yansıtan karelerin yer alması amaçlarıyla Saros Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Saros Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği  
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.  

  Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
 
Mansiyon Ödülü: 250 ₺ ( 2 Adet )
   

Yarışma Amacı

Şehirler; insanı, doğası ve kültürü ile fotoğraflandığında zamanı ve mekânı geleceğe taşır.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Keşan, İpsala, Enez sınırları içerisinde doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra kültürünü de yurt içi ve yurt dışında tanıtmak ve kente ait bir görsel bellek oluşturmak.

Yarışma Konusu

Keşan, Enez ve İpsala İlçelerinde bulunan doğal güzellikleri, bölgeye ait kültürel öğeleri, tarihi yapıları, sahilleri, yaban hayvanları, bitkileri, yöreye özgü yaşam faaliyetleri anlatan belgesel ve sanatsal nitelikte fotoğraflardır.

YarışmaKategori / Bölümleri

Yarışma sayısal (dijital) kategoride renkli veya Siyah Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümdür.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri, Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği çalışanları ve onların birinci derece yakınları dışında Türkiye genelindeki amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Aksi bir durum tespit edildiğinde yarışmacı ödül almış olsa dahi ödülü geri alınır ve yarışma jürisi tarafından belirlenen sıradaki eser bu ödülü almaya hak kazanır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı, Keşan, İpsala ve Enez İlçesi sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez.
 • Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. (Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, fotoğraf kabul edilmez), Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast, parlaklık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Seçici Kurul, yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul, isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilecektir.
 • Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.
 • Çekimler JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda teslim edilmelidir. Fotoğraflar en az 3 en fazla 25 MB dosya büyüklüğüne sahip olmalıdırlar.
 • Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Fotoğraflar, www.estab.gov.tr/yarisma adresinde belirtildiği şekilde gönderilecektir. Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği web sitesinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
 • Yarışma sonuçları Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin http://www.estab.gov.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Düzenleme Kurulu, oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program değişikliği yapabilir. Yarışma takvimi, ödül töreni tarihlerini değiştirme yetkisi Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği saklı kalacaktır.
 • Fotoğrafların orijinal EXIF bilgileriyle oynanmış, silinmiş, ya da değiştirilmiş olması halinde fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Telif (Kullanım) Hakları

 •  Katılımcı, ödül alan/almayan ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının T.C Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne adı ve soyadının kullanılması şartıyla kulanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Web sayfası/fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları T.C. Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibi kullanım hakkını üçüncü bir kişi ya da kuruma satamaz/devredemez.
 • Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren/girmeyen ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne izin/muavafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); Birliğimiz tarafından kitap olarak basılabilir.
 • Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği, yarışmada ödül alanlar fotoğrafların telif hakkını devretmekle birlikte sergileme hakkına sahiptir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

 • Yarışmaya katılım dijital ortamdan gönderim sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.Gönderim ile ilgili oluşabilecek teknik aksaklıklarda 0284 714 22 42 nolu telefondan irtibata geçilebilir,
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.estab.gov.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • Fotoğrafların isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 • İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimledirme

1.adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır.
Örneğin; Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)>D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir (_).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin“TRomeryD1_tatli_keşan

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde bilgi@estab.gov.tr e-posta adresinden veya İletişim Formu doldurulup iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Seçici Kurul

 • Prof. Dr.Emel GÖNENÇ GÜLER(Trakya Üniversitesi Uygulamaları Bilimler Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Başar HATIRNAZ(Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Öğr. Gör. Burak İŞÇİMEN(Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Handegül DENİZ(Enez Görsel Sanatlar Öğretmeni)
 • Özlem MERCAN( Keşan Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Yarışma İletişim

Adres : T.C. Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı
İsim : Hafize AVCI
Tel : 0 284 714 22 42
e-Posta :
bilgi@estab.gov.tr,

Web: http://www.estab.gov.tr

Saros Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺  

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺  

Mansiyon Ödülü: 250 ₺ ( 2 Adet )

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2021

Ödül Töreni: 23 MART 2021

Saros Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.estab.gov.tr/yarisma/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap