Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimin öneminin kavranması, tarım ve insan arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Tarım ve Orman Bakanlığı
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 7 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 HAZİRAN 2021
  Ödüller:
 
 

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺ DenizBank hediye çeki
İkincilik Ödülü : 10.000 ₺ DenizBank hediye çeki
Üçüncülük Ödülü: 8.000 ₺ DenizBank hediye çeki
Çiftçi-Üretici Özel Ödülü : 8.000 ₺ DenizBank hediye çeki
“Çiftçi Varsa Hayat Var” Tema Özel Ödülü : 8.000 ₺ DenizBank hediye çeki
Öğrenci Özel Ödülü : 8.000 ₺ DenizBank hediye çeki
Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü : 8.000 ₺ DenizBank hediye çeki
DenizBank Çalışanları Özel Ödülü : 6.000 ₺ DenizBank hediye çeki
Sergileme/Albüm (En fazla 120 adet) : 250 ₺ DenizBank hediye çeki

Yarışmanın Amacı

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında düzenlenecek olan 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının amacı, tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamaktır

Yarışmanın Organizasyonu

Bu fotoğraf yarışmasının organizasyonu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Konusu

Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet olarak belirlenmiştir. Tema kategorinin konusu 2020 yılında “Çiftçi Varsa Hayat Var” olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
 • Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
 • Yarışma “Genel”, “Çiftçi & Üretici”, “Öğrenci”, “Tema”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları” ve “DenizBank Çalışanları” olmak üzere 6 (altı ) kategoride düzenlenmektedir. Katılımcılar koşullarına uyan birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar bir kategori için en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcıların başvurduğu her eserin bir hikayesi olacaktır. Hikayesi olmayan eserlere ait başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma renkli sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Siyah-beyaz ve sepya gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraflar jpeg formatta, kısa kenarı en az 1440 piksel çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Dereceye giren ve sergileme alan eserlerin kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışmaya gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • “Çiftçi-Üretici Özel Ödülü” için yarışmaya katılacakların Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya Üretici Birliği üyelik belgesi kopyasını, “Öğrenci Özel Ödülü” için yarışmaya katılacak öğrencilerin, öğrenci belgesi veya tarihli öğrenci kimlik belgesi kopyasını başvuru yönergelerinde bulunan ilgili adımda sisteme eklemeleri zorunludur.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ve DenizBank Çalışanları sadece kendi kategorileri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak çalışanların işyeri kimlik fotokopisini başvuru yönergelerinde bulunan ilgili adımda sisteme eklemeleri zorunludur.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanan olası sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Tarım ve Orman Bakanlığı ödül almış ya da
sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb.
her türlü tanıtım malzemelerinde, Bakanlığın kurumsal ve ilişkili hesaplarından dijital ve sosyal medya
kullanımlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen
şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına ve konusu tarım ve
orman olan paydaşlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Tarım ve Orman Bakanlığı
arşivinde kalacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle DenizBank Genel Müdürlüğü kendi
hazırlayacakları takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi,
bülten, internet siteleri ve Bakanlığımızın uygun gördüğü diğer çalışmalarda eser sahibinin ismi
belirtilmek kaydıyla kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların
kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı,
liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.
Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun
görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir.
Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Tarım ve Orman Bakanlığı’na önceden
izin / muvafakat name verdiğini kabul etmiş sayılır.

Fotoğrafların Gönderimi, İsimlendirilmesi ve Formatı

 • Yarışmaya başvurular www.tarimormaninsan.com ana sayfasındaki yarışma başvurusu kısmından yönergeler takip edilerek gerçekleşecektir. Başka bir gönderim türü ( posta, e-posta, elden teslim vb. gibi ) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar her bir kategori için en fazla 5 (beş) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla kategoriye katılım durumunda başvuru sırasında kategori türünün seçilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuru ve eser gönderimi sırasında oluşabilecek sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Sürur KIR – T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı V.
Ozan SAĞDIÇ – Devlet Sanatçısı
Mehmet Arslan – GÜVEN Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi
Perihan YÜCEL – DenizBank Kültür ve Sanat Danışmanı
Ümit BEKTAŞ – Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri (Reuters Türkiye)

Yarışma İletişimi

Adres: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Gayret Mah. İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:10 – 06170 Yenimahalle – ANKARA
Telefon: 0312 315 6555 / 288
E-posta: tariminsan@tarimorman.gov.tr

Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü : 12.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
İkincilik Ödülü : 10.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
Üçüncülük Ödülü : 8.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
Çiftçi-Üretici Özel Ödülü : 8.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
“Çiftçi Varsa Hayat Var” Tema Özel Ödülü : 8.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
Öğrenci Özel Ödülü : 8.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü : 8.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
DenizBank Çalışanları Özel Ödülü : 6.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
Sergileme/Albüm (En fazla 120 adet) : 250 TL’lik DenizBank hediye çeki

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlama Tarihi : 14 EYLÜL 2020
Son Katılım Tarihi : 07 MAYIS 2021
Sonuç Bildirimi Tarihi : 14 HAZİRAN 2021- 30 HAZİRAN 2021
Ödül töreni ve sergileme tarihleri katılımcılara bildirilecek.

Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tarimorman.gov.tr/EYDB/Lists/Duyuru/Attachments/214/12.%20Tar%C4%B1m%20Orman%20ve%20%C4%B0nsan%20Foto%C4%9Fraf%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20%C5%9Eartnamesi.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.101 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap