Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Yarışması

Sinop Üniversitesi tarafından, öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme, özgün ürün tasarlama, fikirlerini görsel ve yazılı olarak ifade edebilme, toplumu bilinçlendirme ve teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık yaratma becerilerinin desteklenmesi amaçlarıyla Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Afiş Yarışması

Düzenleyen:Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Sinop
Kimler Başvurabilir:Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans ve lisansüstü
programlarına devam eden öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:18 NİSAN 2022 Saat: 16.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:9 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar + Plaket
İkincilik Ödülü: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Firmalarından 500 İndirim + Plaket
Üçüncülük Ödülü: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Firmalarından 300 İndirim + Plaket
4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. Derece Sahiplerine: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Firmalarından 100 İndirim + Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına devam eden öğrencilerini “teknoloji bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri” konularında bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak sanatsal ve özgün tasarımlar üretmelerine yönelik becerilerini desteklemek ile toplumda rol model olmalarını teşvik etmek amacıyla Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde “Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

“Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması” ile toplumun gelişip ilerlemesinde önemli role sahip olacak öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme, özgün ürün tasarlama, fikirlerini görsel ve yazılı olarak ifade edebilme, toplumu bilinçlendirme ve teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık yaratma becerilerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Yarışma Kuralları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve sekretarya ile birinci dereceden yakınlığı (akrabalık ilişkisi) olan kişiler yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrenciler ile sınırlıdır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir. Birden fazla başvuru yapıldığı durumda en son tarihli başvuru dikkate alınacak, önceki başvuru(lar) geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek afişler “AFİŞ İLE İLGİLİ KURALLAR” başlığında belirtilen formata uygun olmalıdır.
 • Herhangi bir şekilde eksik ve yanlış beyana dayalı olan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Katılımcılar, “Katılım Formu ve Taahhütnameyi” doldurarak yarışmaya gönderdikleri tasarımlarının kendi ürünü olduğunu; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka bir afiş, karikatür, resim, video, reklam vb. üretim ile benzerlik taşımadığını, tasarımda kullandıkları fotoğraf-illüstrasyon vb. görsel bileşenlerin de kendi ürünü olduğunu ve telif kapsamında olmadığını beyan ve taahhüt edecektir. “Katılım Formu ve Taahhütname” doldurulmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma, sergi vb. katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır.
 • (İnternet, kitap vb.) eseri yayınlama hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’ne ait olacak ve iade edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, eserde geçen figür, çizim, desen ve slogan daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Eserlerin özgün olması gereklidir.
 • Yarışma takvimi dışında gerçekleşen hiçbir başvuru dikkate alınmayacaktır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Eserde, kişiye ait herhangi bir imaj, isim kısaltması, rumuz, ismin baş harfleri vb. yer almamalıdır. Bu durumda, eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışma ve afiş kurallarına uymayan eserler geçersiz sayılacaktır.

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN – Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Prof. Dr. Hakan UŞAKLI Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Volkan VAROL Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış ESMER Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. Nilüfer YILMAZ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. Ayşegül USTAOĞLU Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. K. Ceren DEMİRALP Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. Ömür Bilsay KUL Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. Tuba AKAR Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Ar. Gör. Dr. Mahmut BOZKURT Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Ar. Gör. Dr. Hilal KARAKUŞ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.

Jüri Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN – Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ – Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış ESMER – Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. K. Ceren DEMİRALP- Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.
 • Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ- Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.
 • Sedat ÇINAR- Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Erkal BOZ- Sinop Yeşilay

Afiş İle İlgili Kurallar

 1. Tasarımı yapılan afişler A3 boyutunda (29.7 cm X 42.0 cm), 50 x 70 cm ölçülerinde, dikey formatta olacaktır.
 2. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılacaktır. Afişte tüm sözel içerik Türkçe olacaktır.
 3. Katılımcıların tasarladıkları afişler endüstriyel baskı ile üretilecek nitelikte olmalıdır. Afişler, 300 DPI çözünürlükte, azami 4 Mb boyutunda olup, JPEG formatında hazırlanmalıdır. Gerek görüldüğü takdirde tasarımın baskı hazırlığı da düşünülerek tasarımların program hali bir sorundaki aşamada istenebilecektir.
 4. El çizimi ile üretilmiş tasarımların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli

Yarışmaya online başvuru yapılması gereklidir.

Yarışmaya katılım linkindeki “Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Yarışması Katılım Formu ve Taahhütname” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup, eser sisteme yüklenerek başvuru tamamlanmalıdır. Elden başvuru yapılmayacaktır.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için online başvurunun eksiksiz bir şekilde tamamlanması gereklidir.

Yarışma İletişim ve Sekreterya

Ar. Gör. Dr. Mahmut BOZKURT

Ar. Gör. Dr. Hilal KARAKUŞ

İletişim: sinoptemelegitim@gmail.com

Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar + Plaket
İkincilik Ödülü: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Firmalarından 500 İndirim + Plaket
Üçüncülük Ödülü: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Firmalarından 300 İndirim + Plaket
4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. Derece Sahiplerine: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Firmalarından 100 İndirim + Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 NİSAN 2022 Saat: 16.30
Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 MAYIS 2022

Teknoloji Bağımlılığı Temalı Sloganlı Afiş Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://temelegitim.sinop.edu.tr/teknoloji-bagimliligi-temali-sloganli-afis-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap