TEKFEST 2022 “Su Krizi ve Kuraklık” Temalı Ortaokul Proje Yarışması

Özel Teknoloji Fen Koleji tarafından, öğrencilerin ev, sanayi, tarım vb. alanlarda su kullanımını efektif kılacak, kuraklığa bağlı su krizi riskini azaltacak proje oluşturmalarını sağlamak amaçlarıyla TEKFEST 2022 “Su Krizi ve Kuraklık” Temalı Ortaokul Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

TEKFEST 2022 “Su Krizi ve Kuraklık” Temalı Ortaokul Proje Yarışması

Düzenleyen:Özel Teknoloji Fen Koleji
Kategori:Ortaokul Yarışmaları, Fikir Yarışmaları,
Proje Yarışması, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel
öğretim kurumlarında eğitim gören 5, 6,7 ve 8.sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:18 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺ + Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Bu yarışmanın amacı; 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin yaşamın her alanında (ev, sanayi, tarım vb.) su kullanımını efektif kılacak, kuraklığa bağlı su krizi riskini azaltacak proje oluşturmalarını sağlamaktır.

Yarışma Kapsamı

Bu şartname; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri kapsar.

Dayanak

Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yarışma Konusu

Yarışmanın konusu, yaşamın her alanında (ev, sanayi, tarım vb.) su kullanımını efektif kılacak, kuraklığa bağlı su krizi riskini azaltacak projeler oluşturmaktır.

Genel Katılım Koşulları

 • Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri kapsar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenemez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir proje ile katılabilecektir.
 • Yapılacak projelerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Farklı yarışmalara (TÜBİTAK vb.) katılım sağlayarak başarılı olmuş ve ödül almış projeler başvuru yapamaz. Projenin ödül aldığı tespit edilirse değerlendirmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilim Merkezleri, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler; kayıtlı bulundukları okullar aracılığıyla başvuru yapabilirler.
 • Öğrenciler yarışmaya danışman öğretmenleri ile katılım sağlayabilir.
 • Danışman öğretmen sadece kadrosunun bulunduğu okulun öğrencileri veya tam zamanlı görevli olduğu okulda okuyan öğrencilerin projelerine danışmanlık yapabilir.
 • Projelerin danışman öğretmenleri, kadrosunun bulunduğu veya tam zamanlı görevli olduğu okulda okuyan öğrenci ve/veya öğrencilerin birden fazla projesine danışmanlık yapabilir.
 • Katılımcılar, projelerini www.tekfestyarisma.com adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra bireysel olarak ya da posta yoluyla Özel Teknoloji Fen Koleji, 19 Mayıs Mah. Egemenlik Cad. No:76 Nilüfer/BURSA adresine göndermelidirler.
 • Aynı adreste Formlar sekmesi içinde yer alan “EK-1, Veli İzin Belgesi” , “EK-2 Açık Rıza Onayı” ve “EK-3 Katılım Formu ve Taahhütname” doldurulması zorunludur.
 • Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen ya da destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.
 • Proje içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışma koşulları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Özel Teknoloji Fen Koleji tarafından projeleri değerlendirmek ve birinci olan projeyi seçmek için alanında uzman kişilerden jüri oluşturulmuştur.
 • Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma takvimine uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren projeler yarışma dışı kalacaktır.
 • Veli İzin Belgesi (EK-1), Açık Rıza Onayı (EK-2) ve Katılım Formu ve Taahhütname (EK-3) bulunmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödül töreni 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Kazananların ödülleri IBAN numaralarına yatırılacaktır.
 • Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Telif Hakları

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Projenin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk proje sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Proje sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Özel Teknoloji Fen Koleji sorumlu değildir.
 • Projelerin modellenmesi yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Teknoloji Fen Koleji projeleri; yarışma faaliyetleri kapsamında (yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. ) muvafakat alarak kullanabilecektir.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde yargı yolu açıktır.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda ele alınacaktır.
 • Değerlendirme sürecinin adil, objektif ve anlaşılabilir olması için, projeler 4 ana bölümde değerlendirilecektir. Projenin neden geliştirildiği, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, projenin nasıl uygulanacağı ve en önemlisi projenin nasıl bir değişim ve sonucu hedeflediği dikkate alınacaktır.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Özel Teknoloji Fen Koleji ödül vermeme hakkına sahiptir.

Proje Değerlendirme Kriter Tablosu

Kriterler En Yüksek Puan

Özgünlük: 25

Yöntem: 25

Yapılabilirlik: 25

Yaygın Etki: 25

Toplam: 100

Yarışmanın Jüri Üyeleri

 • Güray SALİHOĞLU (Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr., Çevre Mühendisliği Bölümü Enerji ve Çevre Teknolojileri)
 • Şule TURHAN (Uludağ Üniversitesi, Prof.Dr., Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü)
 • Egemen ARAS (Bursa Teknik Üniversitesi, Prof. Dr., Su Kaynakları Mühendisliği Enerji Çevre Teknolojileri)
 • Babak VAHEDDOOST ( Bursa Teknik Üniversitesi, Dr., İnşaat Mühendisliği Havza Hidrolojisi ve Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi
 • Mehmet KANDEMİR (Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü)
 • Muhsin Koçaslan (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Mesleki Eğitim ve Gelişim Konseyinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Murat CAN (Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü, 1.Bölge Müdür Yardımcısı)
 • Devrim İZGİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,Genel Müdür Yardımcısı)
 • Hakan BABAÇ (Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinatörü, Eğitim Bilimleri Uzmanı)
 • Yasemin Zeynep ŞAHİN (Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi, Öğretmen & Bursa Valiliği İl Enerji Yönetim Birimi, Proje Uzmanı)
 • Uyan KARTAL (Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Veri Giriş Uzmanı)

Yarışma Sonuç Duyurusu

 • Yarışma sonuçları www.teknolojifenkoleji.com ve www.tekfestyarisma.com adreslerinden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra bir hafta içerisinde tekfest@teknolojifen.com adresinden yarışmacıların itiraz hakkı bulunmakta olup, jüri üyelerimiz tarafından itirazı tekrar değerlendirilip yarışmacıya on gün içinde dönüş sağlanacaktır.

Katılımcılardan İstenenler

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “EK-1, Veli İzin Belgesi”
 • Katılımcı tarafından imzalanmış “EK-2 Açık Rıza Onayı”
 • Katılımcı tarafından imzalanmış “EK-3 Katılım Formu ve Taahhütname”

Yarışma İletişim

Özel Teknoloji Fen Koleji

19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi No:76 Nilüfer/BURSA

Telefon: 0224 411 44 44 / 0505188 2414 E-posta: tekfest@teknolojifen.com

Facebook: teknolojifenkoleji Instagram: teknolojifenkoleji

TEKFEST 2022 “Su Krizi ve Kuraklık” Temalı Ortaokul Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺ + Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 MART 2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 14 MAYIS 2022

TEKFEST 2022 “Su Krizi ve Kuraklık” Temalı Ortaokul Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tekfestyarisma.com/wp-content/uploads/2021/12/Ortaokul-Ogrencileri-Sartname.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap