Şefik Bursalı Resim Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, büyük usta Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanına ilgi duyan sanatçıları desteklemek ve eserlerini desteklemek amacıyla Şefik Bursalı Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Şefik Bursalı Resim Yarışması

  Düzenleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
   Kategori: Resim Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üzeri ilgi duyan tüm T.C. vatandaşları 

  Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Başarı Ödülü (5 adet): 10.000 ₺ + Başarı Belgesi
Sergileme: 1.000 ₺  + Katılım Belgesi

   

Yarışmanın Amacı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; ülkemizin önemli resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalının anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla 2021 senesinde “19. Şefik Bursalı Resim Yarışması” düzenlenecektir.

Yarışmanın Teması

Serbesttir.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu resim yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.
 • Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseri ile katılabilir.
 • Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi (online) yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/sergileme/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Başvuru eserinin kısa kenarı en az 60 cm, uzun kenarı ise en fazla 200 cm olmalıdır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen sergi mekânına teslim edilen eser ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • 19.Şefik Bursalı Resim Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr) aktif olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş  yaptıktan  sonra  e-posta  ile  https://guzelsanatlar.gov.tr  ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru

 • Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından, başvuru sürecinde, başvuru eserine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi (online) başvuru sisteminden 01-20 Nisan 2021 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.
 • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar, eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni başvuru yapabileceklerdir.
 • Katılımcılar, önce çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görsellerini sisteme yükleyerek çevrimiçi (online) başvuru işlemini tamamlayacaklardır.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi (online) başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısını alırlar ve muhafaza ederler.

Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • Sisteme yüklenecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur
 • Katılımcılar, çevrimiçi (online) ortamda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır
 • Başvuru eser görsellerinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme sisteme JPEGJPG veya PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Esere ilişkin her bir görsel en az 2 MB, en fazla 3 MB boyutunda olmalıdır.
 • Başvuru esere ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı, yarışmalı sergi kataloğunda yer alacak nitelikte çekilmelidir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserler katalogda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla birlikte; resimler için ise paspartusuz olarak düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sistemden silinecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın Seçici Kurul’u 3 (üç) akademisyen/sanatçı, 1 (bir) Şefik Bursalı ailesi temsilcisi ve 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri’nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın  resmi  internet  sitelerinden  (https://ktb.gov.tr  ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul; değerlendirmeyi 2021 yılı içerisinde çevrimiçi (online) ortamda yaparak başarı ile sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecek ve sergiyi oluşturacaktır.
 • Seçici Kurul, değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul değerlendirme aşamasında başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

Eserlerin Teslimi

 • Eser teslimi ile ilgili işlem basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın  resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr  ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler; sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan sergi mekânına elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.
 • Tüm kargo ve posta masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır.
 • Katılımcılar; kurulum gerektiren eserlerin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.
 • Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı eser kurulumu konusunda sorumluluk almayacaktır.
 • Katılımcılar; yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerini, sergi bittikten sonra iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde teslim alacaklarını kabul ederler.

Resim Yarışması Sergisi

 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı ve sergilemeye değer bulunan eserler; 2021 yılı içerisinde açılacak 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

Ödüllendirme

 • Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • Başarı ile sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edilecektir.
 • Başarı ödülü alan katılımcılar; başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi açıldıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Sergi Mekanı

Sergi mekânı ile ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra; iade işlemleri ve tarihleri ise sergi bitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

Telif Hakkı

 • Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini;
 • Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür  vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da  dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal   yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Başarı ve sergileme alan ödül sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

Eserlerin İadesi

 • Ödül veya sergilenmeye deger bulunan eserlerin iadeleri, 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi bitiminde yapılacaktır. Iade işlemlerinin başlama tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlıgı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Eserin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacagı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlıgı Güzel Sanatlar Genel Müdürlügüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış eserinin bir başkası tarafından teslim alınacagını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.
 • İade işlemlerinin başladıgı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

Diğer Hususlar

 • Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini;
 • Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür  vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde;
 • işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Başarı ve sergileme alan ödül sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

Yarışma Sekreteryası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom ANKARA

İrtibat Kişileri:

Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Telefon:+90 0312 470 58 69

Filiz ÇİMEN TÜLEK Telefon:+90 0312 470 58 46

Fax: 0312 4705948

Web adresi: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr https://gorselsanat.ktb.gov.tr

E-posta: guzelsanatlar@ktb.gov.tr

Şefik Bursalı Resim Yarışması Ödülleri

Başarı Ödülü (5 adet): 10.000 ₺ + Başarı Belgesi
Sergileme: 1.000 ₺  + Katılım Belgesi

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 1 NİSAN 2021
Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2021
Sonuçların İlanı: 2021 yılı içerisinde.

Şefik Bursalı Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gorselsanat.ktb.gov.tr/TT_Yarisma/Takvim/Details?Id=83WluRgBSI6Qo%2fBrsDAl4g%3d%3d

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap