Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, atık yönetimi konusunda farkındalığı artırmak, gençleri topluma karşı sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendirmek ve bu konularda duyarlılık oluşturmak amaçlarıyla Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması düzenleniyor. Üniversitelerle El Ele Sıfır Atıkla Yeşil Kampüse Projesi kapsamında düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kategori:Poster Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Dijital Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de Üniversitelerde kayıtlı tüm (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil) öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:15 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 OCAK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ + Başarı Belgesi
4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. Derece Sahiplerine: Başarı Belgesi

Yarışma Hakkında

Gençlik Projeleri Destek Programı “2020-I Genel Çağrı” Başvurusu kapsamında “Üniversiteliler El Ele, Sıfır Atıkla Yeşil Kampüse ”adlı 56404 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanması ile proje kapsamında;

Türkiye genelinde Üniversitelerde kayıtlı olan ve tüm kademelerinde okuyan (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil) Üniversite öğrencilerimize;  günümüzdeki en büyük çevre problemlerinden biri olan atık yönetimi konusunda bilinç kazandırmak, atık yönetimi hususunda ve gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendirilecek duyarlılık ve farkındalıklarının artırılması, sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine destek olunması” ve “gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi” gibi program amaçlarına da hizmet etmek amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı

Türkiye genelinde Üniversitelerde kayıtlı olan ve tüm kademelerinde okuyan (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil) öğrenciler katılabilirler.

Yarışma Temaları

Gönderecekleri posterlerin aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı ile ilgili olması beklenmektedir.

 • Sıfır Atık ve Atık Yönetimi
 • Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik
 • Sıfır Atık ve Çevre
 • Sıfır Atık ve Gençlik
 • Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm
 • Sıfır Atık ve İsraf
 • Sıfır Atık ve İklim Değişikliği
 • Sıfır Atık ve Enerji
 • Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma,
 • Sıfır Atık ve Gönüllülük
 • Sıfır Atık ve Yenilenebilirlik

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım herkes için açık ve ücretsizdir.
 • Poster gönderiminde limit yoktur. Adaylar dilediği sayıda poster gönderebileceklerdir.
 • Başvuru formunda yer alan logoların kullanımı zorunludur.
 • Tasarımlarda sifiratikbaibu.com adresinde belirtilen logolar dışında, herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
 • Posterlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 • Gönderilen tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların/sloganın dili, sadece Türkçe olmalıdır. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Posterler 5906 x 8268px, 300dpi, RGB (dikey) / 50×70 cm olarak çalışılıp, JPEG formatında gönderilmelidir. Ölçü ve DPI kriterine uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye girmeden elenecektir.
 • Gönderilen tasarımların daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce sergilenen veya sergiye katılmış olan çalışmaların başvuruları değerlendirme aşamasına geçmeden elenecektir. İlk üç çalışma belirlendikten sonra bu durum ortaya çıktığı takdirde, sırlama bir sıra atlayacak şekilde güncellenecektir. Bu durumda adayın başarı belgesi ve ödülün iadesi ile mükelleftir.
 • Bu durumun tespit süreci, posterlerin internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkarılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.
 • Etkinliğe belirtilen konuda yapılacak olan poster tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Poster tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 • Sadece sifiratikbaibu.com internet sitesi üzerinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Harici bir yöntem ile iletilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, sergi takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya sergiyi herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 • Organizasyon yürütücüleri katılımcılara haber verme koşulu olsun olmasın, yarışma ve organizasyon ile ilgili her türlü kararı verebilir.
 • Etkinliğe katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme

 • Değerlendirilecek çalışmalar tek aşamalı bir jüri eleme sürecinden geçecektir. Değerlendirme aşaması, jürilere tanımlanacak çevrimiçi oylama sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Jürilere tanımlanmış çevrimiçi oylama panelinde katılımcıların bilgileri gizlenecektir. Sonuçlar ise, jüri üyelerinin 1 ile 5 arasında oy verdikleri posterlerin puan ortalamalarının alınması ile belirlenecektir. Eleme aşamalarındaki tüm işlemler tamamen internet ortamında yapılacak olup, puanlar ve sonuçlar otomatik olarak sistem tarafından hesaplanacaktır. Süreç boyunca jüriler, posterlere daha önce verilen oyların oranlarını görüntüleyebilecek, ancak şeffaflık gereği hangi jürinin hangi çalışmaya kaç puan verdiğinin görüntülenmesi kısıtlanacaktır.
 • Etkinlik sonunda katılımcılar tarafından gönderilmiş tüm eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi katılımcılar tarafından gönderilmiş tüm çalışmaların görselleri; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yarışma Jürisi

Yarışmanın jürisi, grafik tasarım alanında yetkinliğe sahip, tasarımcı akademisyenlerden oluşmaktadır.

 • Prof. H. Emre BECER (Yeditepe Üniversitesi )
 • Prof. Yusuf KEŞ (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)
 • Doç. Didem ÇATAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Doç. Doğan ARSLAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi )
 • Doç. Dr. Engin Uğur (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Ayşegül G. PAMUKLU (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi )
 • Öğr. Gör. O. Oktay BARKIN (Akdeniz Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Nimet ÇELEBİ (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Bahar AKBULAK (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Orhun TÜRKER (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Raportör/Koordinatör

 • Leyla SELİMOĞLU  (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk.  Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürü)
 • Arş. Gör. Orhun TÜRKER (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Destekçi Kurum/Kuruluşlar

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) Kapsamında Gençlik Ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenmektedir. Yarışma Ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversiteler İle El Ele Sıfır Atık İle Yeşil Kampüse Projesi kapsamında verilecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak için başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya gönderilen eserler sıfır atık sürecine ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda kullanılmak üzere eser sahibinden izin alınmaksızın tüm haklarını yarışma kapsamında devir etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde organizatörlerin (kurum adına) kararları geçerlidir.

Yarışma Sergisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenecek sergi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecektir.

Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ + Başarı Belgesi
4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. Derece Sahiplerine: Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 24 OCAK 2022

Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sifiratikbaibu.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap